Thị thực bảo lãnh cha mẹ tạm trú Úc – Visa 870

Thị thực bảo lãnh cha mẹ tạm trú Úc (Subclass 870)

Nhằm đáp ứng nhu cầu cũng như sự quan tâm của số đông cộng đồng di dân về sự hạn chế số lượng và thời hạn thị thực du lịch diện thăm thân hoặc bảo lãnh thường trú cho cha mẹ, vào ngày 17 tháng 04 năm 2019, thị thực bảo lãnh cha mẹ tạm trú Úc (subclass 870) đã được Chính phủ Úc ban hành và áp dụng. Trong hoàn cảnh thời gian chờ đợi thị thực bảo lãnh cha mẹ thường trú kéo dài từ 10-25 năm và người nộp đơn phải đáp ứng các yêu cầu kiểm tra nghiêm ngặt bởi Chính phủ Úc thì việc ban hành thị thực tạm trú dài hạn mới lên tới 5 năm sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức cho các vị phụ huynh cao tuổi. Điều này cho thấy sự nhân đạo của nước Úc đối với người nhập cư nước ngoài. Thị thực 870 cho phép đương đơn bảo lãnh cha mẹ của mình đến Úc tạm trú trong thời gian từ 3 đến 5 năm.

Thị thực 870 Úc diện bảo lãnh cha mẹ tạm trú

Thị thực 870 là thị thực diện bảo lãnh cha mẹ tạm trú còn được xem như một thị thực du lịch dài hạn cho cha mẹ. Thị thực 870 Úc cho phép cha mẹ của một trong ba đối tượng sau được đến Úc sinh sống:

 • Công dân Úc
 • Thường trú nhân Úc
 • Công dân New Zealand đủ điều kiện

Lợi ích của thị thực 870 Úc

 • Được đoàn tụ với con cháu, gia đình tại Úc
 • Thời gian của mỗi thị thực tối đa 3 hoặc 5 năm
 • Được quyền nộp đơn xin thị thực tiếp theo khi sắp hết thời hạn, tối đa 10 năm ở tại Úc
 • Được tự do đi và đến Úc nhiều lần trong thời hạn của thị thực
 • Được đăng kí tham gia bảo hiểm cho khách du lịch nước ngoài

Thị thực bảo lãnh cha mẹ tạm trú Úc (subclass 870) sẽ được xét duyệt theo 2 giai đoạn. Trước tiên, người bảo lãnh ở Úc sẽ nộp đơn xin cấp quyền bảo lãnh (sponsorship application). Sau khi đơn xin cấp quyền bảo lãnh được chấp thuận, cha mẹ có thể nộp đơn xin thị thực 870.

Yêu cầu dành cho đương đơn bảo lãnh

 • Người bảo lãnh phải từ 18 tuổi trở lên
 • Là con ruột, con nuôi hoặc con riêng của vợ/ chồng của người được bảo lãnh
 • Là công dân, thường trú nhân Úc hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện
 • Sinh sống ở Úc ít nhất 4 năm trước ngày nộp đơn xin cấp quyền bảo lãnh. Trong suốt 4 năm đó, người bảo lãnh không được sống bất hợp pháp ở Úc bất kể thời gian nào.
 • Không vi phạm pháp luật Úc, hoặc người bảo lãnh phải cung cấp lý lịch tư pháp (police check) ở mỗi quốc gia mà người bảo lãnh cư ngụ trên 6 tháng
 • Có cuộc sống ổn định tại Úc
 • Không có khoản nợ nào về sức khỏe cộng đồng hoặc các khoản nợ đối với Liên bang, trừ khi có các thỏa thuận thanh toán
 • Chứng minh có đủ thu nhâp (income test):
  • Thu nhập tối thiểu trong năm tài chính trước đó mà người bảo lãnh cần chứng minh là 83.454,80 AUD.
  • Nếu thu nhập của người bảo lãnh không đủ 83.454,80 AUD, người bảo lãnh có thể cộng thêm thu nhập của vợ/chồng.
  • Vợ/ chồng gộp chung thu nhập với người bảo lãnh không yêu cầu phải là thường trú nhân hay công dân Úc.
 • Mỗi hộ gia đình chỉ được bảo lãnh tối đa 2 người trong một khoảng thời gian quy định của thị thực

Nghĩa vụ của người bảo lãnh

 • Cung cấp hỗ trợ tài chính và nhà ở cho cha mẹ (nếu cần)
 • Duy trì hồ sơ và cung cấp hồ sơ thu nhập cho Cục thuế và khai thuế
 • Trả khoản nợ cho cha mẹ từ Y tế công đồng
 • Thông báo cho Bộ Di Trú nếu người bảo lãnh đã bị buộc tội hoặc các sự cố khác

Yêu cầu đối với người được bảo lãnh

 • Phải có người bảo lãnh được chấp thuận trước khi nộp đơn xin thị thực
 • Đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe, lý lịch tư pháp theo quy định của Chính phủ Úc
 • Không được làm việc tại Úc khi giữ thị thực này
 • Tuân thủ luật pháp của nước Úc
 • Phải có bảo hiểm y tế để chi trả trong suốt thời hạn của thị thực
 • Đã đáp ứng và tuân thủ mọi nghĩa vụ, quy định của thị thực trước đây
 • Phải có đủ tài chính để hỗ trợ bản thân khi ở tại Úc
 • Đương đơn phải ở ngoài nước Úc khi nộp đơn xin thị thực này
 • Mỗi thị thực được cấp không quá 5 năm, và tổng các lần được cấp thị thực không quá 10 năm.
 • Nếu cha mẹ đã được cấp thị thực 870 một lần, thì phải ở ngoài nước Úc tối thiểu 90 ngày mới được cấp thị thực lần hai.

Lưu ý: Thị thực 870 Úc không cho phép nộp đơn phụ. Nghĩa là các thành viên khác trong gia đình không được đi kèm theo thị thực này. Nếu muốn bảo lãnh người thân đi Úc đoàn tụ gia đình, đương đơn có thể xin các loại thị thực thân nhân khác.

Điều kiện của thị thực bảo lãnh cha mẹ tạm trú Úc 870

 • Không được làm việc trừ khi có sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Di trú Úc
 • Không phạm tội ở Úc
 • Không được ở quá hạn thị thực
 • Phải thông báo khi thay đổi thông tin
 • Không phạm tội hình sự
 • Không cần đáp ứng yêu cầu kiểm tra Cân bằng gia đình (kiểm tra Cân bằng gia đình quy định bắt buộc số con ở Úc phải đông hơn hoặc bằng số con ở ngoài nước Úc)
 • Không yêu cầu người bảo lãnh phải nộp tiền thế chân cho Centrelink
 • Đây là một thị thực tạm thời. Thị thực này không dẫn đến Thường trú nhân.

Thời gian nộp đơn và phê duyệt

 • Sau khi đơn xin cấp quyền bảo lãnh của người bảo lãnh được chấp thuận (thời gian phê duyệt khoảng 3 tháng) thì cha mẹ có 6 tháng để nộp đơn xin thị thực 870.
 • Thời gian phê duyệt thị thực trong khoảng từ 68 ngày đến 4 tháng.

Phí Chính phủ liên quan

 • Đơn xin cấp quyền bảo lãnh: 420 AUD
 • Đơn xin thị thực 870:
  • 3 năm:   5.000 AUD
  • 5 năm: 10.000 AUD
 • Các khoản phí khác như kiểm tra sức khỏe, sinh trắc vân tay, lý lịch tư pháp…

0911 024 114