Luật sư Nicola Hinrichsen

Luật sư Nicola Hinrichsen là Giám đốc Điều hành của hãng luật Miller Mayer tại khu vực Châu Á với thị trường chủ yếu tại Việt nam và Trung Quốc, Hàn quốc và Ấn độ.

Ông đã có hơn mười năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư EB-5. Trong quá trình hành nghề luật sư định cư, ông đại diện cho các trung tâm vùng và các nhà phát triển dự án trong việc cấu trúc các dự án nhằm tuân thủ các quy định liên quan đến pháp luật EB-5 thông qua các hồ sơ thành lập trung tâm vùng ban đầu hoặc bằng cách hợp tác với các trung tâm vùng hiện có. Ông đã đại diện cho rất nhiều nhà đầu tư cá nhân xin cấp thẻ thường trú nhân thông qua việc đầu tư gián tiếp có trung tâm vùng hoặc đầu tư EB-5 trực tiếp.

Luật sư Nicola Hinrichsen cũng thường xuyên phát biểu tại các sự kiện EB-5 trên khắp châu Á. Trước khi gia nhập Miller Mayer, ông đã hoạt động trong lĩnh vực luật doanh nghiệp và chứng khoán tại San Francisco và Paris (Pháp).

Luật sư Nicola Hinrichsen là thành viên của Hiệp hội Luật sư Di trú Hoa Kỳ và Đoàn luật sư của bang New York và California. Ông đã nhận được bằng cử nhân luật của trường Đại học Luật Boston và bằng Đại học của trường Đại học California tại Berkeley.


Hãng luật Miller Mayer xử lý gần 6000 hồ sơ định cư EB-5, trong đó có hàng trăm hồ sơ từ Việt nam. Đối với các hồ sơ của khách hàng Việt nam do hãng luật xử lý chưa bị từ chối trường hợp nào.

Xem thêm về hãng luật Miller Mayer tại đây: https://millermayer.com/

0911 024 114