NGƯỜI UKRAINE Ở CANADA SẼ CÓ THỂ NỘP ĐƠN XIN THƯỜNG TRÚ BẮT ĐẦU TỪ THÁNG 10

Ngày 15 tháng 7, chính phủ Canada đã thông báo rằng họ sẽ giới thiệu một lộ trình mới vào tháng 10 này để cho phép người Ukraine ở Canada nộp đơn xin thường trú.

Có hiệu lực từ ngày 23 tháng 10 năm 2023, lộ trình mới sẽ dành cho người Ukraine ở Canada với tình trạng cư trú tạm thời và những người có ít nhất một thành viên gia đình ở Canada. Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) cho biết sẽ có thêm thông tin chi tiết trước khi ra mắt chương trình vào tháng 10.

IRCC lưu ý trong số những người sẽ đủ điều kiện bao gồm vợ hoặc chồng người Ukraine, bạn đời thông luật, cha mẹ, ông bà, anh chị em ruột và con hoặc cháu của công dân hoặc thường trú nhân Canada.

Người Ukraine có thị thực Canada – Ukraine Ủy quyền Du lịch Khẩn cấp (CUAET) sẽ có thời hạn đến ngày 31 tháng 3 năm 2024 để đến Canada theo các biện pháp đặc biệt tạm thời do chính phủ Canada đưa ra. Canada đã ngừng chấp nhận các đơn đăng ký mới cho CUAET vào ngày 15 tháng 7, tuy nhiên người Ukraine và các thành viên gia đình của họ vẫn có thể xin thị thực cư trú tạm thời (TRV) để đến Canada.

Khi đến Canada bằng TRV, người Ukraine và gia đình của họ sẽ có thể gia hạn thời gian lưu trú của họ lên đến ba năm thông qua giấy phép học tập và giấy phép lao động mở, những giấy phép này sẽ được IRCC ưu tiên. Ngoài ra, họ sẽ được tiếp cận với các dịch vụ định cư, bao gồm đào tạo ngôn ngữ và hỗ trợ việc làm.

Kể từ khi ra mắt vào tháng 3 năm 2022, CUAET đã giúp hơn 166.000 người Ukraine chuyển đến Canada.

0911 024 114