CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ
QUEBEC - CANADA

Canada là một trong các nước chấp nhận tỷ lệ nhập cư cao nhất trên mỗi cư dân (gần 1% trong giai đoạn 2015-2016).

 • Hệ thống phúc lợi hào phóng (giáo dục công lập miễn phí và chăm sóc sức khoẻ miễn phí), an toàn và dân chủ.
 • Quốc tịch có giá trị cao; Hạng hộ chiếu Canada (hạng 6) theo Henley Visa Restriction Index, cho phép miễn thị thực 172 quốc gia.

Vị trí địa lý

70% người nhập cư sống ở 2 tỉnh

 • Ontario(53%)
 • British Columbia(17%)

Hơn 60% người nhập cư sống ở 3 khu vực đô thị

 • Toronto (37%)
 • Vancouver (13%)
 • Montreal (12%)

Nguồn: Tổng điều tra năm 2011

CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ QUEBEC

Lợi ích

 • Nhận thường trú nhân vĩnh viễn cho người nộp đơn chính, vợ / chồng và con dưới 22 tuổi
 • Các quyền tương tự như công dân, ngoại trừ quyền bầu cử
 • Thời gian trở thành công dân Canada: 3 năm cư trú trong vòng 5 năm

Điều kiện

 • Giá trị ròng tối thiểu là $2 triệu đô la Canada
 • Tài sản phải có giá trị hợp pháp
 • Hai (2) năm kinh nghiệm quản lý trong năm (5) năm qua.
 • Đầu tư $1,2 triệu CA vào một tổ chức tài chính được Chính Phủ ủy quyền.

Giá trị tối thiểu

 • Có thể bao gồm tài khoản ngân hàng, cổ phiếu, vốn cổ phần công ty, giá trị tài sản khác, v.v ...
 • Có thể bao gồm tài sản của vợ / chồng, nếu cần.
 • Có thể bao gồm các tài sản có được do thừa kế hoặc cho tặng.

Kinh nghiệm quản lý

2 năm trong 5 năm qua.

Quản lý tài chính, nguyên vật liệu và nguồn nhân lực.

 • Chuyên gia (bác sĩ, luật sư, kế toán, v.v…) phải quản lý ít nhất 2 nhân viên làm việc toàn thời gian.

Đầu tư

 • $1,2 triệu CA đầu tư trong 5 năm với lãi suất 0%, được đảm bảo bởi trái phiếu do chính phủ Quebec cấp.
 • Các lựa chọn tài chính: thanh toán một lần bao gồm chi phí tài trợ $1,2 triệu CA trong 5 năm cộng với các khoản phí khác.
 • Đầu tư được thực hiện với một trong 22 trung gian tài chính được ủy quyền, bao gồm các tổ chức tài chính chuyên ngành.

Lượng Quota

Hệ thống Quota: 1.900 hồ sơ hàng năm. Không có Quota cho người đương đơn biết tiếng Pháp

 • Hạn chế Quota đối với nhà đầu tư Trung Quốc: 1.235 hồ sơ (65%)
 • Quota ngoài Trung Quốc: 665 hồ sơ(35%), sẽ hết rất nhanh do thị trường Iran rất tiềm năng.
 • Người đương đơn phải được bảo đảm bởi 1 trong 22 trung tâm tài chính trước khi nộp đơn.

Thời gian của chương trình

 • Đợt mở quota: Ngày 10 tháng 9 năm 2018 đến ngày 15 tháng 3 năm 2019
 • Các hồ sơ phải nộp tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh tại Montreal
 • Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ gọi các nhà đầu tư để phỏng vấn tại Montreal thay vì tổ chức các buổi phỏng vấn tại Hồng Kông, Istanbul và UAE: các tiểu vương quốc Ả Rập.

0911 024 114