SỰ CHẬM TRỄ CỦA THỊ THỰC LAO ĐỘNG ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CANADA

Một cuộc khảo sát của CERC cho biết các doanh nghiệp, tổ chức và học viện tuyển dụng nhân tài quốc tế đang bị ảnh hưởng tiêu cực bởi sự chậm trễ xử lý của IRCC.

Các công ty Canada, tổ chức học thuật và các tổ chức được chính phủ tài trợ tiếp cận nhập cư đang bị ảnh hưởng tiêu cực bởi sự chậm trễ của Cơ quan Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC).

Hội đồng Di chuyển Nhân viên Canada (CERC), một tổ chức phi lợi nhuận đặc biệt quan tâm đến các vấn đề về sự di chuyển của lực lượng lao động, đã thực hiện một cuộc khảo sát trong tháng 6 năm 2022. Tổng cộng 33 tổ chức thường xuyên tiếp cận Chương trình Di chuyển Quốc tế (IMP) đã trả lời trong cuộc khảo sát. Đây là ấn bản thứ hai của một cuộc khảo sát từ tháng 1 năm 2021.

Từ tháng 6 đến tháng 7, tổng lượng ứng viên tồn đọng tại IRCC đã tăng từ 2,4 triệu lên 2,7 triệu, tăng 12%. Trong cùng thời gian đó, lượng công nhân nước ngoài tạm thời tồn đọng đã tăng 21% từ 408.733 lên 493.746 người nộp đơn. Công việc tồn đọng đang làm tăng thời gian xử lý vượt quá tiêu chuẩn dịch vụ của IRCC.

Trong số các nhà tuyển dụng tham gia cuộc khảo sát, 97% thuê nhân tài quốc tế thông qua các chương trình giấy phép lao động và 53% tiếp cận với mục đích nhập cư kinh tế. Hầu hết, 90%, các tổ chức tham gia sử dụng trên 2.000 công nhân và 31% sử dụng hơn 10.000 công nhân.

Khi được hỏi về tầm quan trọng của nhân tài quốc tế đối với kinh doanh, 100% đồng ý với nhận định “Những đóng góp của nhân tài quốc tế rất quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của chúng tôi”.

Tuy nhiên, sự chậm trễ xử lý tại IRCC đang có tác động tiêu cực đến 97% hoạt động của người được hỏi trong năm tới. Khoảng 94% các tổ chức đã hủy bỏ hoặc trì hoãn các dự án do kết quả của sự chậm trễ trong xử lý hồ sơ. Đối với 55% tổ chức, sự chậm trễ sẽ dẫn đến tổn thất doanh thu. Một số trường đại học Canada đã tham gia cuộc khảo sát, trong đó 29% báo cáo việc hủy bỏ hoặc hoãn các chương trình giáo dục, cũng như sự chậm trễ trong các dự án nghiên cứu.

Cuộc khảo sát của CERC cho biết nhu cầu khẩn trương của các nhà tuyển dụng Canada tiếp cận nhân tài quốc tế sẽ cực kỳ quan trọng trong việc xây dựng lại nền kinh tế Canada sau đại dịch. Các chuyên gia cũng đồng ý rằng nhập cư sẽ là một chiến lược quan trọng để tồn tại trong một cuộc suy thoái có thể xảy ra.

Cuộc khảo sát cũng lưu ý rằng khi tỷ lệ tiêm chủng tăng lên và các ca nhiễm COVID-19 nghiêm trọng giảm, khả năng di chuyển và đi lại ngày càng tăng và khả năng của Canada trong việc quản lý tỷ lệ gia tăng của các đơn xin thị thực du lịch sẽ rất quan trọng đối với nền kinh tế Canada.

Thư ủy nhiệm của Bộ trưởng Di trú Sean Fraser kêu gọi giảm thời gian xử lý đơn, bao gồm cả việc giải quyết sự chậm trễ do COVID-19 gây ra. Đồng thời, làm việc với Bộ trưởng Bộ Việc làm, Phát triển Lực lượng Lao động và Hòa nhập Người khuyết tật để thiết lập một hệ thống Nhà tuyển dụng đáng tin cậy cho các công ty Canada thuê lao động nước ngoài tạm thời. Ngoài ra, đồng thời đơn giản hóa việc gia hạn giấy phép lao động và duy trì thời gian xử lý hai tuần của Global Talent Stream và thiết lập đường dây nóng cho nhà tuyển dụng.

Bộ trưởng Fraser đã nói rằng thời gian xử lý dự kiến ​​sẽ trở lại bình thường vào cuối năm dương lịch. IRCC đã nỗ lực cải thiện thời gian chờ đợi của người nộp đơn bằng cách bổ sung thêm khoảng 500 nhân viên trong tổng số 11.000 nhân viên của mình, cũng như hiện đại hóa hệ thống nhập cư. Ngoài ra còn có một khoản ngân sách 827 triệu đô la dành để số hóa hệ thống nhập cư hiện tại, cộng thêm 85 triệu đô la để tăng tốc độ xử lý cho một số ngành kinh doanh nhất định, chẳng hạn như giấy phép du học, giấy phép lao động và gia hạn thẻ PR.

Fraser đã nói trong một cuộc phỏng vấn ngày 21 tháng 6 rằng nhờ những nỗ lực này, IRCC đã chào đón 200.000 thường trú nhân mới và giấy phép lao động đã tăng gần 250% so với năm 2021.

Bất chấp những thay đổi đối với hệ thống, CERC cho biết vẫn còn nhiều việc phải làm và tiến độ diễn ra rất chậm, đặc biệt là trong việc giảm sự chậm trễ và thiết lập hệ thống Nhà tuyển dụng đáng tin cậy.

“Việc phân bổ lại các nguồn lực, hiện đại hóa hệ thống thông qua sử dụng công nghệ tốt hơn và xem xét các kênh xử lý nhanh, chẳng hạn như Chương trình Nhà tuyển dụng đáng tin cậy, là những biện pháp cần được áp dụng một cách khẩn cấp”, khảo sát cho biết.

CERC cho biết các cuộc thảo luận về việc phát triển Chương trình Nhà tuyển dụng Đáng tin cậy đã diễn ra trong nhiều năm. Ngoài ra, 73% số người được hỏi trong cuộc khảo sát cho biết họ sẽ sẵn sàng trả thêm từ 10% đến 25% phí bổ sung để xử lý đơn nhanh chóng. Các khoản phí sẽ bao gồm các chi phí bổ sung của chính phủ để đẩy nhanh quá trình xử lý.

Những người tham gia khảo sát cũng được yêu cầu chia sẻ các khuyến nghị của họ để cải thiện thời gian xử lý. Năm chủ đề chính xuất hiện từ câu hỏi này. Cụ thể, chính phủ Canada nên cung cấp cho người sử dụng lao động thời gian xử lý hiệu quả và có thể dự đoán được. Các nhà tuyển dụng cũng muốn có một chương trình cung cấp miễn trừ Đánh giá Tác động Thị trường Lao động (LMIA) và theo dõi nhanh những người nộp đơn trong các ngành nghề có nhu cầu cao. Những người được hỏi cũng kêu gọi IRCC thuê và đào tạo thêm nhân viên để hiện đại hóa các hệ thống xử lý lỗi thời hiện đang sử dụng. Cuối cùng, họ kêu gọi chính phủ thực hiện Chương trình Nhà tuyển dụng Đáng tin cậy nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhà tuyển dụng thuê nhân tài quốc tế.

0911 024 114