Prince Edward Island sẽ đóng 2 trong số 3 chương trình đề cử diện doanh nhân

Sau nhiều tranh cãi suốt thời gian qua, ngày 12 tháng 9 vừa qua, chính quyền bang Prince Edward Island đã ra thông báo sẽ đóng 2 chương trình (streams) định cư diện doanh nhân: Sở hữu 100% doanh nghiệp (100% Ownership, và Sở hữu cổ phần doanh nghiệp (Partial Ownership). Đây là 2 nhánh chương trình mà nhà đầu tư có thể nhận được PR trực tiếp trước khi thành lập doanh nghiệp ở PEI.

Đợt rút hồ sơ cuối sẽ được thực hiện vào ngày 20 tháng 9 tới đây, sau đó 2 nhánh này sẽ đóng và không có thêm các nhà đầu tư nhận được thư mời tỉnh bang từ 2 chương trình này nữa.

Hai chương trình được mở từ năm 2015 và đã gây khá nhiều tranh cãi khi nhiều doanh nhân được cấp PR đã không mở doanh nghiệp tại PEI và thậm chí chuyển tới các bang khác sinh sống.

Như vậy, trong thời gian tới, các doanh nhân muốn đầu tư định cư tại PEI sẽ chỉ còn lựa chọn duy nhất là diện Work Permit Stream, thông qua nó nhà đầu tư sẽ được cấp giấy phép lao động trước để có thể mở doanh nghiệp tại PEI. Sau một năm hoạt động, nếu thỏa mãn một số yêu cầu sẽ được tỉnh bang cấp đề cử để xin thường trú.

Theo tỉnh bang, quyết định này nhằm mang lại những lợi ích tốt nhất cho Prince Edward Island.

Từ giờ cho tới 20 tháng 9, cũng là cơ hội cuối cùng cho doanh nhân muốn định cư thông qua 2 chương trình cấp PR trực tiếp này. Không quá 10 nhà đầu tư sẽ nhận được thư mời vào 20 tháng 9.

0911 024 114