ALBERTA TẠM DỪNG XỬ LÝ CÁC ĐƠN ĐĂNG KÝ DIỆN CƠ HỘI ALBERTA; SẼ RA MẮT DIỆN MỚI VỀ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN

Kể từ ngày 15 tháng 2, Chương trình Nhập cư Lợi thế Alberta – Alberta Advantage Immigration Program (AAIP) đã tạm dừng xử lý các đơn đăng ký cho Diện Cơ hội Alberta – Alberta Opportunity Stream cho đến khi có thông báo mới.

AAIP cho biết việc tạm dừng sẽ giúp tỉnh có thời gian để “giải quyết tình trạng tồn kho hiện tại và tập trung đề cử người nhập cư vào các ưu tiên, chẳng hạn như giải quyết tình trạng thiếu lao động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, công nghệ, xây dựng, nông nghiệp, du lịch và khách sạn cũng như các lĩnh vực có nhu cầu khác.”

Tỉnh sẽ tiếp tục đánh giá bất kỳ đơn đăng ký nào Diện Cơ hội Alberta được gửi trước ngày 15 tháng 2 và cho biết họ sẽ thực hiện các biện pháp để “quản lý khối lượng đơn đăng ký trong tương lai theo các ưu tiên của chương trình và duy trì các tiêu chuẩn dịch vụ hợp lý trên các diện của tỉnh”.

Diện Cơ hội Alberta của AAIP nhắm đến những người lao động nước ngoài tạm thời hiện đang làm việc toàn thời gian tại tỉnh theo giấy phép lao động hợp lệ của Canada và có lời mời làm việc toàn thời gian từ một chủ lao động ở Alberta. Những người có Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp cũng có thể đủ điều kiện.

Tỉnh ra mắt diện PNP mới cho du lịch và khách sạn

Vào ngày 1 tháng 3, AAIP sẽ giới thiệu một diện mới nhắm đến “các cá nhân đã làm việc cho một doanh nghiệp du lịch và khách sạn được ít nhất sáu tháng và đã đáp ứng các tiêu chí để định cư lâu dài ở Alberta.”

Hơn nữa, ứng viên phải có “lời mời làm việc toàn thời gian, không theo mùa vụ hợp lệ từ một nhà tuyển dụng được phê duyệt hoạt động trong ngành thích hợp”.

Một thông cáo gần đây của chính phủ Alberta thông báo rằng diện này sẽ giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt trong toàn ngành và giúp các doanh nghiệp trên toàn tỉnh, bao gồm cả những doanh nghiệp ở khu vực nông thôn, giữ chân người lao động và nền kinh tế.

Tỉnh cho biết họ sẽ chấp nhận một số lượng hạn chế đơn đăng ký theo diện này và đẩy nhanh quá trình xử lý trong các sáng kiến xử lý ưu tiên khác. Thông tin chi tiết dự kiến sẽ được công bố vào ngày 1 tháng 3.

Alberta là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của Canada. Theo dữ liệu từ chính quyền tỉnh, có 32 triệu người đã đến thăm tỉnh vào năm 2022, tạo ra khoản chi tiêu 10,7 tỷ CAD.

Di cư đến Alberta

Chương trình Nhập cư Lợi thế của Alberta – AAIP là Chương trình Đề cử cấp Tỉnh (PNP) mà Chính phủ Alberta sử dụng để lựa chọn các ứng viên nhập cư kinh tế có khả năng tạo lập kinh tế thành công trong tỉnh.

Giống như tất cả các PNP, AAIP có nhiều diện lựa chọn các ứng viên có thuộc tính, nhu cầu khác nhau. Ví dụ: tỉnh có các diện PNP nhắm đến người lao động có tay nghề trong các ngành nghề cụ thể như chăm sóc sức khỏe hoặc nông nghiệp. Tỉnh cũng có các diện PNP dành cho những người làm việc tại các cộng đồng nông thôn trong tỉnh cũng như các doanh nhân.

Thông qua PNP, các tỉnh được phân bổ một số lượng đề cử cụ thể mà họ có thể cấp trong suốt cả năm. Năm 2023, Alberta đã đưa ra 9.750 đề cử cho các ứng cử viên AAIP. Tỉnh cho biết họ vẫn chưa xác nhận số lượng đề cử đã được phân bổ cho năm 2024 nhưng theo Kế hoạch cấp nhập cư liên bang 2024-2026, Canada sẽ chào đón 110.000 người mới đến thông qua PNP vào cuối năm nay.

0911 024 114