Matthew T. Galati

Luật sư cao cấp về EB-5 tại Green and Spiegel, LLC.

Matthew là luật sư chuyên sâu về lĩnh vực đầu tư và định cư Mỹ. Ông học tại Đại học Virginia và sau đó tốt nghiệp cử nhân Luật tại Trường luật thuộc Đại học George Washington. Sau khi gia nhập Green and Spiegel LLP, Matthew đã trở thành một trong 5 luật sư đứng đầu trong lĩnh vực định cư Mỹ theo diện đầu tư của Công ty. Matthew có kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực luật di trú Mỹ, đặc biệt trong vấn đề đại diện cho các cá nhân và công ty tìm kiếm cơ hội đầu tư, định cư Mỹ thông qua chương trình EB-5. Ông đã xử lý hàng trăm đơn I-526 và I-829, cũng như thường xuyên tư vấn cho các công ty của Hoa Kỳ về chương trình EB-5.

Matt cũng từng là hội viên và là người biên tập viên các chủ đề về luật nhập cư cho nhiều tổ chức trên khắp đất nước và trên toàn thế giới, bao gồm:

Hội Luật sư Di trú Mỹ

  • EB-5 Diligence
  • NES Capital
  • Hội nghị thượng đỉnh về Đầu tư Di trú
  • Các chương trình đào tạo về di trú.

Matt là một tác giả của hàng chục ấn phẩm trong ngành di trú Mỹ, trong đó có:

  • Tạp chí Nhà đầu tư EB-5
  • Nhà Phân tích Pháp luật
  • Nghiên cứu Luật quốc gia.

Ông  cũng là một thành viên của Hiệp hội Luật sư Nhập cư Hoa Kỳ (AILA) và phục vụ trong Ủy ban điều hành của Chương về Philadelphia.

Ông được Super Lawyers bình chọn là "Ngôi sao đang lên" trong lĩnh vực Nhập Cư Diện Đầu Tư Và Doanh Nhân  năm 2016-17.

0911 024 114