Chương trình đầu tư định cư Síp – PR

Yêu cầu đầu tư

 • Đầu tư bất động sản trị giá ít nhất 300.000 EUR (buộc phải thông qua sự phê duyệt của chính phủ) và không được bán đi;
 • Nhà đầu tư phải từ 18 tuổi trở lên, chứng minh không phạm tội;
 • Chứng minh tài chính ngoài Síp phải đạt ít nhất 30.000 EUR một năm; cứ thêm mỗi một người tăng thêm 5.000 EUR (không bao gồm bố mẹ 2 bên ); mỗi thêm bố mẹ đi kèm cần thêm chứng minh thu nhập mỗi năm 8.000 EUR;
 • BĐS không được bán để duy trì thân phận thường trú.

Người đi kèm:

 • Vợ/chồng hợp pháp.
 • Con cái dưới 18 tuổi, con cái 18~28 tuổi cần chứng minh thỏa mãn ba điều kiện độc thân, đang đi học (các khóa học phải trên 01 năm hoặc đang là sinh viên trong một trường học với ít nhất sáu tháng thời gian học còn lại kể từ ngày nộp đơn) và phụ thuộc tài chính vào đương đơn
 • Cha mẹ hai bên

PR:

PR vĩnh viễn, mỗi 2 năm nhập cảnh 1 lần để duy trì. Không thể làm việc nhưng có thể kinh doanh dạng cổ phần nhưng công ty này phải có CEO mang quốc tịch Cyprus. Mổi 2 năm phải nhập cảnh 1 lần.

Quyền lợi của thẻ PR

 • Y tế: miễn phí tại dịch vụ y tế công
 • Giáo dục: cấp 1 – cấp 3, Đại học : Học phí thấp hơn cho những người có giấy phép cư trú vĩnh viễn không thuộc EU
 • Làm việc: Những người có PR không được quyền làm việc tại Síp nhưng họ có thể sở hữu một công ty Síp và nhận cổ tức từ lợi nhuận của nó
 •  Thuế: Không có thuế thừa kế, thuế tài sản thấp, Tài sản có được là quyền sở hữu.

Xin Quốc tịch:

Sinh sống tại Síp 5 năm trong vòng 7 năm, năm cuối trước khi xin quốc tịch phải sống đủ 12 tháng.

Quy trình:

Ưu thế:

 • Điều kiện đơn giản, nhận PR trong vòng 2-3 tháng.
 • Không yêu cầu thời gian lưu trú, trình độ học vấn hoặc kinh doanh
 • Tỉ lệ thành công cao
 • Thành viên chính thức liên minh EU
 • Hệ thống giáo dục theo chuẩn Anh Quốc (có các chương trình liên kết với các trường ĐH tại EU, Mỹ và Canada), trường công miễn phí.
 • Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến
 • Thuộc địa của Anh nên hệ thống pháp luật và giáo dục theo nước Anh

0911 024 114