188E – ENTREPRENEUR STREAM

Entrepreneur Activity là một hoạt động liên quan đến một ý tưởng sáng tạo sẽ dẫn đến thương mại hóa sản phẩm hoặc dịch vụ ở Úc, hoặc sự phát triển của một doanh nghiệp tại Úc.

1. Visa này dành cho:

 • Thị thực này phù hợp cho sinh viên quốc tế hoặc những ai có thể đạt được kỹ năng Anh ngữ IELTS 6.0 (all bands) và có khả năng tài chính, nhưng không có kinh nghiệm trong kinh doanh.
 • Thị thực này phù hợp cho những ai có kỹ năng Anh ngữ IELTS 6.0 (all bands) nhưng không chứng minh được nguồn tài chính và kinh nghiệm kinh doanh.

2. Yêu cầu:

 • Đương đơn dưới 55 tuổi, mặc dù tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ có thể từ bỏ yêu cầu này nếu hoạt động kinh doanh của nhà đầu tư sẽ có lợi ích đặc biệt đối với nền kinh tế của tiểu bang hoặc lãnh thổ được chỉ định
 • Có trình độ tiếng Anh (IELTS 6.0 cho từng cột) và có thể cung cấp bằng chứng về điều này tại thời điểm bạn được mời nộp đơn xin thị thực.
 • Đương đơn đang thực hiện hoặc đề xuất thực hiện một hoạt động kinh doanh tuân thủ tại Úc và có ý định thực sự để tiếp tục hoạt động này
 • Có một hoặc nhiều thỏa thuận có hiệu lực pháp lý để nhận tài trợ với tổng số tiền tối thiểu là 200.000 AUD từ một trong các cơ quan sau đây:
  • Cơ quan Chính phủ Liên bang
  • Chính phủ Tiểu bang hoặc Lãnh thổ
  • Cơ quan tài trợ về lĩnh vực nghiên cứu
  • Nhà đầu tư đã đăng ký với tư cách là đối tác hợp danh đầu tư mạo hiểm của Úc.
  • Nhà cung cấp giáo dục đại học được chỉ định
 • Theo thỏa thuận ít nhất 10% của khoản tài trợ phải được trả cho các thực thể kinh doanh trong vòng 12 tháng kể từ ngày bắt đầu hoạt động tại Úc;
 • Đương đơn phải nắm giữ ít nhất 30% cổ phần trong doanh nghiệp của mình khi đã ký kết thỏa thuận.
 • Đương đơn có một kế hoạch kinh doanh, ý tưởng, sáng tạo sẽ dẫn đến thương mại hóa sản phẩm hoặc dịch vụ ở Úc, hoặc sự phát triển của một doanh nghiệp tại Úc.
 • Không cần chứng minh kinh nghiệm kinh doanh.

3. Hoạt động này không được liên quan đến bất kỳ danh mục bị loại trừ nào sau đây:

 • Bất động sản nhà ở
 • Thuê lao động
 • Mua một doanh nghiệp hiện có hoặc nhượng quyền thương mại tại Úc

4. Gia hạn thời gian lưu trú

 • Loại visa này không được gia hạn

5. Chi phí chính phủ (07/2018) chưa bao gồm phí dịch vụ và luật sư:

 • Đương đơn: $ 3,755 AUD
 • Người lệ thuộc trên 18 tuổi: $ 1,875 AUD
 • Người lệ thuộc dưới 18 tuổi: $ 940 AUD

6. Lợi ích:

 • Không có yêu cầu đương đơn phải tham gia vào hoạt động kinh doanh sau khi đã được cấp thị thực này, nhưng kinh doanh phải có hoạt động.
 • Đương đơn phải sống tại tiểu bang hoặc lãnh thổ đã đề cử trong thời gian liên tục 02 năm của 04 năm từ ngày được cấp thị thực này.
 • Không yêu cầu chứng minh tài chính.
 • Không yêu cầu có kinh nghiệm kinh doanh.
 • Không yêu cầu điểm kiểm tra của thang điểm di trú (points test).
 • Thời gian sử lý hồ sơ xin đề cử với tiểu bang hoặc lãnh thổ từ 02 – 04 tuần, với Bộ Di Trú từ 08 – 12 tháng.