CHƯƠNG TRÌNH NHẬP CƯ ĐẠI TÂY DƯƠNG

ATLANTIC IMMIGRATION PROGRAM (AIP)

Tổng quan chương trình

Chương trình Nhập cư Đại Tây Dương (AIP) là con đường dẫn đến thường trú cho người lao động nước ngoài có tay nghề và sinh viên tốt nghiệp quốc tế từ một tổ chức của Canada muốn làm việc và sinh sống tại 1 trong 4 tỉnh Đại Tây Dương của Canada – New Brunswick, Nova Scotia, Đảo Hoàng tử Edward (PEI) hoặc Newfoundland and Labrador.

Chương trình này giúp nhà tuyển dụng tuyển dụng những ứng viên đủ tiêu chuẩn cho những công việc mà họ chưa thể tuyển dụng tại địa phương.

Để đủ điều kiện tham gia Chương trình Nhập cư Đại Tây Dương (AIP), ứng viên phải:

 • Có kinh nghiệm làm việc đủ điều kiện, trừ khi ứng viên là sinh viên quốc tế tốt nghiệp của một tổ chức sau trung học được công nhận ở Atlantic Canada
 • Đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu giáo dục
 • Đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu về ngôn ngữ
 • Chứng minh rằng ứng viên có đủ tài chính để hỗ trợ bản thân và gia đình khi đến Canada

Nếu ứng viên đang sống và làm việc ở Canada với giấy phép lao động hợp lệ, ứng viên không cần phải xuất trình bằng chứng.

Nếu đáp ứng tất cả những yêu cầu này, ứng viên có thể bắt đầu tìm việc làm với một nhà tuyển dụng được chỉ định của Atlantic.

Kinh nghiệm làm việc

Trong 5 năm qua, ứng viên phải làm việc ít nhất 1.560 giờ. Đây là số giờ ứng viên phải làm việc trong 1 năm nếu làm việc 30 giờ mỗi tuần.

Để tính số giờ của ứng viên:

 • Đếm số giờ làm việc bán thời gian và toàn thời gian.
 • Chỉ tính số giờ làm việc được trả lương. Hoạt động tình nguyện hoặc thực tập không lương không được tính.
 • Không tính số giờ khi ứng viên tự kinh doanh.
 • Đếm số giờ làm việc trong hoặc ngoài Canada. Ứng viên phải được ủy quyền hợp pháp để làm việc tại Canada với tư cách là cư dân tạm thời.
 • Đếm số giờ được tích lũy trong khoảng thời gian ít nhất 12 tháng.
 • Tính kinh nghiệm làm việc có được trong quá trình học tập, miễn là số giờ làm việc không vượt quá mức cho phép.

Công việc này phải thuộc một trong các danh mục Đào tạo, Giáo dục, Kinh nghiệm và Trách nhiệm (TEER) năm 2021 của Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia (NOC)

 • TEER 0 (công việc quản lý như quản lý nhà hàng hoặc quản lý mỏ)
 • TEER 1 (các công việc chuyên môn thường cần bằng đại học, chẳng hạn như bác sĩ, nha sĩ hoặc kiến trúc sư)
 • TEER 2 (các công việc kỹ thuật và nghề đòi hỏi ít nhất 2 năm đại học hoặc học nghề hoặc các nghề có trách nhiệm giám sát hoặc an toàn như cảnh sát và lính cứu hỏa)
 • TEER 3 (các công việc kỹ thuật và nghề đòi hỏi ít hơn 2 năm học đại học hoặc học nghề hoặc hơn 6 tháng đào tạo tại chỗ)
 • TEER 4 (các công việc trung cấp thường yêu cầu trình độ trung học và/hoặc đào tạo cụ thể trong vài tuần, chẳng hạn như nhân viên giết mổ công nghiệp, tài xế xe tải đường dài hoặc nhân viên phục vụ đồ ăn và đồ uống).

Sinh viên tốt nghiệp quốc tế

Ứng viên không cần phải đáp ứng các yêu cầu về kinh nghiệm làm việc nếu ứng viên là sinh viên quốc tế tốt nghiệp và

 • Có bằng cấp, bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hoặc chứng chỉ thương mại hoặc học nghề mà:
  • mất ít nhất 2 năm học
  • đến từ một tổ chức sau trung học được công nhận tại 1 trong 4 tỉnh Đại Tây Dương (New Brunswick, Nova Scotia, Đảo Hoàng tử Edward (PEI) hoặc Newfoundland and Labrador)
 • Là sinh viên toàn thời gian trong suốt thời gian ứng viên học
 • Sống ở một trong những tỉnh bang sau đây ít nhất 16 tháng trong 2 năm qua trước khi ứng viên tốt nghiệp
  • New Brunswick
  • Nova Scotia
  • Newfoundland and Labrador hoặc
  • Đảo Hoàng tử Edward (PEI)
 • Có thị thực hoặc giấy phép cần thiết để làm việc, học tập hoặc đào tạo khi ứng viên ở Canada.

