THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN SÍP QUÝ II – 2022

Tổng quan về thị trường bất động sản (BĐS) Síp trong quý II năm 2022, RICS – Viện Khảo Sát và Công Chứng Hoàng Gia Síp cùng với KPMG đã đưa ra báo cáo số liệu thị trường bất động sản Síp cùng báo cáo sự gia tăng tương đối trong hầu hết các loại hình bất động sản, tuy nhiên chúng vẫn ở dưới mức cơ sở được thiết lập vào quý IV năm 2009.

Bất động sản nhà ở đang hoạt động tốt với giá căn hộ và nhà ở có xu hướng tăng. Tuy nhiên, thị trường BĐS bán lẻ và BĐS kho bãi tiếp tục gặp khó khăn mặc dù giá cả của cả hai loại hình này đã ổn định.

Trị giá thị trường BĐS so với cùng kì năm trước

Giá trị của tất cả các loại bất động sản đều tăng trên toàn đảo:

 • Căn hộ tăng 8,09%
 • Nhà ở tăng 4,62%
 • Mặt bằng bán lẻ tăng 1,39%
 • Kho bãi tăng 1,91%
 • Văn phòng tăng 3,42%

Bất động sản nghỉ dưỡng

Giá trị của các bất động sản nghỉ dưỡng (căn hộ và nhà ở) đã tăng lên kể từ quý đầu tiên của năm 2016. Mặc dù giá trị của chúng đã giảm vào đầu năm 2020 cho đến giữa năm 2021, nhưng chúng vẫn đang tiếp tục trên đà tăng giá.

Tỷ suất cho thuê so với cùng kì năm trước

Tỷ suất cho thuê của tất cả các loại hình BĐS đều tăng trên toàn đảo:

 • Căn hộ tăng 9,5%
 • Nhà ở tăng 11,48%
 • Mặt bằng bán lẻ tăng 2,14%
 • Kho bãi tăng 2,02%
 • Văn phòng tăng 3,42%
 • Căn hộ nghỉ dưỡng tăng 8,33%
 • Nhà ở nghỉ dưỡng tăng 5,03%

Lợi suất bất động sản 

Trong quý II năm 2022, lợi suất cho thuê ở mức:

 • Căn hộ 4,99%
 • Nhà ở 2,75%
 • Mặt bằng bán lẻ 5,74%
 • Kho bãi 4,43%
 • Văn phòng 5,29%
 • Căn hộ nghỉ dưỡng 5,06%
 • Nhà ở nghỉ dưỡng 2,66%

0911 024 114