Định cư Canada – Chương trình PGWP

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ CANADA
POST-GRADUATION WORK PERMIT (PGWP)

PGWP là viết tắt của Post-Graduation Work Permit. Những du học sinh sau khi tốt nghiệp tại Canada từ bậc cao đẳng trở lên: cao đẳng (Diploma), đại học (Bachelor), sau đại học (Post – Graduate, Master) được cấp giấy phép này sẽ được ở lại làm việc. Kinh nghiệm làm việc toàn thời gian có được từ PGWP sẽ giúp du học sinh quốc tế có đủ điều kiện nộp đơn tham gia chương trình định cư theo diện Canadian Experience Class (CEC).

PGWP sẽ được cấp 01 (một) lần duy nhất sau khi du học sinh tốt nghiệp tại Canada từ bậc cao đẳng trở lên. Khi sở hữu PGWP, người lao động có thể lựa chọn bất kỳ ngành nghề làm việc và nơi làm việc thuận tiện nhất cho mình. Thời hạn của loại giấy phép làm việc này sẽ tương ứng với độ dài khóa học và không quá 03 (ba) năm, cụ thể như sau:

Thời lượng khóa học Thời hạn giấy phép làm việc PGWP
Dưới 08 tháng Không được cấp PGWP
Từ 08 tháng đến dưới 24 tháng PGWP được cấp có thời hạn không vượt quá độ dài khóa học
Từ 24 tháng trở lên PGWP được cấp có thời hạn từ 24 tháng trở lên và không quá 36 tháng (03 năm)

Cần phải lưu ý rằng không phải du học sinh học bất kỳ trường nào ở Canada cũng có thể đăng ký để xin cấp PGWP. Các cơ sở đào tạo hỗ trợ lấy PGWP đều nằm trong danh sách trường có mã tuyển sinh quốc tế DLIs (Designated Learning Institutions) và không phải trường nào nằm trong danh sách DLIs này cũng hỗ trợ cho sinh viên lấy PGWP.

Điều kiện để được cấp PGWP

 • Phải tốt nghiệp chương trình học toàn thời gian (full – time) tối thiểu 08 (tám) tháng tại Canada, bậc học từ cao đẳng trở lên; hoặc phải hoàn thành xong chương trình học và được thông báo đủ điều kiện cấp bằng cao đẳng, đại học hoặc chứng chỉ từ trường;
 • Kỹ năng tiếng Anh tương đương CLB 6;
 • Phải nộp đơn xin PGWP trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được xác nhận tốt nghiệp của trường;
 • Giấy phép học tập (Study Permit) phải còn thời hạn khi nộp đơn xin PGWP;
 • Đủ điều kiện về sức khỏe; chưa từng có tiền án, tiền sự.

Lợi ích của chương trình PGWP

 • Đương đơn nhận được lịch phỏng vấn từ nhà tuyển dụng trong vòng 01 tháng;
 • Đương đơn có thể nộp hồ sơ BCPNP sau khi tích lũy đủ 12 tháng (01 năm) kinh nghiệm làm việc toàn thời gian;
 • Đương đơn sẽ có thêm 600 điểm để xét PR (Permanent Residence) theo diện EE (Express Entry) sau khi hồ sơ BCPNP được duyệt thành công;
 • Đương đơn sẽ nhận được thư mời của nhà tuyển dụng đáp ứng được nhu cầu của BCPNP;
 • Vợ/ chồng đi kèm có thể nộp hồ sơ xin Giấy phép làm việc dạng mở (Canada Open – Work Permit).
 • Đương đơn được tham gia các chính sách phúc lợi xã hội của Canada.

Quy trình thực hiện

 

0911 024 114