Tin định cư Mỹ

17/05/2022

BẢN TIN THỊ THỰC HOA KỲ THÁNG 6 NĂM 2022

Bản tin này tóm tắt tình trạng sẵn có của số lượng người nhập cư trong tháng 6 cho Ngày Ưu Tiên, cho biết khi nào người nộp đơn xin thị thực nhập cư được thông báo để tập hợp và nộp tài liệu cần thiết cho Trung tâm thị thực quốc gia (NVC).
26/04/2022

CHƯƠNG TRÌNH EB-5 TRUNG TÂM VÙNG ĐƯỢC HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI & CÁC THAY ĐỔI CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Vào ngày 15 tháng 3 năm 2022, Tổng thống Hoa Kỳ đã ký ban hành luật H.R. 2471, trong đó bao gồm Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5 năm 2022.
28/12/2021
bản tin định cư Mỹ

BẢN TIN THỊ THỰC HOA KỲ THÁNG 12 NĂM 2021

Bản tin này tóm tắt tình trạng sẵn có của số lượng người nhập cư trong tháng 12 cho Ngày Ưu Tiên, cho biết khi nào người nộp đơn xin thị thực nhập cư được thông báo để tập hợp và nộp tài liệu cần thiết cho Trung tâm thị thực quốc gia (NVC).
08/12/2021
bản tin định cư Mỹ

BẢN TIN THỊ THỰC HOA KỲ THÁNG 11 NĂM 2021

Bản tin này tóm tắt tình trạng sẵn có của số lượng người nhập cư trong tháng 11 cho Ngày Ưu Tiên, cho biết khi nào người nộp đơn xin thị thực nhập cư được thông báo để tập hợp và nộp tài liệu cần thiết cho Trung tâm thị thực quốc gia (NVC).
12/11/2021
Bản tin định cư di trú Mỹ EB5

BẢN TIN THỊ THỰC HOA KỲ THÁNG 11 NĂM 2021

Bản tin này tóm tắt tình trạng sẵn có của số lượng người nhập cư trong tháng 11 cho Ngày Ưu Tiên, cho biết khi nào người nộp đơn xin thị thực nhập cư được thông báo để tập hợp và nộp tài liệu cần thiết cho Trung tâm thị thực quốc gia (NVC).
24/10/2021
Thủ tướng Trudeau đề nghị mở lại biên giới Canada-Hoa Kỳ theo từng giai đoạn

HOA KỲ MỞ LẠI BIÊN GIỚI TRÊN BỘ VỚI CANADA VÀO NGÀY 8 THÁNG 11

Hoa Kỳ sẽ mở lại biên giới trên bộ cho các chuyến đi không thiết yếu từ Canada bắt đầu từ ngày 8 tháng 11.
14/10/2021

CHƯƠNG TRÌNH EB-5: THỜI ĐIỂM CHƯA XÁC ĐỊNH, SỰ LỰA CHỌN KHÔNG CHẮC CHẮN (PHẦN 2)

Phần I của bài viết này đã cung cấp các “phỏng đoán” liên quan đến khả năng gia hạn chương trình EB-5 của Trung tâm vùng và khả năng thời điểm tăng dự kiến ​​số tiền đầu tư lên tới 900.000 đô la trong TEA và 1,8 triệu đô la trong các khu vực khác.
05/10/2021

BẢN TIN THỊ THỰC HOA KỲ THÁNG 10 NĂM 2021

Trong bản tin thị thực tháng 10, DOS đưa ra các dự đoán về Ngày Ưu Tiên thị thực cho các danh mục diện Gia đình và Việc làm. Trong tháng này, USCIS cho biết sử dụng Biểu đồ B cho các trường hợp thuộc diện Việc làm.
28/09/2021

CHƯƠNG TRÌNH EB-5: THỜI ĐIỂM CHƯA XÁC ĐỊNH, SỰ LỰA CHỌN KHÔNG CHẮC CHẮN

Các nhà đầu tư, Trung tâm Vùng và nhà phát triển dự án đang ở trong trạng thái tạm thời bị đình chỉ. Họ có nên hành động dựa trên giả định rằng chương trình Trung tâm Vùng sẽ được tiếp tục không? Họ có nên hành động dựa trên giả định rằng họ có thể đầu tư ở mức 500.000 đô la?

0911 024 114