Yêu cầu về giáo dục

Ứng viên phải đáp ứng một trong những điều kiện sau:

 • Nếu ứng viên có lời mời làm việc ở hạng mục NOC 2021 TEER 0 hoặc 1, ứng viên phải có chứng chỉ giáo dục sau trung học một năm của Canada trở lên hoặc tương đương từ bên ngoài Canada.
 • Nếu ứng viên nhận được lời mời làm việc ở hạng mục NOC 2021 TEER 2, 3 hoặc 4, ứng viên phải có bằng tốt nghiệp trung học Canada hoặc tương đương từ bên ngoài Canada.

Tuy nhiên, nếu ứng viên học bên ngoài Canada, ứng viên cần đánh giá chứng chỉ giáo dục (ECA) để xác nhận rằng trình độ học vấn của ứng viên bằng hoặc cao hơn trình độ học vấn cần thiết cho lời mời làm việc của ứng viên.

Báo cáo ECA của ứng viên phải chưa đầy 5 năm tính đến ngày ứng viên nộp đơn đăng ký.

Chứng chỉ giáo dục phải được cấp trong vòng 24 tháng trước ngày ứng viên nộp đơn xin thường trú.

Yêu cầu ngôn ngữ

Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu dựa trên danh mục TEER NOC 2021 áp dụng cho lời mời làm việc của ứng viên. Đây có thể là Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada CLB hoặc NCLC.

Yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu cho mỗi hạng mục TEER NOC 2021 là:

 • CLB/NCLC 5 cho TEER 0, 1, 2 hoặc 3
 • CLB/NCLC 4 cho TEER 4

Ứng viên phải gửi kết quả của mình từ một tổ chức kiểm tra ngôn ngữ được chỉ định cùng với đơn đăng ký của ứng viên. Những kết quả này phải cách chưa đầy 2 năm khi ứng viên nộp đơn.

Quỹ tài chính

Ứng viên cần có đủ tài chính để hỗ trợ bản thân và gia đình khi đến Canada. Số tiền ứng viên cần phụ thuộc vào quy mô của gia đình ứng viên. Quy mô gia đình của ứng viên cũng bao gồm bất kỳ ai ứng viên hỗ trợ nhưng không di cư cùng ứng viên.

Nếu ứng viên đang sống và làm việc ở Canada với giấy phép lao động hợp lệ, ứng viên không cần phải xuất trình bằng chứng về nguồn tài chính.

Nhận được lời mời làm việc

Lời mời làm việc phải đáp ứng tất cả các yêu cầu sau:

 • Lời mời làm việc phải là toàn thời gian.
 • Lời mời làm việc phải không theo mùa vụ. Nói chung, điều này có nghĩa là ứng viên có công việc được trả lương ổn định và thường xuyên trong suốt cả năm.
 • Đối với các lời mời làm việc TEER 0, 1, 2 hoặc 3, nhà tuyển dụng phải cung cấp cho ứng viên một công việc kéo dài ít nhất 1 năm kể từ thời điểm ứng viên trở thành thường trú nhân.
 • Đối với lời mời làm việc TEER 4, nhà tuyển dụng phải đề nghị cho ứng viên việc làm lâu dài, tức là không có ngày kết thúc cố định.
 • Lời mời làm việc không thể đến từ một công ty mà ứng viên (người nộp đơn) hoặc vợ/chồng hoặc đối tác chung của ứng viên là chủ sở hữu đa số.
 • Công việc phải ở cùng cấp độ kỹ năng hoặc cao hơn kinh nghiệm làm việc đủ điều kiện cho công việc của ứng viên, trừ khi ứng viên là sinh viên quốc tế tốt nghiệp từ một tổ chức sau trung học được công nhận ở Atlantic Canada.
  • Đối với một số công việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhất định, ứng viên không cần phải có lời mời làm việc ở cùng cấp độ kỹ năng hoặc cao hơn kinh nghiệm làm việc đủ tiêu chuẩn.
  • Kinh nghiệm làm việc trong NOC 32101 (y tá thực hành được cấp phép) và NOC 31301 (y tá đã đăng ký) có thể được sử dụng làm kinh nghiệm làm việc đủ điều kiện nếu ứng viên nhận được lời mời làm việc trong NOC 33102 (y tá, hộ lý và cộng tác viên dịch vụ bệnh nhân) hoặc NOC 44101 (chăm sóc sức khỏe tại nhà).

0911 024 114