CANADA CHÀO ĐÓN 471.550 THƯỜNG TRÚ NHÂN MỚI VÀO NĂM 2023

Dữ liệu gần đây từ Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) cho thấy Canada đã vượt mục tiêu về số lượng thường trú nhân mà nước này dự kiến chào đón vào năm 2023.

Theo dữ liệu tồn đọng của IRCC có sẵn gần đây nhất, Bộ đã chào đón 471.550 thường trú nhân mới vào năm 2023. Con số này tăng 33.950 so với 437.600 của năm 2022.

Con số này vượt quá mục tiêu đến năm 2023 trong Kế hoạch cấp độ nhập cư 2023-2025, dự kiến chào đón 465.000 thường trú nhân. Bộ đã xem xét các ứng viên từ các chương trình Express Entry, Chương trình đề cử cấp tỉnh (PNP) và vợ/chồng, bạn đời và con cái của họ.

IRCC cũng đăng số liệu về số lượng đơn xin cư trú tạm thời mà họ đã hoàn tất. Lưu ý rằng những con số này thể hiện số lượng quyết định cuối cùng được đưa ra đối với đơn đăng ký của ứng viên và một số trong số đó bị từ chối.

Giấy phép lao động: 1.646.300 đơn đăng ký đã được hoàn tất bao gồm cả các đơn gia hạn, tăng 503.330 so với năm 2022. Số liệu này bao gồm các đơn đăng ký thông qua cả Chương trình lao động nước ngoài tạm thời và Chương trình di chuyển quốc tế.

Giấy phép du học: 1.089.600 giấy phép du học đã được hoàn tất bao gồm cả đơn gia hạn. Vào năm 2022, IRCC đã xử lý 917.900 quyết định cuối cùng về giấy phép du học, chênh lệch so với cùng kỳ năm trước là 171.700.

Cuối cùng, dữ liệu của IRCC cho thấy 293.000 người mới đến đã trở thành công dân Canada trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, tăng 13.900 so với cùng kỳ năm 2022 (279.100).

Kế hoạch cấp độ nhập cư

Số lượng thường trú nhân mới được chào đón vào năm 2023 cho thấy IRCC đang trên đà đạt được mục tiêu 485.000 vào năm 2024.

Trong hai năm tiếp theo, 2025 và 2026, IRCC có kế hoạch chào đón 500.000 thường trú nhân mới.

Hàng năm, IRCC công bố Kế hoạch cấp độ nhập cư trong ba năm tới. Kế hoạch đặt ra mục tiêu cho việc tiếp nhận thường trú nhân vào Canada. Nó không đặt ra mục tiêu cho những người cư trú tạm thời như những người có giấy phép làm việc hoặc học tập.

IRCC không giới hạn số lượng thường trú nhân có thể được nhận vào Canada hoặc xử lý đơn đăng ký của họ.

Tuy nhiên, vào ngày 22 tháng 1, IRCC đã đưa ra giới hạn về số lượng giấy phép du học sẽ cấp vào năm 2024. Bộ cho biết họ sẽ chỉ cấp 360.000 giấy phép du học mới, mặc dù không có giới hạn về số lần gia hạn giấy phép hoặc giấy phép mới cho sinh viên ở cấp độ nghiên cứu sau đại học.

Hơn nữa, vào ngày 1 tháng 2, Bộ đã công bố hướng dẫn thông báo rằng họ sẽ giới hạn số lượng đơn xin giấy phép du học được xử lý ở mức 606.250.

Số hồ sơ tồn đọng hiện tại của IRCC

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, đã có 2.221.100 đơn đăng ký tại IRCC. Trong số đó, có 949.500 hồ sơ tồn đọng.

IRCC có nhiệm vụ xử lý 80% đơn đăng ký nhập cư trên tất cả các ngành nghề kinh doanh theo tiêu chuẩn dịch vụ hoặc khoảng thời gian mà Bộ yêu cầu phải xử lý đơn đăng ký.

Tiêu chuẩn dịch vụ khác nhau tùy thuộc vào loại ứng dụng. Ví dụ: đơn đăng ký Express Entry có tiêu chuẩn dịch vụ là 6 tháng và đơn đăng ký bảo lãnh diện gia đình có thể mất 12 tháng.

Các đơn đăng ký không được xử lý theo tiêu chuẩn dịch vụ sẽ được coi là tồn đọng.

Trong suốt năm 2022, IRCC đã hoàn tất hơn 5,2 triệu đơn đăng ký trên tất cả các ngành nghề kinh doanh.

Thường trú

Trong tổng số đơn đăng ký trong kho, IRCC có 702.000 đơn đăng ký thường trú trong kho với số lượng tồn đọng là 308.900. Điều này có nghĩa là 44% trong số tất cả các đơn xin thường trú hiện có trong kho chưa được xử lý theo tiêu chuẩn dịch vụ.

Tạm trú

Dữ liệu tương tự cho thấy có 1.257.000 đơn đăng ký xin giấy phép lao động, giấy phép học tập và thị thực tạm trú (du lịch). Trong số này, 590.800 đơn đăng ký được xem xét tồn đọng.

IRCC phân tích dữ liệu sâu hơn và cho thấy rằng tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, 61% đơn xin thị thực du lịch đang tồn đọng. Điều này trái ngược với 18% đơn xin giấy phép du học đang tồn đọng. Dữ liệu về giấy phép lao động cho thấy 49% đơn đăng ký cũng bị tồn đọng.

Quốc tịch

Tính đến tháng 12, đã có 262.100 đơn đăng ký quốc tịch được lưu giữ. Trong số này, 49.800, tương đương 19% tồn đọng.

IRCC đang làm việc như thế nào để giảm lượng tồn đọng

Bộ nói rằng các biện pháp được đưa ra trong vài tháng qua đang giúp giảm lượng tồn đọng. Họ trích dẫn việc ưu tiên xử lý các đơn xin giấy phép lao động cho nhân viên y tế và nông nghiệp, đồng thời tạo ra chiến lược nhân tài công nghệ của Canada, giúp đẩy nhanh quá trình xử lý cho nhiều lao động nước ngoài có kinh nghiệm trong các ngành công nghệ đang có nhu cầu cao.

IRCC cũng cho biết việc tạo ra một cổng thông tin trực tuyến cho một số đơn xin thường trú, cũng như công cụ theo dõi trạng thái đơn đăng ký trực tuyến đang giúp tăng tốc độ xử lý.

Hơn nữa, Bộ đã đưa ra một quy trình trực tuyến để nộp đơn xin quốc tịch cho những người trên 18 tuổi. Người nộp đơn giờ đây cũng có thể hoàn thành bài kiểm tra quốc tịch trực tuyến và tham gia các nghi lễ công dân ảo.

0911 024 114