ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ DIỆN KINH DOANH
British Columbia - Canada

British Columbia được đánh giá là tỉnh bang đẹp nhất Canada nằm ở bờ biển Thái Bình Dương. Vancouver là thành phố lớn nhất tỉnh bang, thường được các nhà kinh tế xếp hạng là một trong những thành phố đáng sống trên thế giới, và là nơi đã từng đăng quang thế vận hội Olympics mùa đông năm 2010.

Ngoài ra, tỉnh bang British Columbia là một trong những vùng đất năng động nhất Canada với lực lượng lao động đa văn hóa có học vấn, tay nghề cao cùng năng suất làm việc tốt. British Columbia đã trở thành một trong những vùng đất tuyệt vời cho các nhà đầu tư thực hiện hóa những ý tưởng kinh doanh độc đáo của mình.

QUYỀN LỢI NHÀ ĐẦU TƯ

  • Vợ/ Chồng có giấy phép làm việc
  • Cả gia đình bao gồm vợ chồng và con dưới 22 tuổi ( tính tại thời điểm nộp hồ sơ đề cử tỉnh bang) sẽ nhận được Thẻ Thường Trú Nhân Canada
  • Nhập quốc tịch sau khoảng thời gian định cư

Cả gia đình sẽ được hưởng chế độ giáo dục và an sinh xã hội miễn phí tại Canada


CÁC TIÊU CHÍ CHO NHÀ ĐẦU TƯ

  • Tổng tài sản thực ít nhất 600,000 CAD
  • Có kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp ít nhất 3 năm trở lên hoặc kinh nghiệm quản lý cấp cao ít nhất 4 năm.
  • Thành lập 1 công ty mới hoặc mua và cải thiện công ty có sẵn với vốn đầu tư ít nhất 200,000 CAD
  • Tham gia vào việc quản lý doanh nghiệp
  • Tạo ít nhất 1 việc làm toàn thời gian (full-time) mới
  • Không giới hạn độ tuổi
BƯỚC 1: Đăng ký

Bước đầu tiên là hoàn tất đăng ký qua chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BCPNP) trực tuyến. Hồ sơ bao gồm một kế hoạch kinh doanh tóm tắt và 300 CAD phí đăng ký không hoàn trả.

BƯỚC 2: Thư mời (Invitation to apply)

Những ứng viên đăng ký phù hợp sẽ nhận được thư mời nộp hồ sơ qua BCPNP trực tuyến dưới diện định cư Doanh nhân.

BƯỚC 3: Đánh giá giá trị tài sản ròng

Nếu đương đơn được mời nộp hồ sơ, bên xét duyệt tài chính thứ 3 đã được xác thực bởi tỉnh bang British Columbia, BCNPN sẽ đánh giá giá trị tài sản ròng của đương đơn và xác thực tài chính của đương đơn.

BƯỚC 4: Nộp hồ sơ xin đề cử

Nếu như hồ sơ được xét duyệt và chấp nhận thì ứng viên có thể  được yêu cầu tham gia phỏng vấn trực tiếp tại Vancouver.

Sau khi hồ sơ đề cử được chấp thuận, ứng viên sẽ ký Thỏa thuận Năng lực (Performance Agreement) với tỉnh bang, và sau đó có 20 tháng để thực hiện kế hoạch kinh doanh.

BƯỚC 5: Xây dựng doanh nghiệp tại British Columbia.

Bước tiếp theo là thành lập doanh nghiệp của đương đơn theo thỏa thuận và điều kiện được ký kết trong Thỏa Thuận Năng lực (Performance Agreement). Tỉnh bang sẽ gửi Thư Hỗ trợ (Letter of support) để đương đơn có thể nộp hồ sơ giấy phép làm việc (Work permit) 2 năm và cùng gia đình sang Canada hoạt động kinh doanh.

BƯỚC 6: Nhận đề cử

Trong vòng 20 tháng của Thỏa thuận Năng lực (Performance Agreement), nếu doanh nhân thỏa mãn các điều kiện trong thỏa thuận, tỉnh bang sẽ cấp đề cử.

BƯỚC 7: Cùng với thư đề cử và hướng dẫn của tỉnh bang, doanh nhân sẽ nộp hồ sơ thường trú cho cả gia đình lên Sở Tri Trú Canada IRCC. Sau khi hồ sơ thường trú được chấp thuận, doanh nhân cùng gia đình sẽ được cấp thẻ thường trú.

QUY TRÌNH XÉT DUYỆT

Nếu như ứng cử viên đã đáp ứng đủ các điều kiện định cư Canada theo diện doanh nhân của British Columbia thì có thể nộp hồ sơ tham gia theo quy trình cụ thể như sau:

0911 024 114