SKILLED INDEPENDENT VISA 189
PERMANENT (Points-tested)

Đây là visa Tài Năng Độc Lập, dành cho những người lao động có kỹ năng cao đã được kiểm chứng, không cần sự bảo lãnh bởi chủ doanh nghiệp hoặc thành viên gia đình hoặc chính phủ tiểu bang/ lãnh thổ. Nó cho phép đương đơn sống và làm việc tại Úc như một thường trú nhân.

1. Tiến trình:

 • Bắt đầu – Kiểm tra ( Nghề nghiệp của bạn phải trong danh sách Ngành nghề ưu tiên)
 • Nộp đơn ( Nộp đơn EOI để xin thư mời)
 • Đợi ( Đợi thư mời nộp đơn xin Visa)
 • Chuẩn bị hồ sơ
 • Nộp hồ sơ (bạn có thể ở trong hoặc ngoài nước Úc khi nộp hồ sơ và khi nhận kết quả)

Nộp EOI thể hiện chi tiết về nghề nghiệp, kỹ năng và tay nghề của đương đơn thông qua Skill Select. Skill Select sẽ ước tính điểm số và xếp hạng của đương đơn với những người di cư khác.

Nếu đương đơn xếp hạng đủ cao và có những nơi phù hợp sẵn với nghề nghiệp thì đương đơn sẽ được mời nộp đơn xin thị thực.

Đương đơn có 60 ngày để xin thị thực.

Thời gian thụ lý hồ sơ: từ 08 – 11 tháng (tùy vào hồ sơ)

2. Điều kiện:

– Thư mời:

Đương đơn phải được mời nộp đơn xin thị thực. Đương đơn sẽ nhân được lời mời để nộp đơn xin thị thực nếu có những nơi phù hợp với nghề nghiệp, và điểm số của đương đơn phải xếp hạng đủ cao.

– Nghề nghiệp:

Nghề nghiệp của đương đơn phải nằm trong danh sách những ngành nghề có đủ điều kiện. Đương đơn phải làm Skill Assessment để đánh giá có đủ kỹ năng và trình độ đề làm việc.

– Điểm số:

Đương đơn phải đáp ứng đủ điều kiện về điểm số trên thang điểm di trú tại thời điểm được mời nộp đơn xin thị thực. Điểm số này sẽ từ 65 trở lên

 • Tuổi tác: Đương đơn phải dưới 45 tuổi khi nhận được thư mời nộp đơn xin thị thực.
 • Tiếng Anh: Đương đơn phải có năng lực tiếng anh (IELTS ≥ 6 All bands)

Lưu ý:  Điểm số cho kỹ năng Anh ngữ  dựa theo luật di trú yêu cầu tối thiểu là IELTS 6.0 hoặc cao hơn cho all bands, nhưng những cơ quan đánh giá kỹ năng sẽ có yêu cầu riêng của họ về kỹ năng Anh ngữ, và có nhiều trường hợp sẽ cao hơn IELST 6.0 tùy theo nghề nghiệp đương đơn lựa chọn, ví dụ như nghề Kỹ sư, Kế toán, Y tá cần IELTS 7.0 trở lên.

3. Expression of Interest (EOI)

 • EOI cung cấp về thông tin của đương đơn.
 • EOI được lưu trữ trong 02 năm.
 • Tất cả những người muốn được mời nộp đơn xin thị thực đều phải nộp EOI.
 • Đương đơn có thể ở trong hoặc ngoài nước ÚC khi gửi EOI
 • Đương đơn có thể thay đổi EOI của mình trước khi được mời nộp đơn xin thị thực.

4. Quyền lợi

Đây là thị thực vĩnh viễn, nó cho phép đương đơn:

 • Ở lại Úc vô thời hạn.
 • Làm việc và học tập tại Úc
 • Có thể ghi danh vào Medicare, chương trình liên quan đến sức khỏe được chính phủ Úc tài trợ chi phí cho các cá nhân đủ điều kiện thường trú.
 • Tự do ra vào nước Úc trong 05 năm, sau 05 năm thì cần xin Resident Return Visa dành cho thường trú nhân.
 • Nộp đơn xin Quốc tịch Úc, nếu đủ điều kiện.

5. Chi phí chính phủ (07/2018) chưa bao gồm phí dịch vụ và luật sư:

 • Đương đơn: $ 3,755 AUD
 • Người lệ thuộc trên 18 tuổi: $ 1,875 AUD/ 1 người
 • Người lệ thuộc dưới 18 tuổi: $ 940 AUD/ 1 người
 • Trong trường hợp người lệ thuộc trên 18 tuổi không đạt đủ trình độ tiếng Anh (Ielts ≥ 4.5 all bands) thì phải đóng them phí VAC2 là $ 4,885 AUD/ 1 người