CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CỬ TỈNH BANG BRITISH COLUMBIA

CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CỬ TỈNH BANG
BRITISH COLUMBIA

BRITISH COLUMBIA PROVINCIAL NOMINEE PROGRAM (BC PNP)

TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH:

Luồng Nhập cư Kỹ năng (Skills Immigration – SI) của chương trình đề cử tỉnh bang BC (BC PNP) dành cho những người có kỹ năng, kinh nghiệm và trình độ mà người sử dụng lao động tại B.C. cần. BC PNP – SI dành cho những cá nhân cam kết sống và làm việc tại B.C. và trở thành thường trú nhân của Canada.

BC PNP SKILLS IMMIGRATION (SI) GỒM CÁC CHƯƠNG TRÌNH SAU:

Skilled Worker –Nhà quản lý, chuyên gia và thợ lành nghề.

Healthcare Professional – Chuyên gia chăm sóc sức khỏe – bác sĩ, y tá đã đăng ký và các nhân viên chăm sóc sức khỏe đồng minh khác làm việc với cơ quan y tế cấp tỉnh.

International Graduate – Sinh viên đã tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng của Canada.

International Post-Graduate – Sinh viên có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ trong các ngành khoa học tự nhiên, ứng dụng hoặc sức khỏe của trường Đại học tại B.C. (riêng chương trình này, không cần phải có thư mời làm việc).

Entry Level and Semi-Skilled (bao gồm việc làm ở vùng phát triển Đông Bắc BC) – Công nhân trong lĩnh vực du lịch/ khách sạn, chế biến thực phẩm và vận tải đường dài HOẶC công nhân bán kỹ năng đang cư trú tại vùng phát triển Đông Bắc của tỉnh.

YÊU CẦU CHUNG CỦA BC PNP SKILLS IMMIGRATION (SI):

 • Nhận được lời mời làm việc toàn thời gian, không xác định thời hạn cho một nghề nghiệp đủ điều kiện ở B.C. và ứng viên đã chấp nhận việc làm này (ngoại lệ: International Post-Graduate).
 • Đáp ứng chuyên môn cho vị trí được đề nghị. BC PNP có thể áp dụng bảng Phân loại nghề nghiệp quốc gia (National Occupation Classification – NOC), WorkBC hoặc các tiêu chuẩn ngành để xác định tiêu chuẩn tối thiểu cho vị trí công việc.
 • Mức lương được đề nghị phải có tính cạnh tranh với mức lương thông thường được trả cho công việc đó tại B.C..
 • Để đáp ứng các tiêu chí của chương trình, nếu ứng viên đăng ký và/ hoặc nộp đơn với một lời mời làm việc cho một nghề nghiệp được phân loại theo Cấp độ kỹ năng (NOC) B, C hoặc D, ứng viên phải chứng minh trình độ thông thạo tiếng Anh hoặc tiếng Pháp CLB 4 ở bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.
 • Nếu vị trí được cung cấp cho ứng viên được phân loại theo NOC 0 hoặc A, ứng viên không bắt buộc phải nộp kết quả kiểm tra ngôn ngữ hợp lệ tại thời điểm đăng ký. Tuy nhiên, BC PNP có thể yêu cầu kết quả kiểm tra ngôn ngữ hợp lệ trong quá trình đánh giá hồ sơ để xác định xem ứng viên có đủ trình độ ngôn ngữ để thực hiện các nhiệm vụ của vị trí công việc hay không.
 • Ứng viên phải chứng minh đáp ứng các yêu cầu về thu nhập tối thiểu.
 • Trong năm năm trước khi nộp đơn và trong suốt quá trình nộp đơn BC PNP, ứng viên và vợ/ chồng hoặc đối tác thông luật không được nắm giữ quyền sở hữu/ cổ phần trên 10% tại công ty ở B.C. đã tuyển dụng ứng viên làm việc.
 • Việc làm của ứng viên phải mang lại lợi ích kinh tế cho B.C. Ví dụ, việc làm của ứng viên sẽ góp phần vào:
  • Duy trì hoặc tạo việc làm cho người Canada
  • Chuyển giao kiến thức và kỹ năng cho người Canada
  • Hỗ trợ phát triển các sản phẩm mới độc quyền
  • Xây dựng lực lượng lao động cho một dự án lớn
 • Việc làm của ứng viên không được ảnh hưởng xấu đến việc giải quyết tranh chấp lao động, hoặc việc làm của bất kỳ ai liên quan đến bất kỳ tranh chấp nào như vậy, hoặc tác động xấu đến cơ hội đào tạo hoặc việc làm cho người dân British Columbia.
 • Với mục đích đánh giá kinh nghiệm làm việc của ứng viên tại Canada, BC PNP sẽ chỉ xem xét kinh nghiệm làm việc có được khi ứng viên được phép làm việc hợp pháp. Ứng viên cũng phải đáp ứng các yêu cầu kinh nghiệm làm việc theo các yêu cầu cụ thể khác.
 • Ứng viên phải thông báo cho BC PNP nếu có thay đổi tình trạng. Thay đổi có thể bao gồm, nhưng không giới hạn như sau:
  • Thay đổi người sử dụng lao động
  • Thay đổi chức danh công việc và nhiệm vụ
  • Giảm lương
  • Thay đổi về số lượng người phụ thuộc
  • Thay đổi tình trạng nhập cư
 • Một cá nhân chỉ có thể có một đăng ký BC PNP đang hoạt động hoặc đơn đăng ký BC PNP tại một thời điểm.

