Định cư Canada – Chương trình SINP

ĐỊNH CƯ CANADA – CHƯƠNG TRÌNH SINP
SASKATCHEWAN IMMIGRANT NOMINEE PROGRAM (SINP)

SINP là chương trình đề cử của tỉnh bang Saskatchewan. Thông qua chương trình này, những ứng viên tương lai với những kỹ năng và kinh nghiệm do tỉnh đề cử có thể nhận được Thư đề cử Saskatchewan, cho phép công dân quốc tế nộp đơn xin thường trú (PR) tại Canada với thời gian xét duyệt nhanh hơn các chương trình nhập cư khác.

TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH:

Chương trình này dành cho những người lao động có tay nghề cao đáp ứng các tiêu chí của chương trình. Tiêu chí có thể thay đổi bất cứ lúc nào và thường xuyên cập nhật trên website khi chính phủ tỉnh bang nhận được đơn đăng ký hoàn chỉnh của đương đơn.

SINP GỒM CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH SAU:

International Skilled Worker: chấp nhận những đơn xin từ những người lao động có chuyên môn với kế hoạch sống và làm việc tại tỉnh Saskatchewan. Ứng viên được lựa chọn dựa trên một hệ thống điểm và có thể được đề cử dưới một trong các diện sau:

 • International Skilled Worker – Employment Offer: dành cho ứng viên có Thư mời làm việc (Job offer) từ một nhà tuyển dụng tại tỉnh bang.
 • International Skilled Worker – Occupations In-Demand: dành cho những ứng viên thuộc diện tay nghề cao nằm trong ngành nghề yêu cầu của Saskatchewan, những người chưa có Thư mời làm việc (Job offer) trong tỉnh.
 • International Skilled Worker – Saskatchewan Express Entry: cho phép tỉnh đề cử các ứng viên đã có hồ sơ định cư Express Entry thuộc nhóm ngành nghề mà tỉnh bang Saskatchewan đang cần nguồn nhân lực.

Saskatchewan Experience: dành cho ứng viên đang sinh sống ở Saskatchewan, bao gồm các chương trình sau:

 • Existing Work Permit: dành cho những ứng viên đã làm việc tại Saskatchewan trong ít nhất 6 tháng theo giấy phép lao động hợp lệ.
 • Health Professionals: dành cho những ứng viên từng làm bác sĩ, y tá, hoặc trong một ngành y tế khác ở Saskatchewan trong ít nhất 6 tháng.
 • Hospitality Sector Project: dành cho các ứng viên đang làm việc tại Saskatchewan như là phục vụ bàn (thức ăn hay thức uống), nhân viên thu ngân, phụ bếp, hoặc nhân viên vệ sinh ít nhất 6 tháng. Người sử dụng lao động phải được chấp thuận từ tỉnh Saskatchewan trước khi người nộp đơn bắt đầu làm việc tại Canada.
 • Long Haul Truck Driver Project: dành cho những ứng viên hiện đang làm việc cho một công ty vận tải đường bộ được chấp thuận tại Saskatchewan. Người lái xe phải làm việc tại Saskatchewan cho nhà tuyển dụng hiện tại của họ ít 6 sáu tháng trước khi nộp đơn.
 • Students: dành cho những sinh viên đã tốt nghiệp từ một cơ sở giáo dục sau trung học tại Canada. Trong số các yêu cầu, sinh viên phải làm việc tại Saskatchewan trong ít nhất 6 tháng trước khi nộp đơn.

SINP-INTERNATIONAL SKILLED WORKER: EMPLOYMENT OFFER

SINP-International Skilled Worker: Employment Offer dành cho công nhân lành nghề:

 • Có lời mời làm việc cho một nghề có kỹ năng ở Saskatchewan; và
 • Đáp ứng các tiêu chí của chương trình. Các tiêu chí có thể thay đổi bất kỳ lúc nào, và sẽ được cập nhật nếu có thay đổi trên trang web chính thức của Saskatchewan.

YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Ứng viên có thể đủ điều kiện cho chương trình này nếu ứng viên sống bên ngoài Canada hoặc có bằng chứng về tình trạng hợp pháp ở Canada, không phải là người xin tị nạn và:

 • Đạt tối thiểu 60/100 điểm theo khung điểm đánh giá của Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP).
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc full-time (tối thiểu 30 giờ/tuần) trong vòng 10 năm đối với ngành nghề dự định làm việc.
 • Có điểm ngôn ngữ tối thiểu là Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB) 4.

Nhà tuyển dụng và các cơ quan quản lý có thể yêu cầu điểm ngôn ngữ cao hơn CLB 4.

 • Nhận lời mời làm việc lâu dài, toàn thời gian tại Saskatchewan. Đương đơn sẽ cần Thư chấp thuận công việc SINP hợp lệ để chứng minh điều này (SINP Job Approval Letter).  Không có danh sách công việc cụ thể, nhưng lời mời làm việc được yêu cầu là nghề nghiệp NOC A, B hoặc 0 hoặc trong một ngành nghề được chỉ định ở Saskatchewan.
 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng hoặc Trung cấp hoặc các bằng cấp có liên quan đã được kiểm chứng và tương đương với hệ thống giáo dục của Canada.
 • Cung cấp bằng chứng về việc đủ điều kiện để được cấp giấy phép Saskatchewan, nếu nghề nghiệp dự định của ứng viên là một nghề được quy định hoặc nghề bắt buộc học nghề.

Tiêu chí của chương trình có thể thay đổi bất kỳ lúc nào và sẽ được cập nhật nếu có thay đổi trên trang web chính thức của Saskatchewan. Chính phủ liên bang ấn định số lượng đề cử mà SINP có thể đưa ra hàng năm.

NHỮNG ỨNG VIÊN SAU KHÔNG ĐƯỢC NỘP ĐƠN THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH

 • Người yêu cầu tị nạn ở Canada, những người đang yêu cầu tình trạng tị nạn từ Chính phủ Canada.
 • Chuyên gia y tế (phải đăng ký theo chương trình SINP Health Professional).
 • Nhân viên phục vụ / Nhân viên phục vụ thức ăn và đồ uống (phải đăng ký theo chương trình thí điểm Lĩnh vực khách sạn (Hospitality Sector Project)).

Ngoài ra, đương đơn có thể không đủ điều kiện để SINP đề cử nếu:

 • Đương đơn đã không gửi tài liệu mà SINP yêu cầu.
 • Đương đơn không thể chứng minh rằng họ có ý định sống và làm việc tại Saskatchewan.
 • Đương đơn và/ hoặc người đại diện đã cố tình cung cấp những thông tin sai về bản thân trong đơn đăng ký.

RATING – ĐÁNH GIÁ ĐIỂM HỒ SƠ

Đương đơn sẽ cần đạt ít nhất 60/100 điểm trên thang điểm đánh giá của chương trình để được SINP xem xét đề cử.

Điểm được tính dựa trên năm yếu tố sau:

 • Trình độ học vấn.
 • Kinh nghiệm làm việc.
 • Khả năng ngôn ngữ.
 • Tuổi tác.
 • Mối liên hệ và khả năng thích ứng với thị trường lao động Saskatchewan.

SINP-EXISTING WORK PERMIT

SINP-Existing Work Permit dành cho công nhân lành nghề:

 • Đã làm việc tại Saskatchewan ít nhất sáu tháng, với giấy phép lao động hợp lệ; và
 • Đáp ứng các tiêu chí của chương trình. Các tiêu chí có thể thay đổi bất kỳ lúc nào, và sẽ được cập nhật nếu có thay đổi trên trang web chính thức của Saskatchewan.

YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 • Trình độ học vấn tốt nghiệp từ phổ thông trung học trở lên.
 • Nhận lời mời làm việc toàn thời gian cố định từ nhà tuyển dụng ở Saskatchewan. Công việc bắt buộc phải nằm trong nhóm phân loại nghề nghiệp quốc gia NOC 0, A hoặc B, hay trong một nghề nghiệp được chỉ định, như: Nhân viên phục vụ/ Nhân viên phục vụ thức ăn và đồ uống phải đăng ký theo chương trình thí điểm Lĩnh vực khách sạn (Hospitality Sector Project)).
 • Có Thư chấp thuận công việc SINP hợp lệ.
 • Đã làm việc hơn sáu tháng cho nhà tuyển dụng cung cấp công việc cho ứng viên, với giấy phép lao động hợp lệ do Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) cấp. Lời mời làm việc lâu dài, toàn thời gian của ứng viên phải dành cho cùng vị trí mà ứng viên đã làm việc trong sáu tháng qua.
 • Có điểm ngôn ngữ tối thiểu là Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB) 4 nếu lời mời làm việc của ứng viên là nghề nghiệp NOC C.
 • Có bằng chứng về việc đủ điều kiện được cấp phép Saskatchewan nếu nghề nghiệp được quy định tại Saskatchewan yêu cầu chứng nhận hoặc giấy phép bắt buộc.
 • Có mối liên hệ và dự định sinh sống lâu dài tại Saskatchewan.

Tiêu chí của chương trình có thể thay đổi bất kỳ lúc nào và sẽ được cập nhật nếu có thay đổi trên trang web chính thức của Saskatchewan. Chính phủ liên bang ấn định số lượng đề cử mà SINP có thể đưa ra hàng năm.

NHỮNG ỨNG VIÊN SAU KHÔNG ĐƯỢC NỘP ĐƠN THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH

 • Những người xin tị nạn ở Canada, những người đang yêu cầu tình trạng tị nạn từ Chính phủ Canada.
 • Các chuyên gia y tế (phải đăng ký theo danh mục SINP Health Professional).
 • Nhân viên phục vụ / Nhân viên phục vụ thức ăn và đồ uống (phải đăng ký theo danh mục thí điểm Lĩnh vực khách sạn (Hospitality Sector Project)).
 • Sinh viên đã tốt nghiệp từ một cơ sở giáo dục sau trung học tại Canada đang làm việc với giấy phép làm việc do Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) cấp (phải đăng ký danh mục Trải nghiệm Saskatchewan – Sinh viên (Saskatchewan Experience-Student) hoặc Người lao động có tay nghề quốc tế – Lời mời từ nhà tuyển dụng (International Skilled Worker – Employment Offer)).

Ngoài ra, đương đơn có thể không đủ điều kiện để được SINP đề cử nếu:

 • Đương đơn đã không gửi tài liệu mà SINP yêu cầu.
 • Đương đơn không thể chứng minh rằng họ có ý định sống và làm việc tại Saskatchewan.
 • Đương đơn và/ hoặc người đại diện đã cố tình cung cấp những thông tin sai về bản thân trong đơn đăng ký.

SINP-WORKER WITH SASKATCHEWAN WORK EXPERIENCE APPLICATION –  STUDENTS

SINP-Worker with Saskatchewan work experience application-Students dành cho sinh viên:

 • Đã tốt nghiệp từ một cơ sở giáo dục sau trung học được công nhận ở Canada.
 • Muốn đăng ký đề cử bởi Chương trình Đề cử Nhập cư Saskatchewan (SINP); và
 • Đáp ứng các tiêu chí của chương trình. Các tiêu chí có thể thay đổi bất kỳ lúc nào, và sẽ được cập nhật nếu có thay đổi trên trang web chính thức của Saskatchewan.

YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

NHÓM 1: Sinh viên đã tốt nghiệp từ một cơ sở giáo dục sau trung học được công nhận tại Saskatchewan:

