VIỆC LÀM Ở CANADA PHỤC HỒI MỨC TRƯỚC ĐẠI DỊCH VÀO THÁNG 9

Nền kinh tế Canada đã đạt được 157.000 việc làm vào tháng trước, nâng tỷ lệ việc làm lên mức trước đại dịch.

Cơ quan Thống kê Lực lượng Lao động của Canada đã nắm bắt thị trường lao động Canada trong tuần từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 9. Trong tuần đó, một số tỉnh đã đưa ra các yêu cầu về bằng chứng tiêm chủng để vào một số địa điểm không thiết yếu như phòng tập thể dục và nhà hàng.

Tỷ lệ việc làm là số người có việc làm tính theo phần trăm dân số từ 15 tuổi trở lên. Vào tháng 9, tỷ lệ việc làm của Canada là 60,9%, tăng 0,9% so với tỷ lệ tháng 2 năm 2020 do tăng dân số.

Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 9 giảm tháng thứ tư liên tiếp, xuống còn 6,9%, mức thấp nhất kể từ khi đại dịch bùng phát.

Việc làm tiếp tục tăng đối với những người nhập cư gần đây

Tỷ lệ việc làm của những người nhập cư gần đây tiếp tục có xu hướng tăng, đạt 71% vào tháng trước.

Mặc dù dân số tổng thể của những người mới nhập cư không tăng trong quá trình diễn ra đại dịch, nhưng số lượng người nhập cư gần đây làm việc trong một số ngành công nghiệp đã tăng lên. Cụ thể là trong các dịch vụ chuyên môn, khoa học và kỹ thuật, cũng như tài chính, bảo hiểm, bất động sản cho thuê. Hai ngành công nghiệp này đã có mức tăng trưởng việc làm bền vững trong suốt đại dịch.

Những người nhập cư đã ở Canada hơn 5 năm có tỷ lệ việc làm là gần 59%, giảm khoảng 1% so với tháng 9 năm 2019. Những người sinh ra ở Canada có tỷ lệ việc làm khoảng 61%, giảm 2% trong cùng một khung thời gian.

Các ngành cổ cồn trắng đi trước trong khi cổ cồn xanh tụt lại phía sau

Khu vực sản xuất dịch vụ lần đầu tiên vượt qua mức việc làm trước COVID. Sự gia tăng được dẫn đầu bởi hành chính công, thông tin, văn hóa và giải trí, và các dịch vụ chuyên môn, khoa học và kỹ thuật.

Ngược lại, một số ngành như dịch vụ lưu trú và ăn uống vẫn chưa trở lại mức việc làm như hồi tháng 2 năm 2020. Điều này một phần là do ngành này bị ảnh hưởng nặng nề bởi các biện pháp y tế công cộng. Việc làm trong tháng 9 này trong các dịch vụ ăn uống đã giảm lần đầu tiên sau 5 tháng. Việc làm trong ngành bán lẻ cũng giảm.

Khu vực sản xuất hàng hóa nhìn chung không có nhiều thay đổi, đây là trường hợp đã xảy ra vì khu vực này đã mất 94.000 việc làm trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6. Sản xuất và tài nguyên thiên nhiên là những ngoại lệ, cả hai ngành công nghiệp đều có một số tăng trưởng về việc làm trong tháng 9.

0911 024 114