IRCC XỬ LÝ THỊ THỰC CƯ TRÚ TẠM THỜI (TRV) CỦA VỢ/ CHỒNG TRONG 30 NGÀY VỚI TỶ LỆ PHÊ DUYỆT 90%

Cơ quan Nhập cư, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) hiện có thời gian xử lý Thị thực Cư trú Tạm thời (TRV) là 30 ngày cho người nộp đơn là vợ hoặc chồng.

Biện pháp này áp dụng cho những người nộp đơn là vợ hoặc chồng đã nộp đơn xin thường trú tại Canada. Thay vì yêu cầu người nộp đơn phải ở lại quốc gia của họ trong khi chờ quyết định của IRCC, giờ đây họ có thể đến Canada trong khi chờ đơn đăng ký của họ được xử lý. Điều này có nghĩa là người có quốc tịch hoặc thường trú nhân Canada có vợ/ chồng và người phụ thuộc ở nước ngoài sẽ có thể đoàn tụ với gia đình sớm hơn và bắt đầu định cư tại cộng đồng của họ.

Vợ/ chồng và những người phụ thuộc có TRV không đủ điều kiện để làm việc hoặc học tập tại Canada cho đến khi họ được chấp thuận thường trú hoặc có được giấy phép làm việc hoặc học tập.

Tiêu chuẩn dịch vụ đã được Bộ trưởng Nhập cư Sean Fraser công bố tại Vancouver vào ngày 26 tháng 5. Ông thông báo rằng tỷ lệ chấp thuận TRV trên 90% đối với những người nộp đơn theo diện vợ chồng.

Tỷ lệ chấp thuận cao một phần là do IRCC tăng cường sử dụng các phân tích nâng cao để sàng lọc trước các hồ sơ TRV trước khi một viên chức IRCC xem xét chúng để đưa ra quyết định cuối cùng. Bộ trưởng Fraser cho biết việc sử dụng công nghệ này cho phép Bộ xem xét một số yếu tố trong đơn đăng ký của một người để giúp xác định khả năng họ sẽ đủ điều kiện xin thường trú và đưa họ vào danh mục dễ dàng được các quan chức IRCC chấp thuận hơn.

Thời gian xử lý bảo lãnh theo diện gia đình

Thời gian xử lý là 12 tháng đối với các đơn xin thường trú thông qua bảo lãnh gia đình. Tuy nhiên, hiện tại các TRV của người phối ngẫu được xử lý trong vòng 30 ngày và IRCC có tiêu chuẩn dịch vụ là 60 ngày đối với giấy phép lao động, có thể mất ít nhất ba tháng (90 ngày) để người phối ngẫu hoặc con phụ thuộc được bảo lãnh có thể đến Canada và bắt đầu làm việc trong khi chờ quyết định của IRCC về đơn xin thường trú của họ.

Bất kỳ công dân hoặc thường trú nhân Canada nào cũng có thể đủ điều kiện để bảo lãnh vợ/ chồng, người phối ngẫu thành thường trú nhân nếu họ có thể ký một thỏa thuận cam kết chịu trách nhiệm tài chính cho gia đình được bảo lãnh trong vài năm. Số tiền cần thiết để bảo lãnh thay đổi khi có con phụ thuộc.

Các hình thức đoàn tụ gia đình khác

IRCC đã đưa ra thông báo TRV cùng với một tuyên bố khác rằng những người nộp đơn là vợ/ chồng và con cái phụ thuộc cư trú với người bảo lãnh của họ ở Canada và có tình trạng cư trú tạm thời có thể đủ điều kiện để được cấp giấy phép lao động mở. Họ có thể nộp đơn xin giấy phép lao động mở ngay sau khi họ nộp đơn xin thường trú hoàn chỉnh cho IRCC.

Trước đây, những người nộp đơn là vợ/ chồng chỉ đủ điều kiện để được cấp giấy phép lao động mở nếu họ nộp đơn xin bảo lãnh từ bên trong Canada.

Bộ trưởng Fraser cũng thông báo rằng những người có giấy phép lao động mở hết hạn từ ngày 1 tháng 8 đến cuối năm 2023 sẽ đủ điều kiện để gia hạn giấy phép của họ thêm 18 tháng bằng quy trình được tạo điều kiện miễn phí. Phần mở rộng này sẽ bao gồm vợ/ chồng và người phụ thuộc của hầu hết những người lao động tạm thời, vợ/ chồng của sinh viên quốc tế và người nộp đơn thường trú.

0911 024 114