188C - SIGNIFICANT INVESTOR STREAM

1. Yêu cầu:

 • Đương đơn phải cư trú tại tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ mà cơ quan chính phủ đã chỉ định
 • Đầu tư ít nhất 5 triệu AUD vào Úc trong 04 năm.
 • Đương đơn phải tiếp tục hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Úc sau khi kết thúc visa tạm trú
 • Đương đơn sống ở Úc ít nhất 40 ngày/ 1 năm (tính tổng cộng) trong thời gian giữ visa tạm trú, hoặc vợ / chồng của đương đơn sống ít nhất 180 ngày/ 1 năm (tính tổng cộng).
 • Đương đơn hoặc vợ/ chồng phải có tổng tài sản ít nhất là 5 triệu đô Úc và sẵn sàng để sử dụng để đầu tại Úc.
 • Đương đơn, các thành viên trong gia đình từ 18 tuổi trở lên phải đồng ý không mang bất kỳ tổn thất nào liên quan đến khoản đầu tư, chống lại Khối thịnh vượng chung.
 • Thu nhập mà đương đơn kiếm được từ khoản đầu tư ở Úc phải chịu thuế theo luật thuế Úc.

2. Gia hạn thời gian lưu trú:

 • Đương đơn có thể nộp đơn xin gia hạn thêm 02 năm, và có thể gia hạn tối đa được 02 lần, nâng tổng thời gian của thị thực tạm thời này lên 08 năm.
 • Đương đơn phải có visa theo diện Significant Investor stream, và:
  • Có visa này ít nhất 3 năm, hoặc
  • Không gia hạn visa này quá 1 lần
 • Có sự đề cử từ một cơ quan chính phủ tiểu bang hoặc lãnh thổ
 • Có ý định sống trong tiểu bang hoặc lãnh thổ được chỉ định
 • Phải liên tục duy trì khoản đầu tư

3. Ưu điểm:

 • Không cần cư trú tại nước Úc quá lâu, có thể về Việt Nam để lo việc kinh doanh
 • Không yêu cầu trình độ tiếng Anh
 • Không yêu cầu làm test hoặc phỏng vấn
 • Xử lý hồ sơ nhanh (06 – 09 tháng)
 • Đây là visa gia đình nên nguồn vốn đầu tư có thể được huy động từ vợ, chồng hoặc thành viên trong gia đình.
 • Tất cả những người con còn phụ thuộc có thể đi theo đương đơn.

4. Chi phí chính phủ (07/2018) chưa bao gồm phí dịch vụ và luật sư:

 • Đương đơn: $ 7,310 AUD
 • Người lệ thuộc trên 18 tuổi: $ 3,655 AUD
 • Người lệ thuộc dưới 18 tuổi: $ 1,830 AUD

0911 024 114