CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CỬ TỈNH BANG NEW BRUNSWICK

NEW BRUNSWICK PROVINCIAL NOMINEE PROGRAM (NBPNP)

TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH NBPNP

Chương trình Đề cử Tỉnh bang New Brunswick (NBPNP) được thiết kế để thu hút và giữ chân những người lao động lành nghề, doanh nhân và sinh viên tốt nghiệp có khả năng hội nhập thành công vào thị trường lao động và cộng đồng của tỉnh.

Nếu thành công trong việc đăng ký NBPNP, ứng viên sẽ nhận được chứng nhận Đề cử tỉnh bang, chứng nhận này sẽ hỗ trợ cho đơn xin thường trú với Chính phủ Canada.

Tiêu chí đủ điều kiện cho mỗi chương trình của NBPNP có thể khác nhau, nhưng nhìn chung bao gồm các yếu tố như tuổi tác, trình độ ngôn ngữ, giáo dục, kinh nghiệm làm việc và khả năng thích ứng.

NBPNP BAO GỒM CÁC CHƯƠNG TRÌNH SAU:

 • NB Skilled Worker Stream: Dành cho những người lao động lành nghề có lời mời làm việc từ chủ lao động New Brunswick và đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện khác.
 • NB Express Entry Stream: Dành cho những người lao động lành nghề có hồ sơ Express Entry hợp lệ và có lời mời làm việc từ một nhà tuyển dụng ở New Brunswick.
 • NB Business Immigration Stream: Dành cho các doanh nhân muốn bắt đầu hoặc mua lại một doanh nghiệp ở New Brunswick.
 • NB Strategic Initiative Stream for French-speaking immigrants: Dành cho những người lao động lành nghề và sinh viên tốt nghiệp nói tiếng Pháp có lời mời làm việc từ một chủ lao động ở New Brunswick hoặc muốn bắt đầu kinh doanh tại tỉnh này.
 • Atlantic Immigration Program: Dành cho những người lao động lành nghề và sinh viên quốc tế tốt nghiệp có lời mời làm việc từ một chủ lao động được chỉ định ở New Brunswick, Nova Scotia, Đảo Hoàng tử Edward hoặc Newfoundland & Labrador.
 • NB Critical Work Pilot: Một chương trình nhập cư tạm thời dành cho những người lao động thiết yếu trong một số ngành công nghiệp quan trọng.
 • New Private Career College Graduate Pilot Program: Một chương trình thử nghiệm dành cho sinh viên quốc tế tốt nghiệp các trường cao đẳng nghề tư thục ở New Brunswick muốn làm việc và định cư tại tỉnh này.

NB SKILLED WORKER STREAM

New Brunswick Skilled Worker Stream được thiết kế để thu hút và giữ chân những người lao động lành nghề, những người có khả năng định cư và hòa nhập thành công vào thị trường lao động và cộng đồng của New Brunswick.

Các ứng viên đủ điều kiện phải có lời mời làm việc từ một nhà tuyển dụng ở New Brunswick trong một ngành nghề đang có nhu cầu và phải đáp ứng các tiêu chí nhất định như trình độ ngôn ngữ, giáo dục và kinh nghiệm làm việc.

Nếu được chọn, ứng viên có thể đăng ký đề cử tỉnh bang, sau đó có thể được sử dụng để đăng ký thường trú tại Canada. NBPNP đánh giá các ứng viên dựa trên tiềm năng đóng góp của họ cho nền kinh tế và cộng đồng của New Brunswick.

YÊU CẦU CHƯƠNG TRÌNH

 1. Lời mời làm việc: Phải có lời mời làm việc toàn thời gian, lâu dài, quanh năm (không theo mùa vụ) từ một nhà tuyển dụng đủ điều kiện ở New Brunswick trong một ngành nghề đủ điều kiện.
 2. Trình độ ngôn ngữ: Phải đáp ứng các yêu cầu về ngôn ngữ tối thiểu CLB 4 (tiếng Anh) hoặc NCLC 4 (tiếng Pháp) ở cả bốn khả năng: đọc, viết, nghe và nói; được thể hiện bằng kết quả kiểm tra hợp lệ từ một tổ chức kiểm tra được chỉ định.
 3. Giáo dục: Tối thiểu phải có bằng tốt nghiệp trung học của Canada hoặc bằng tốt nghiệp trung học nước ngoài tương đương với chứng chỉ của Canada.
 4. Kinh nghiệm làm việc: Phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian, liên tục trong 5 năm gần nhất trong nghề nghiệp hiện tại hoặc gần đây nhất.
 5. Tuổi: Phải ít nhất 19 tuổi và không quá 55 tuổi tại thời điểm nộp đơn.
 6. Các ngành nghề ưu tiên: Chăm sóc sức khỏe, giáo dục, thợ chuyên môn, lâm nghiệp hoặc lĩnh vực công nghệ thông tin.
 7. Khả năng thích ứng: Phải chứng minh rằng ứng viên có khả năng và ý định định cư thành công ở New Brunswick. Ứng viên có thể được yêu cầu cung cấp thông tin về các thành viên gia đình, kinh nghiệm làm việc và mối quan hệ với tỉnh.
 8. Đạt tối thiểu 60/100 điểm theo khung điểm đánh giá của chương trình đề cử tỉnh bang.
 9. Kiểm tra lý lịch tư pháp: Ứng viên có thể được yêu cầu cung cấp lý lịch tư pháp như một phần trong đơn đăng ký của mình, chứng minh rằng ứng viên không có tiền án tiền sự khiến ứng viên không đủ điều kiện nhập cư vào Canada.

0911 024 114