Tin Tức và Phân Tích Trung Tâm Vùng EB-5

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã đưa ra bản tin thị thực tháng 9, 2018

Bản tin thị thực (Visa) tháng 9, 2018 sẽ đề cập hai tuần trước khi Ngày Đáo Hạn Mặc Định là ngày ra quyết định cuối cùng cho việc cấp visa định cư (Final Action Date) cho những đương đơn sinh ra tại Trung Quốc Đại Lục và Việt Nam.

Đầu tuần này, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã đưa ra bản tin thị thực tháng 9, 2018. Bản tin tiết lộ về Thời gian tạm hoãn (Cut-off Date) thị thực cho đương đơn Trung Quốc và Việt Nam hai tuần trước ngày báo cáo 14 tháng 8, 2014.

Những nhà đầu tư Trung Quốc và Việt Nam đã nộp mẫu đơn I-526 trước ngày 14 tháng 9 năm 2014 sẽ được lên lịch phỏng vấn với viên chức Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ và sẽ được cấp thị thực có điều kiện để nhập cảnh Hoa Kỳ hoặc nộp hồ sơ xin xét duyệt tình trạng lưu trú đối với những đương đơn đang có mặt tại Hoa Kỳ. Ngày đáo hạn mặc định(Final Action Date) của Hoa Kỳ cho các quốc gia khác vẫn giữ nguyên, cho phép những đương đơn đủ điều kiện từ các nơi khác trên thế giới sẽ có cơ hội được phỏng vấn thị thực EB-5 sớm nhất.

SEPTEMBER VISA BULLETIN

0911 024 114