Nhà đầu tư EB-5 Trung Quốc kiện Chính phủ Mỹ

American Lending Center (ALC) là một trong những trung tâm vùng EB-5 hàng đầu của Mỹ, họ đã tham gia vào vụ kiện để hỗ trợ và đứng về phía các nhà đầu tư quốc tế từ Trung Quốc với tư cách là nguyên đơn đầu tiên và duy nhất. Trong khi đó, Kurzban, Weinger, Tetzeli và Pratt, P.A – công ty luật hàng đầu của Florida là luật sư của các nhà đầu tư EB-5 trong vụ kiện này.

Mục đích của vụ kiện này nhằm để giảm thiểu sự tồn động của thị thực EB-5 cho các nhà đầu tư và gia đình của họ. Trong vài năm qua, thời gian chờ để trở thành công dân Hoa Kỳ đã tăng lên đáng kể, với một vài nhà đầu tư EB-5 có thể bị trì hoãn đến 15 năm. Trong quá trình chờ đợi này, những người con của các nhà đầu tư sẽ bị quá tuổi phụ thuộc vào bố mẹ và không đạt đủ điều kiện để có thẻ xanh. Nếu visa của vợ/chồng và con của nhà đầu tư không được tính riêng vào hạn ngạch thị thực hàng năm của Bộ Ngoại Giao, số lượng thị thực có sẵn và tồn dọng sẽ được giảm đáng kể.

Ira Kurzban là luật sư chính trong vụ kiện này cho rằng “Chính phủ Hoa Kỳ tính mỗi đứa trẻ và vợ/chồng của nhà đầu tư để xác định số lượng xin thị thực đầu tư nhập cư mỗi năm. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng chương trình EB-5 yêu cầu chính phủ chỉ tính các nhà đầu tư khi phân bổ visa.  Quyết định này đã dẫn đến việc trong 10.000 visa thì có khoảng có 3.300 visa sẽ đi đến các nhà đầu tư. Đây là một mất mát cho các nhà đầu tư Trung Quốc – những nhà đầu tư phải chời đợi nhiều năm và chính phủ Hoa Kỳ cũng chịu sự tổn thất vì sẽ có ít người đầu tư hơn”.

Các nhà lãnh đạo trên toàn ngành đang dự đoán khác nhau về vụ kiện. Joseph McCarthy, chủ tịch của Quỹ Giấc Mơ Mỹ (ADF), cùng với các nhà tổ chức đồng sáng lâp của nhóm cứu trợ EB-5, Bill Gresser, chủ tịch EB-5 bang New York, và Carolyn Lee, đối tác tại Miller Mayer, LLP, cùng hỗ trợ vụ kiện này. “Chúng tôi hỗ trợ các giải pháp ngắn hạn và dài hạn để trở về mục đích ban đầu của chương trình 10,000 nhà đầu tư, trong đó sẽ cung cấp visa cho các gia đình hiện đang bị tồn động”. McCarthy nói “ Những sự chậm trễ này không cần thiết này có thể sẽ gây nguy hiểm cho tình trạng nhập cư của trẻ em phụ thuộc, những người sẽ lớn lên và có khả năng không hội đủ điều kiện có thẻ xanh. Không chỉ các gia đình nộp đơn hiện tại được bảo vệ mà việc cải cách thị thực EB-5 cũng sẽ dẫn đến hàng tỷ đô đầu tư bổ sung vào các nên kinh tế địa phương của Mỹ và hàng chục nghìn công việc mới của Mỹ. Tóm lại, chúng tôi đứng ra cho việc thực hiện đầy đủ tiềm năng tạo việc làm của chương trình EB-5

0911 024 114