Tòa án tiểu bang Columbia bác bỏ quyết định của sở di trú Mỹ (USCIS)

Vào ngày 07/02/2018, tòa án Tiểu bang Columbia đã đưa ra phán quyết bãi bỏ quyết định của USCIS khi bác đơn I-526 của nhà đầu tư EB-5, ông Chang.

Nhà đầu tư này đã nộp đơn I-526 và ký hợp đồng quyền chọn mua với chủ đầu tư dự án (Call Option), đảm bảo việc hoàn trả lãi suất của khoản đầu tư về sau. USCIS cho rằng hợp đồng này là một thỏa thuận xử lý nợ không hợp pháp và trái với án lệ Izzumi * nên đã bác đơn xin định cư có điều kiện I-526 của ông Chang. Tuy nhiên, tòa án tiểu bang Columbia đã bác bỏ kết luận của USCIS khi cho rằng việc USCIS dựa trên 2 căn cứ này để đưa ra quyết định bác đơn là không hợp lệ.

Lập luận để bác đơn của USCIS được dựa trên quy định nghiêm cấm hai bên, nhà đầu tư và chủ đầu tư ký các thỏa thuận xử lý nợ để đảm bảo hoàn trả khoản đầu tư cho nhà đầu tư, tuy nhiên, phía tòa án cho rằng “hợp đồng quyền chọn mua” của ông Chang không phải là thỏa thuận kiểu này và bản thân hệ thống quy định của chương trình EB-5 không nghiêm cấm nội dung này.

Tòa án cho rằng án lệ Izummi của USCIS chỉ áp dụng đối với các trường hợp nhà đầu tư ký thỏa thuận với chủ đầu tư để đảm bảo nhận lại khoản tiền đầu tư tại một thời điểm cụ thể trong tương lai. Với lập luận này, tòa án đã công nhận tính hợp lệ của “hợp đồng quyền chọn mua” bởi trong khi chủ đầu tư biết rõ về khả năng thành công của dự án từ thời gian bán ra sản phẩm cho đến mức giá mua chắc chắn của thị trường thì nhà đầu tư không thể nắm bắt được những thông tin này.

Như vậy, tòa án đã đưa ra phán quyết cuối cùng về “hợp đồng quyền chọn mua” của ông Chang là hợp lệ do việc USCIS từ chối đơn I-526 đã mâu thuẫn với chính các quy định của chương trình, không đúng với mục đích bản chất của EB-5 và lạm dụng án lệ Izummi, đồng thời trái với các bằng chứng tòa án thu thập được.

* Án lệ Izummi là một ví dụ điển hình của USCIS về việc nhà đầu tư được đảm bảo chắc chắn việc hoàn trả toàn bộ hoặc 1 phần vốn đầu tư EB-5 ngay cả khi dự án chưa tạo ra đủ số việc làm theo quy định, điều này vi phạm bản chất chương trình là một khoản đầu tư “chịu rủi ro” và nhà đầu tư phải chấp nhận tính chất rủi ro về khoản tiền đầu tư của mình.

Westlife sẽ tiếp tục cập nhật tin tức về chương trình EB-5 khi có bất kỳ sự thay đổi nào. Đề nghị các nhà đầu tư quan tâm liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây:

Westlife Immigration
Tel: 0911.024.114
Email: jane.ng@westlife.vn
Add: tầng 9, 68 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM
Web: www.dinhcutoancau.vn

0911 024 114