EB-3: Lao động để có thẻ xanh tại Mỹ

Các sự kiện đã diễn ra


16/04/2019

(Hà Nội) Dự án EB-5 Central Park Tower và đầu tư EB-5 tại Việt Nam

Thời gian: Thứ Tư, ngày 24/4/2019, 9:30 - 11:00 sáng
Địa điểm: Phòng 03-0A, tầng 3, Pan Pacific Hanoi, Số 1 đường Thanh Niên, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội
10/04/2019
EB-3: Lao động để có thẻ xanh tại Mỹ

EB-3: Lao động để có thẻ xanh tại Mỹ

Thời gian: Ngày 27/04/2019 từ 9:30 - 11:30 sáng
Địa điểm: Lầu 17, Empress Tower, 138-142 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP.HCM
03/04/2019
Quốc tịch Síp – đường vào châu Âu

Quốc tịch Síp – đường vào Châu Âu

Thời gian: Ngày 19/4/2019, 9:00 - 11:00 sáng
Địa điểm: Lầu 17, Empress Tower, 138-142 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP.HCM
02/04/2019
Hội thảo Dự án EB5 Central Park Tower & Đầu tư EB5 tại Việt Nam

Dự án EB-5 Central Park Tower và đầu tư EB-5 tại Việt Nam

Thời gian: Ngày 16/4/2019, 9:00 - 11:00 sáng
Địa điểm: Lầu 17, Empress Tower, 138-142 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP.HCM
02/04/2019
Quốc tịch Malta - đường vào Châu Âu

Quốc tịch Malta – đường vào Châu Âu

Thời gian: ngày 12/4/2019, 9:00 - 11:00 sáng
Địa điểm: Lầu 17, Empress Tower, 138-142 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP.HCM

0911 024 114