Những thay đổi quan trọng trong chương trình đầu tư Cyprus

Vào ngày 26 tháng 2 năm 2019, Bộ Nội vụ Cộng hòa Síp đã chính thức công bố chính sách mới nhất chương trình đầu tư Cyprus, Nội các đã phê duyệt những thay đổi trong chính sách đầu tư của nước này

Từ ngày 15 tháng 05 năm 2019, các chính sách dưới đây sẽ chính thức có hiệu lực

 1. Đương đơn nào đã từng bị các nước trong khối liên minh châu Âu từ chối cấp quyền thân phận sẽ không được phép nộp đơn; điều này không áp dụng cho các quốc gia không thuộc EU không yêu cầu thị thực đến các nước EU. Yêu cầu sở hữu visa Schengen áp dụng cho bất kỳ thành viên nào trong gia đình nộp đơn tham gia chương trình đầu tư Cyprus (bố mẹ; con cái);
 2. Đương đơn nào đã từng nộp đơn và bị từ chối cấp thân phận bởi bất kỳ quốc gia thành viên EU nào sẽ không được quyền đăng ký Kế hoạch đầu tư của nước này;
 3. Thời gian giữ khoản đầu tư (kể từ ngày nhập quốc tịch), kéo dài từ ba (3) năm lên thành năm (5) năm;
 4. Đóng góp bắt buộc 75.000 Euro cho nghiên cứu và phát triển đổi mới thương mại (Quỹ nghiên cứu và xúc tiến thương mại); Nếu đương đơn đầu tư vào một công ty sáng tạo được chứng nhận (đã được chứng nhận từ Bộ Tài chính) hoặc từ một công ty được chứng nhận với mức đầu tư tối thiểu 75.000 Euro, điều kiện đóng góp nêu trên không bị bắt buộc; Ngoài ra, nếu đương đơn đã dựa theo tiêu chuẩn A3 (Mua hoặc thành lập hoặc tham gia vào một công ty/doanh nghiệp ở Cyprus), nếu đương đơn đã đầu tư vào một công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh tế chính hoặc thứ yếu, hoặc trong lĩnh vực nghiên cứu và công nghệ, giáo dục, y tế hoặc năng lượng tái tạo, số tiền đầu tư tiêu chuẩn cần thiết dựa trên tiêu chí đầu tư hoặc hình thành công ty ) là 20% (tối thiểu là 400.000 Euro). Điều kiện đóng góp sẽ không còn bị bắt buộc. Nếu đương đơn muốn quyên góp hơn 75.000 Euro, phần vượt quá sẽ được tích lũy cho khoản đầu tư của mình;
 5. Đóng góp bắt buộc 75.000 Euro vào cơ quan phát triển đất đai (công ty phát triển đất đai tại Cyprus), tài trợ cho chương trình nhà ở giá rẻ; nếu đương đơn mong muốn quyên góp hơn 75.000 Euro, phần vượt quá sẽ được tích lũy cho khoản đầu tư của mình;
 6. “Vận tải đường biển” được đưa vào lĩnh vực đầu tư, các tiêu chí cụ thể sẽ do Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải quy định (theo tiêu chuẩn A3, mua hoặc thành lập hoặc tham gia vào một công ty/doanh nghiệp ở Cyprus);
 7. Trái phiếu chính phủ sẽ không còn là hạng mục đầu tư trong chương trình đầu tư định cư Cyprus;
 8. Lý lịch của nhà đầu tư sẽ do 1 tổ chức chuyên môn quốc tế tiến hành điều tra (hiện chưa công bố tên tổ chức này, sẽ được chính phủ công bố trong khoảng 2 tháng sắp tới);
 9. Bất động sản đang xây dựng buộc cần phải có giấy phép xây dựng, và phải có kèm trong bộ hồ sơ của nhà đầu tư;
 10. Khi BĐS được hoàn thành, cần phải trình được giấy chứng nhận hoàn công của công trình, và phải được ký bởi kiến trúc sư của dự án. Nếu dự án đang tiến hành, người bán sẽ gửi một khoản tiền bằng 5% giá dự án vào một tài khoản đặc biệt, hoặc cấp cho người mua một thư bảo lãnh ngân hàng tương đương 5% giá dự án;
 11. Cần phải xuất trình được Thư miễn trừ từ phía ngân hàng, để tránh trường hợp nhà đầu tư mua nhầm bất động sản đang thế chấp;
 12. Trong thời gian đầu tư (5 năm), có thể thay đổi dự án đầu nếu được Bộ Tài chính Cyprus phê duyệt;

Nếu đương đơn mua dự án đã được đương đơn khác sử dụng trước đó để tham gia vào chương trình đầu tư Cyprus, thì số tiền đầu tư lúc này sẽ được tăng lên thành 2.500.000 Euro.