Tỉnh bang Prince Edward Island đóng chương trình đề cử diện doanh nhân

Chính quyền tỉnh bang Prince Edward Island (PEI) sẽ không nhận các hồ sơ tư các ứng viên muốn mở doanh nghiệp tại tỉnh bang để đổi lấy thường trú nhân trực tiếp. Động thái này nhằm xóa bỏ diện doanh nhân trong chương trình đề cử tỉnh bang và khiến PEI giống với hầu hết các tỉnh bang khác của Canada. Dẫu vậy, tỉnh bang vẫn sẽ nhận các hồ sơ từ các cá nhân muốn tới và mở doanh nghiệp ở PEI nếu hội đủ một loạt các điều kiện giúp doanh nghiệp thành công và vận hành liên tục ít nhất một năm. Giống như đã thực hiện ở các tỉnh bang khác, các doanh nhân sẽ chỉ được xem xét hồ sơ thường trú sau khi mở doanh nghiệp.

PEI sẽ tiếp tục nhận hồ sơ của các lao động đến tỉnh bang làm việc ở các ví trí mà nhà tuyển dụng đã không thể thuê được lao động bản địa.

Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế và Du lịch Chris Palmer cho biết “Bắt đầu từ năm 2015, chúng tôi đã cam kết thực hiện sự khác biệt, và chúng tôi đã giữ cam kết ấy. Chúng tôi nhận ra cần có thêm sự giám sát mạnh hơn đối với các chương trình định cư của chúng tôi, nên chúng tôi thiết lập việc kiểm soát chặt chẽ hơn đối với các đại diện (di trú), những người làm đại diện cho những người nhập cư mới, chúng tôi đưa ra những ý tưởng nhằm giúp các cộng đồng ở vùng quê thu hút những người nhập cư mới, và chúng tôi đã nâng cao tính trách nhiệm của tất cả”.

“Ngay cả khi những thay đổi này đang cho những kết quả tốt hơn, rõ ràng là những vấn đề vẫn tồn tại – đặc biệt là xung quanh diện doanh nhân. Chúng tôi nhận thức được những vấn đề và cho rằng việc đóng hoàn toàn diện doanh nhân ký quỹ sẽ mang lại lợi ích cao nhất cho tỉnh bang”.

“Nhìn chung, tỉnh bang hiểu rằng rất nhiều trong khoản đầu tư từ các doanh nhân cho chương trình chỉ đơn giản là “bỏ đi”, với tư cách là những nhà đầu tư bỏ ra các khoản tiền nhàn rỗi và di chuyển tới tỉnh bang khác, với hành trang là thường trú nhân có được gần như ngay lập tức. Như đã đề cập, rất ít sự khuyến khích khiến những nhà đầu tư nhập cư chủ động quản lý và sử dụng số vốn đầu tư đó tại tỉnh bang. Điều này đã chống lại mục đích cốt yếu của chương trình và hệ quả là tỉnh bang đã phải hành động”.

Nhằm cung cấp thông báo đầy đủ cho các ứng viên và các đại diện di trú, tỉnh bang sẽ thực hiện thêm một đợt rút hồ sơ để mời các ứng viên vào 20 tháng 9. Không quá 10 doanh nhân sẽ được chọn, và không quá mười hồ sơ sẽ được chấp nhận thông qua chương trình cũ.

“Chính quyền bang phải đảm bảo rằng chương trình của chúng tôi mang lại lợi ích cao nhất cho tỉnh bang”, Bộ trưởng Palmer cho biết. “Rõ ràng những người quản lý trước đây đã không thể hạn chế các vấn đề liên quan đến diện doanh nhân. Quyết định này, sẽ đảm bảo chương trình của chúng tôi mang lại lợi ích cao nhất cho người dân địa phương.

Green and Spiegel – Canada

0911 024 114