Tin định cư

26/07/2022
DỰ ĐOÁN NHẬP CƯ CANADA NĂM 2022

LẦN ĐẦU TIÊN CANADA MỜI NHỮNG NGƯỜI NHẬP CƯ CÓ TAY NGHỀ CAO Ở NƯỚC NGOÀI KỂ TỪ NĂM 2020

ộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã mời tổng cộng 1.500 ứng viên Express Entry nộp đơn xin thường trú. Điểm số cắt của Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) là 557.
17/05/2022

BẢN TIN THỊ THỰC HOA KỲ THÁNG 6 NĂM 2022

Bản tin này tóm tắt tình trạng sẵn có của số lượng người nhập cư trong tháng 6 cho Ngày Ưu Tiên, cho biết khi nào người nộp đơn xin thị thực nhập cư được thông báo để tập hợp và nộp tài liệu cần thiết cho Trung tâm thị thực quốc gia (NVC).
17/05/2022

7 LÝ DO THÔI THÚC NHÀ ĐẦU TƯ LỰA CHỌN ĐỊNH CƯ HY LẠP

Theo thống kê của Bộ Di trú Hy Lạp, tính đến 31/01/2022, tổng cộng 28.733 nhà đầu tư trên khắp thế giới và người phụ thuộc đã được cấp thẻ thường trú nhân Hy Lạp.
07/05/2022

NGÂN SÁCH 2022 SẼ CÓ Ý NGHĨA GÌ ĐỐI VỚI NHẬP CƯ CANADA?

Ngân sách 2022 bao gồm các đề xuất về Express Entry, TFWP, xử lý đơn đăng ký và nhiều hơn thế nữa.
07/05/2022

TỒN ĐỌNG HỒ SƠ NHẬP CƯ CANADA HIỆN ĐÃ VƯỢT QUÁ 2 TRIỆU

Số lượng tồn đọng hồ sơ nhập cư của IRCC đã tăng lên sau sự ra đời của Cơ quan Cấp phép Đi lại Khẩn cấp Canada-Ukraine. Số lượng tồn đọng hồ sơ cần xử lý của Bộ Di trú Canada hiện là hơn 2 triệu hồ sơ trên tất cả các diện nhập cư.
26/04/2022

CHƯƠNG TRÌNH EB-5 TRUNG TÂM VÙNG ĐƯỢC HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI & CÁC THAY ĐỔI CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Vào ngày 15 tháng 3 năm 2022, Tổng thống Hoa Kỳ đã ký ban hành luật H.R. 2471, trong đó bao gồm Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5 năm 2022.
19/04/2022

TỒN ĐỌNG HỒ SƠ NHẬP CƯ CANADA TĂNG LÊN 1,84 TRIỆU

Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã cung cấp dữ liệu kiểm kê mới nhất của mình, bao gồm các đơn đăng ký của công dân Canada tương lai, thường trú nhân, sinh viên quốc tế, người lao động tạm thời và du khách.
04/03/2022
Canada chào đón người nhập cư mới

CANADA TĂNG MỤC TIÊU LÊN 432.000 NGƯỜI NHẬP CƯ VÀO NĂM 2022 THEO KẾ HOẠCH MỨC ĐỘ NHẬP CƯ 2022-2024

Canada đã đặt ra một tiêu chuẩn cao hơn, vì nước này sẽ chào đón 451.000 người nhập cư mới vào năm 2024. Bộ trưởng Di trú Sean Fraser đã giải thích lý do hợp lý của kế hoạch cấp độ mới.
02/03/2022
nhập cư vào Canada trong năm 2021

CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG VIỆC LÀM Ở CANADA VẪN GẦN MỨC CAO KỶ LỤC

Số lượng vị trí tuyển dụng ở Canada tăng 72% (874.700 vị trí) so với cùng kỳ năm 2019, theo Thống kê Canada.

0911 024 114