Bộ quản lý ngân quỹ của Nhà Trắng: chương trình EB-5 sắp tới sẽ có nhiều thay đổi

chương trình EB-5 sắp tới sẽ có nhiều thay đổi

Matthew Galati

Điều luật mới (như đã đề xuất), sẽ tăng số vốn đầu tư tối thiểu lên khá nhiều và thay đổi cách xác định vùng TEA (Vùng trọng điểm về tỉ lệ thất nghiệp, với yêu cầu về ngưỡng đầu tư thấp hơn), và nhiều thay đổi khác nữa. Độc giả có thể đã phần nào nắm được những thay đổi về luật mới như tin chúng tôi đã đưa trước đây, cũng như những bình luận trái chiều của chúng tôi về các điều khoản và quy trình của dự luật. Hiện tại chúng tôi đang kỳ vọng luật mới sẽ được cập nhật trong Sổ Liên Bang, số sắp xuất bản. Tuy nhiên, tại thời điểm hoàn thành bài viết này, vẫn có một số ý chính của điều luật chưa rõ ràng, cụ thể như sau:

Những điều khoản thực sự của luật mới

Sở di trú và nhập tịch Mỹ (USCIS) đã tiếp nhận hàng trăm ý kiến từ các bên liên quan trong ngành đầu tư EB-5, phần lớn trong số đó phản đối các điều khoản của dự luật. USCIS có thể đã cân nhắc về những ý kiến này và điều chỉnh dự luật theo đó. Điều này dấy lên nhiều nghi vấn rằng đâu mới là những điều khoản thực sự của luật mới.

Thời điểm mà luật mới sẽ được ban hành

Hiện tại vẫn chưa xác định được thời điểm cụ thể, luật mới có thể sẽ được thông báo qua Sổ Đăng ký Liên Bang bất cứ lúc nào.

Thời điểm mà luật mới sẽ có hiệu lực

Theo chính phủ, “Sau khi được chỉnh lý lần cuối và ban hành, luật mới sẽ có hiệu lực trong vòng tối thiểu 30 ngày, kể từ khi nó được cập nhật trong Sổ Liên Bang.” Một số hiệu chỉnh liên quan tới các visa định cư có thể sẽ cần nhiều thời gian hơn trước khi chính thức có hiệu lực.

Luật mới sẽ có tác động gì tới thị trường

Nhiều chuyên gia trong ngành cho rằng sẽ có một khoảng trễ mà ở đó USCIS vẫn sẽ chấp nhận các hồ sơ EB-5 và xử lý theo luật hiện hành, trước khi việc tăng mức đầu tư có hiệu lực. Điều này có thể gây ra sự gia tăng về nhu cầu khi các nhà đầu tư muốn tranh thủ cơ hội khi các điều kiện vẫn còn thuận lợi. Nếu nhận định trên của các chuyên gia là đúng, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ những nhà đầu tư tiềm năng đang cân nhắc chương trình EB-5.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin để độc giả có thể theo kịp tiến trình của việc ban hành luật mới.