Yêu cầu thu nhập tối thiểu

Để đủ điều kiện cho luồng Nhập cư Kỹ năng của BC PNP (ngoại trừ International Post-Graduate), ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu thu nhập tối thiểu theo:

 • Lương hàng năm ở B.C.
 • Địa điểm cư trú ở B.C.
 • Số lượng người phụ thuộc

BC PNP đã thiết lập các ngưỡng thu nhập tối thiểu của gia đình cho khu vực Greater Vancouver và các khu vực còn lại của B.C. Gia đình của ứng viên phải đáp ứng ngưỡng thu nhập tối thiểu cho khu vực cư trú đã chọn. Thu nhập của gia đình là tổng của:

 • Tổng mức lương hàng năm của ứng viên từ nhà tuyển dụng tại B.C. hỗ trợ nộp đơn BC PNP
 • Tổng mức lương hàng năm của vợ/ chồng hoặc đối tác thông luật của ứng viên ở B.C (nếu có).
  Vợ/ chồng hoặc đối tác thông luật của ứng viên phải có giấy phép lao động hợp lệ hoặc việc làm hợp lệ và hiện đang làm việc tại B.C.

BC PNP sẽ chỉ xem xét tổng tiền lương hàng năm thông thường. BC PNP không coi tiền thưởng, hoa hồng, phân chia lợi nhuận, tiền boa, tiền lương làm thêm giờ, phụ cấp nhà ở, tiền ăn ở hoặc các khoản tương tự khác là một phần tiền lương của ứng viên.

YÊU CẦU CỦA BC PNP SKILLS IMMIGRATION (SI) – SKILLED WORKER:

Ngoài các yêu cầu chung, để đủ điều kiện cho BC PNP SKILLS IMMIGRATION (SI) – SKILLED WORKER, ứng viên phải đáp ứng những yêu cầu sau:

 • Tối thiểu 2 (hai) năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian (hoặc tương đương) liên quan trực tiếp đến nghề nghiệp đã được cung cấp cho ứng viên và các yêu cầu về chứng chỉ, trình độ (nếu cần).
  • BC PNP định nghĩa kinh nghiệm làm việc liên quan trực tiếp là công việc được trả lương được phân loại theo cùng mã NOC như lời mời làm việc tại B.C. mà ứng viên đã chấp nhận. Có kinh nghiệm trong một nghề liên quan ở cấp độ kỹ năng NOC bằng hoặc cao hơn NOC của lời mời làm việc tại B.C. cũng có thể được tính nếu, tại thời điểm nộp đơn, ứng viên có thể chứng minh một cách thỏa đáng rằng kinh nghiệm làm việc này có liên quan trực tiếp như thế nào.
 • Một lời mời làm việc toàn thời gian, không xác định thời hạn từ một người sử dụng lao động đủ điều kiện tại B.C. với mức lương đáp ứng các tiêu chuẩn của ngành.
 • Bằng chứng rằng ứng viên đáp ứng các yêu cầu thu nhập tối thiểu.
 • Thông thạo ngôn ngữ
  • Nếu ứng viên đang làm việc trong một nghề nghiệp NOC B, ứng viên phải gửi kết quả kiểm tra ngôn ngữ hợp lệ cho thấy ứng viên đã đạt được điểm tối thiểu bằng hoặc cao hơn CLB 4 ở cả bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc và viết.
  • Nếu nghề nghiệp cung cấp cho ứng viên được phân loại theo NOC 0 hoặc A, ứng viên không bắt buộc phải nộp kết quả kiểm tra ngôn ngữ hợp lệ tại thời điểm đăng ký. Tuy nhiên, theo quyết định của mình, BC PNP có thể yêu cầu kết quả kiểm tra ngôn ngữ hợp lệ trong quá trình đánh giá hồ sơ để xác định xem ứng viên có đủ trình độ ngôn ngữ để thực hiện các nhiệm vụ của vị trí công việc hay không.

0911 024 114