Tình trạng kéo dài hồ sơ EB-5 ở Việt Nam là có thật:  5 điều cần biết

1. Cập nhật bản tin Visa.

Bản tin Visa tháng 5 năm 2018 cho biết:

Càng ngày càng có nhiều nhà đầu tư EB-5 ở Việt Nam nên Visa cho chương trình này đã đạt đến mức giới hạn mỗi năm trong tháng 4 này. Vì thế, Bộ Ngoại Giao Mỹ đã phải áp dụng lịch đáo hạn mặc định (Final Action Date) cho loại hình đầu tư này vào tháng 5 để kiểm soát số lượng đơn còn lại của năm tài chính.

Chính vì vậy, các nhà đầu tư EB-5 ở Việt Nam rất có thể sẽ phải chịu lịch đáo hạn mặc định (Final Action Date) trong tương lai gần.

2. Việc phân bổ thị thực mới vào tháng 10 năm 2018.

Từ ngày 01/10/2018, bắt đầu vào năm tài chính 2019, việc phân bổ mới đối với thị thực EB-5 sẽ được bắt đầu. Câu hỏi quan trọng là lịch đáo hạn mặc định sẽ ra sao?

Chúng tôi hy vọng lịch đáo hạn mặc đinh (Final Action Date) của Việt Nam sẽ rơi vào khoảng năm 2015 hoặc 2016, như vậy thời gian chờ đợi sẽ là hai đến ba năm đối với các hồ sơ EB-5 ở Việt Nam.

3. Việc nộp đơn của các nước còn lại trên thế giới ảnh hưởng như thế nào đối với thời gian chờ đợi của Việt Nam?.

Khi hai quốc gia có lịch đáo hạn mặc định ( Final Action Date) đối với cùng một loại thị thực, pháp luật Hoa Kỳ yêu cầu bất kỳ số thị thực nào chưa được sử dụng sẽ được phân bổ theo thứ tự của ngày ưu tiên (priority date), bất kể quốc gia nào.

Bởi vì có một số lượng đáng kể đương đơn EB-5 Trung Quốc đã nộp trước rất nhiều so với những đương đơn I-526 Việt Nam nên bất kỳ hồ sơ bổ sung nào từ các nước còn lại trên thế giới cũng sẽ làm giảm số lượng thị thực đối với các đương đơn Trung Quốc và cũng sẽ làm tăng thời gian chờ đợi đối với các đương đơn Việt Nam.

4. Có nên nộp đơn I-526 hay không

Với tình hình mới như vậy, các đương đơn Việt Nam được kêu gọi nộp đơn ngay bây giờ để đảm bảo vị trí của mình trong danh sách chờ đợi (waiting line). Nếu không thì các đương đơn có thể phải trả số tiền đầu tư tăng lên hơn 1 triệu đô la Mỹ khi pháp luật thay đổi và thời gian chờ đợi chắc chắn sẽ lâu hơn.

5. Quốc gia tiếp theo nào sẽ phải chịu lịch đáo hạn mặc định (Final Action Date)?

Ấn Độ, Hàn Quốc và Brazil? Tất cả dường như đều là những ứng cử viên tiềm năng cho việc thiết lập một lịch đáo hạn mặc định, sau khi mức hạn ngạch Visa 696 hàng năm đã được sử dụng (khoảng 250 gia đình mỗi nước).

 

Robert J. Blanco.

Link: https://wolfsdorf.com/may-2018-visa-bulletin-update-vietnam-eb-5-retrogression-now-a-reality/

0911 024 114