 • Bằng cấp: Có giấy chứng nhận, chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp từ một cơ sở giáo dục sau trung học được công nhận tại Saskatchewan.
 • Kinh nghiệm: Ứng viên đã làm việc được trả lương tối thiểu 6 tháng (hoặc 780 giờ) ở Saskatchewan. Các loại kinh nghiệm làm việc đủ điều kiện ở Saskatchewan bao gồm:
  • Trong trường (On-campus);
  • Ngoài trường (Off-campus);
  • Hợp tác (Co-op terms);
  • Học bổng sau đại học có thể được xác minh bởi cơ sở giáo dục của ứng viên;
  • Kinh nghiệm làm việc có được trong giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp (Post-Graduate Work Permit).
 • Hiện có giấy phép làm việc hợp lệ sau khi tốt nghiệp từ Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC).
 • Thư mời làm việc: Có lời mời làm việc hiện tại, lâu dài, toàn thời gian trong lĩnh vực nghiên cứu của ứng viên từ một nhà tuyển dụng ở Saskatchewan.
  Công việc phải thỏa mãn:
  • Trong nhóm phân loại nghề nghiệp quốc gia NOC A, B, 0; hoặc
  • Trong danh sách ngành nghề được chỉ định trong tỉnh bang;
  • Thư mời làm việc có liên quan đến lĩnh vực ngành học của ứng viên và yêu cầu trình độ sau trung học.
   Nhân viên phục vụ thức ăn và đồ uống phải đăng ký theo danh mục Lĩnh vực khách sạn.
 • Có Thư chấp thuận công việc SINP (Job Approval Letter) hợp lệ.
 • Ngoại ngữ: Có điểm ngôn ngữ tối thiểu của Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada CLB 4 nếu lời mời làm việc thuộc nhóm nghề nghiệp NOC C.

NHÓM 2: Sinh viên đã tốt nghiệp từ một cơ sở giáo dục tại Canada nhưng không thuộc tỉnh bang Saskatchewan:

 • Bằng cấp: Đã tốt nghiệp một chương trình tương đương với ít nhất một năm học (8 tháng) nghiên cứu toàn thời gian từ một cơ sở giáo dục sau trung học được công nhận ở Canada (bên ngoài Saskatchewan) với giấy chứng nhận, chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp.
 • Đã nộp đơn đăng ký và nhận được giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (Post-Granduate Work Permit) hợp lệ từ IRCC.
 • Kinh nghiệm: Đã làm việc sau khi tốt nghiệp với giấy phép làm việc sau tốt nghiệp trong ít nhất 6 tháng liên tục (tối thiểu 780 giờ) công việc được trả lương tại Saskatchewan ở một vị trí liên quan đến ngành học.
  Các loại kinh nghiệm làm việc đủ điều kiện ở Saskatchewan bao gồm kinh nghiệm làm việc có được trong giấy phép làm việc sau tốt nghiệp.
 • Thư mời làm việc: Có lời mời làm việc hiện tại, lâu dài, toàn thời gian trong lĩnh vực liên quan đến ngành học từ một nhà tuyển dụng tại Saskatchewan.
  Công việc phải thỏa mãn:
  • Trong nhóm phân loại nghề nghiệp quốc gia NOC A, B, 0; hoặc
  • Trong danh sách ngành nghề được chỉ định trong tỉnh bang;
  • Thư mời làm việc có liên quan đến lĩnh vực ngành học của ứng viên và yêu cầu trình độ sau trung học.

Nhân viên phục vụ thức ăn và đồ uống phải đăng ký theo danh mục Lĩnh vực khách sạn.

 • Có Thư chấp thuận công việc SINP (Job Approval Letter) hợp lệ.
 • Ngoại ngữ: Đạt điểm ngôn ngữ tối thiểu của điểm chuẩn ngôn ngữ Canada CLB 4 nếu lời mời làm việc thuộc nhóm nghề nghiệp NOC C.

Chính phủ liên bang sẽ ấn định số lượng đề cử mà SINP có thể đưa ra hàng năm. SINP cũng chấp nhận số lượng đơn đăng ký tối đa mỗi năm.

NHỮNG ỨNG VIÊN SAU KHÔNG ĐƯỢC NỘP ĐƠN THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH

 • Những người xin tị nạn ở Canada, những người đang yêu cầu tình trạng tị nạn từ Chính phủ Canada.
 • Sinh viên quốc tế chưa hoàn thành chương trình học.

Ngoài ra, đương đơn có thể không đủ điều kiện để được SINP đề cử nếu:

 • Đương đơn đã không gửi tài liệu mà SINP yêu cầu.
 • Đương đơn không thể chứng minh rằng họ có ý định sống và làm việc tại Saskatchewan.
 • Đương đơn và/ hoặc người đại diện đã cố tình cung cấp những thông tin sai về bản thân trong đơn đăng ký.

0911 024 114