Visa 489 - Visa kỹ năng cấp vùng miền

 

SKILLED REGIONAL (PROVISIONAL) VISA (SUBCLASS 489)
VISA KỸ NĂNG CẤP VÙNG MIỀN

 

Visa 489 là visa tạm trú 4 năm, yêu cầu người sở hữu visa phải sinh sống và làm việc tại một vùng miền ngoài trung tâm để được xin lên thường trú nhân Úc. Điều kiện đầu tiên để được chấp thuận là đương đơn phải có sự bảo lãnh từ người thân đang sống tại một khu vực được chỉ định hoặc được chính quyền tiểu bang bảo lãnh.

ĐIỀU KIỆN

 • Đạt tối thiểu 65 điểm trong thang điểm di trú
 • Đạt kết quả tốt trong bài đánh giá kĩ năng đối với nghề nghiệp nằm trong danh sách được đề cử
 • Trình một thỉnh nguyện thư (EOI) để được mời nộp hồ sơ
 • Được người thân đang sống tại một khu vực được chỉ định hoặc được chính quyền tiểu bang Úc bảo lãnh
 • Trong độ tuổi từ 18 tới 45 tại thời điểm được mời nộp hồ sơ
 • Trình độ tiếng Anh tối thiểu IELTS 6.0 cho tất cả các kỹ năng
 • Đáp ứng các điều kiện về sức khỏe và nhân cách

BẢO LÃNH TỪ NGƯỜI THÂN ĐANG SỐNG TẠI KHU VỰC ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

Người thân phải là công dân Úc, thường trú nhân Úc hoặc công dân New Zealand hợp lệ. Những đối tượng thân nhân được quyền bảo lãnh cho visa 489 gồm:

 • Cha mẹ
 • Anh em trai/gái
 • Cô/ cậu/ chú/ bác/ dì
 • Cháu trai/gái
 • Anh em họ gần
 • Ông bà

Đương đơn được đưa theo vợ/chồng & các con (phụ thuộc, dưới 18 tuổi).

THỜI HẠN VISA VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN

Đây là visa tạm trú 4 năm. Trong thời gian ở Úc, đương đơn và người đi cùng chỉ có thể sống và làm việc, học tập tại khu vực được chỉ định. Khu vực nào được chỉ định sẽ tùy thuộc vào việc đương đơn được bảo lãnh bởi người thân ở Úc hay bởi chính quyền tiểu bang.

 • Nếu chính quyền tiểu bang bảo lãnh: đương đơn chỉ có thể cư trú ở khu vực ngoài trung tâm, có mức tăng dân số thấp.
 • Nếu người thân ở Úc bảo lãnh: đương đơn có thể sinh sống ở bất cứ khu vực nào miễn là trong danh sách các khu vực được chỉ định, không nhất thiết phải là khu vực mà người bảo lãnh đang sinh sống.

DANH SÁCH NHỮNG KHU VỰC CÓ MỨC TĂNG DÂN SỐ THẤP (CHÍNH QUYỀN TIỂU BANG BẢO LÃNH):

 • New South Wales: trừ Sydney, Newcastle, Central Coast và Wollongong
 • Queensland: trừ Brisbane và Gold Coast
 • Victoria: trừ khu trung tâm Melbourne
 • Tây Úc: trừ Perth và các khu vực lân cận
 • Vùng lãnh thổ phía Bắc: toàn bộ bang
 • Nam Úc: toàn bộ bang
 • Tasmania: toàn bộ bang
 • Lãnh thổ Thủ đô Úc: không bao gồm

DANH SÁCH NHỮNG KHU VỰC ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH (NGƯỜI THÂN BẢO LÃNH):

 • Victoria: toàn bộ bang
 • Nam Úc: toàn bộ bang
 • Vùng lãnh thổ phía Bắc: toàn bộ bang
 • Tasmania: toàn bộ bang
 • Lãnh thổ Thủ đô Úc: toàn bộ bang
 • Queensland: trừ trung tâm Brisbane
 • Tây Úc: toàn bộ bang
 • New South Wales: trừ Sydney, Newcastle và Wollongong

QUYỀN LỢI CỦA VISA 489

 • Tự do ra vào Úc trong 4 năm
 • Xin lên visa kỹ năng cấp vùng miền 887 (lấy thường trú nhân) nếu đủ điều kiện.

Ràng buộc

Đương đơn và người thân phải tuân thủ luật pháp Úc và các điều khoản của thị thực

0911 024 114