NHẬP CƯ CANADA ĐANG THỰC HIỆN NHỮNG THAY ĐỔI LỚN ĐỐI VỚI NOC VÀO NĂM 2022

IRCC và ESDC sẽ thực hiện các thay đổi vào mùa thu năm 2022.

NHẬP CƯ CANADA ĐANG THỰC HIỆN NHỮNG THAY ĐỔI LỚN ĐỐI VỚI NOC VÀO NĂM 2022

Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia (NOC) là một phần chính trong hệ thống nhập cư của Canada. Các ứng viên lao động có tay nghề cao và lao động nước ngoài tạm thời cần chứng minh kinh nghiệm làm việc của họ tương ứng với các yêu cầu của NOC của chương trình mà họ đang đăng ký. Ví dụ: Express Entry là cách chính để nhập cư vào Canada với tư cách là một công nhân lành nghề và các ứng viên cần chứng minh kinh nghiệm làm việc của họ thuộc cấp độ kỹ năng 0, A hoặc B của NOC là một trong những yếu tố đủ điều kiện theo Express Entry.

NOC là tài liệu tham khảo quốc gia của Canada về nghề nghiệp. Nó phân loại các hoạt động việc làm ở Canada để giúp hiểu bản chất của thị trường lao động Canada, điều hành các chương trình của chính phủ, thúc đẩy phát triển kỹ năng, thực hiện nghiên cứu và giúp Canada quản lý các chương trình nhập cư và lao động nước ngoài.

Cứ mười năm một lần, chính phủ liên bang tiến hành một cuộc sửa đổi lớn của NOC. Những thay đổi đối với NOC phản ánh những thay đổi đối với nền kinh tế Canada và thị trường lao động.

Vào tháng 9, Cơ quan Thống kê, Việc làm và Phát triển Xã hội Canada (ESDC) đã công bố NOC 2021. NOC 2021 là kết quả cuối cùng của một quá trình quan trọng bao gồm các nghiên cứu, phân tích và đánh giá sâu rộng về nền kinh tế Canada.

Hiện tại, Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC), ESDC cũng như các tỉnh và vùng lãnh thổ của Canada sử dụng NOC 2016 để điều hành các chương trình nhập cư và lao động nước ngoài. IRCC giải thích rằng họ và ESDC sẽ không triển khai NOC 2021 cho đến mùa thu năm 2022.

Lý do cho điều này là chính phủ liên bang muốn cho các bên liên quan, bao gồm cả những người nộp đơn nhập cư, thêm thời gian để tìm hiểu về cách NOC 2021 có thể ảnh hưởng đến họ.

Tóm tắt các thay đổi

ESDC tóm tắt những thay đổi đối với NOC 2021 như sau:

  • Cấu trúc bốn danh mục “cấp độ kỹ năng” hiện tại của NOC đã được đại tu và thay thế bằng một hệ thống sáu loại mới nêu rõ cấp độ Đào tạo, Giáo dục, Kinh nghiệm và Trách nhiệm (TEER) để tham gia từng nghề nghiệp. Cho đến nay, NOC đã có 4 cấp độ kỹ năng. NOC A đại diện cho các công việc có xu hướng yêu cầu trình độ đại học, NOC B đại diện cho các công việc thuộc các ngành nghề có kỹ năng hoặc yêu cầu bằng tốt nghiệp đại học, NOC C đại diện cho các công việc yêu cầu kỹ năng trung cấp hoặc đào tạo theo công việc cụ thể và NOC D là các công việc lao động yêu cầu đào tạo công việc.
  • NOC 2021 sẽ sử dụng hệ thống phân cấp năm bậc để phân loại nghề nghiệp. Các nghề nghiệp hiện sẽ có hệ thống mã hóa năm chữ số thay vì hệ thống bốn chữ số hiện tại.

NOC 2021 không còn sử dụng bốn danh mục loại kỹ năng (tức là NOC A, B, C, D) và hiện có hệ thống TEER với sáu loại: 0, 1, 2, 3, 4 và 5.

TEER 0 Các ngành nghề quản lý.
TEER 1 Hoàn thành bằng đại học (cử nhân, thạc sĩ hoặc tiến sĩ); hoặc Nhiều năm kinh nghiệm trong một nghề nghiệp cụ thể từ TEER loại 2 (nếu có).
TEER 2 Hoàn thành chương trình giáo dục sau trung học từ 2 (hai) đến 3 (ba) năm tại trường cao đẳng cộng đồng, viện công nghệ hoặc CÉGEP; hoặc Hoàn thành chương trình đào tạo tập sự từ 2 (hai) đến 5 (năm) năm; hoặc Các nghề có trách nhiệm giám sát hoặc đảm bảo an toàn (cảnh sát và lính cứu hỏa); hoặc Nhiều năm kinh nghiệm trong một nghề nghiệp cụ thể từ TEER loại 3 (nếu có).
TEER 3Hoàn thành chương trình giáo dục sau trung học dưới 2 (hai) năm tại trường cao đẳng cộng đồng, viện công nghệ hoặc CÉGEP; hoặc Học nghề đào tạo dưới 2 (hai) năm; hoặc Hơn 6 (sáu) tháng đào tạo tại chỗ, các khóa đào tạo hoặc kinh nghiệm làm việc cụ thể với một số cơ sở trình độ trung học; hoặc Nhiều năm kinh nghiệm trong một nghề nghiệp cụ thể từ TEER loại 4 (nếu có).
TEER 4Hoàn thành chương trình trung học cơ sở; hoặc Vài tuần đào tạo tại chỗ với một số cơ sở giáo dục trung học; hoặc Nhiều năm kinh nghiệm trong một nghề nghiệp cụ thể từ TEER loại 5 (nếu có).
TEER 5Thực hiện công việc ngắn ngày và không có yêu cầu giáo dục chính thức.  

Người nhập cư và lao động nước ngoài sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?

Đối với nhiều ứng viên nhập cư và lao động nước ngoài, NOC 2021 sẽ có ít hoặc không ảnh hưởng đến họ. Điều này là do bất chấp những thay đổi đối với NOC, kinh nghiệm làm việc của họ sẽ tiếp tục đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện cho chương trình nhập cư hoặc lao động nước ngoài mong muốn của họ. Mặt khác, những thay đổi sẽ giúp ích cho một số người nộp đơn. Một số bây giờ có thể thấy mình đủ điều kiện cho các chương trình bổ sung vì kinh nghiệm làm việc của họ đã được phân loại lại.

Công cụ Thống kê Canada này cho phép các cá nhân xem NOC hiện tại của họ tương ứng như thế nào với NOC 2021. Bảng dưới đây cung cấp chỉ báo về cách bốn cấp độ kỹ năng NOC đã được phân bổ lại trên sáu nhóm TEER mới.

Thống kê Canada giải thích rằng có hai lý do chính khiến mô hình loại kỹ năng được thay thế bằng hệ thống TEER. Đầu tiên, hệ thống TEER nhằm mục đích cung cấp rõ ràng hơn về trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc cần thiết để làm việc trong một nghề nghiệp. Thứ hai, Thống kê Canada tin rằng mô hình loại kỹ năng tạo ra sự phân loại giả tạo giữa các công việc có kỹ năng thấp và kỹ năng cao. Việc triển khai TEER hy vọng sẽ giúp các bên liên quan hiểu rõ hơn về số lượng kỹ năng cần thiết cho mỗi nghề nghiệp.

0911 024 114