SKILLED NOMINATED VISA
SUBCLASS 190 PERMANENT

Thị thực này cho phép những công nhân lành nghề được chính phủ Tiểu bang hoặc lãnh thổ Úc đề cử sống và làm việc tại Úc với tư cách là thường trú nhân.

1. Tiến trình:

 • Liên hệ với chính quyền Tiểu bang hoặc lãnh thổ
 • Nộp đơn (Nộp đơn EOI xin thư mời))
 • Đợi (Đợi thư mời nộp đơn xin Visa)
 • Nộp hồ sơ (đương đơn có thể ở trong hoặc ngoài nước Úc khi nộp hồ sơ và khi nhận kết quả)

Nộp EOI thể hiện chi tiết về nghề nghiệp, kỹ năng và tay nghề của đương đơn thông qua Skill Select. Skill Select sẽ ước tính điểm số và xếp hạng của đương đơn với những người di cư khác.

Nếu đương đơn xếp hạng đủ cao và có những nơi phù hợp sẵn với nghề nghiệp thì đương đơn sẽ được mời nộp đơn xin thị thực.

Đương đơn có 60 ngày để xin thị thực.

Thời gian thụ lý hồ sơ: từ 05 – 08 tháng (tùy vào hồ sơ)

2. Điều kiện:

– Thư mời

Đương đơn phải được mời nộp đơn xin thị thực. Đương đơn sẽ nhận được lời mời nộp đơn xin thị thực nếu được đề cử bởi một Tiểu bang hoặc lãnh thổ Úc.

– Nghề nghiệp:

Nghề nghiệp của đương đơn phải nằm trong danh sách những ngành nghề có đủ điều kiện. Đương đơn phải làm Skill Assessment để đánh giá có đủ kỹ năng và trình độ đề làm việc.

– Điểm số:

Đương đơn phải đáp ứng đủ điều kiện về điểm số trên thang điểm di trú tại thời điểm được mời nộp đơn xin thị thực. Điểm số này sẽ từ 65 trở lên

 • Tuổi tác: Đương đơn phải dưới 45 tuổi khi nhận được thư mời nộp đơn xin thị thực.
 • Tiếng anh: Đương đơn phải có năng lực tiếng anh (IELTS ≥ 6 All bands)

Lưu ý:  Điểm số cho kỹ năng Anh ngữ dựa theo luật di trú yêu cầu tối thiểu là IELTS 6.0 hoặc cao hơn cho all bands, nhưng những cơ quan đánh giá kỹ năng sẽ có yêu cầu riêng của họ về kỹ năng Anh ngữ, và có nhiều trường hợp sẽ cao hơn IELST 6.0 tùy theo nghề nghiệp đương đơn lựa chọn, ví dụ như nghề Kỹ sư, Kế toán, Y tá cần IELTS 7.0 trở lên.

3. Expression of Interest (EOI):

 • EOI cung cấp về thông tin của bạn.
 • EOI được lưu trữ trong 2 năm.
 • Đương đơn phải dưới 45 tuổi để nộp EOI.
 • Nếu đương đơn bước sang tuổi 45 sau khi nộp EOI thì sẽ không nhận được thư mời xin visa.
 • Nếu đương đơn bước sang tuổi 45 sau khi nhận được thư mời xin visa thì vẫn được chấp nhận
 • Sau khi có kết quả EOI, nếu đương đơn nhận được điểm số đủ cao, các cơ quan chính phủ Tiểu bang và lãnh thổ có liên quan có thể xem EOI của đương đơn thông qua SkillSelect và quyết định có nên chỉ định đương đơn xin visa hay không.
 • Đương đơn có thể ở trong hoặc ngoài nước ÚC khi gửi EOI
 • Đương đơn có thể thay đổi EOI của mình trước khi được mời nộp đơn xin thị thực.
 • Mỗi Tiểu bang và lãnh thổ có danh sách các nghề nghiệp, yêu cầu và quy trình riêng mà đương đơn phải tuân theo.

4. Quyền lợi:

Đây là thị thực vĩnh viễn. Nó cho phép đương đơn:

 • Ở lại Úc vô thời hạn
 • Làm việc và học tập tại Úc
 • Ghi danh vào Medicare, chương trình chăm sóc và chi phí liên quan đến sức khỏe của Úc
 • Tự do ra vào nước Úc trong 05 năm, sau 05 năm thì cần xin Resident Return Visa dành cho thường trú nhân.
 • Nộp đơn xin quốc tịch Úc, nếu đủ điều kiện.

5. Chi phí chính phủ (07/2018) chưa bao gồm phí dịch vụ và luật sư:

 • Đương đơn: $ 3,755 AUD
 • Người lệ thuộc trên 18 tuổi: $ 1,875 AUD/ 1 người
 • Người lệ thuộc dưới 18 tuổi: $ 940 AUD/ 1 người
 • Trong trường hợp người lệ thuộc trên 18 tuổi không đạt đủ trình độ tiếng Anh (Ielts ≥ 4.5 all bands) thì phải đóng them phí VAC2 là $ 4,885 AUD/ 1 người

0911 024 114