Hướng dẫn chung về cách thức duy trì tư cách thường trú nhân cho chương trình thị thực định cư theo diện đầu tư EB-5

Sau khi đã nhận được thẻ thường trú nhân (thẻ xanh) tại Hoa Kỳ, nhà đầu tư cần phải thực hiện các biện pháp để duy trì tư cách thường trú nhân. Tư cách thường trú nhân được cấp với dự liệu rằng người đó sẽ định cư thường trú tại Hoa Kỳ và sinh sống ở Hoa Kỳ một cách liên tục. Nếu người đó không thận trọng thực hiệc các biện pháp tích cực để duy trì tư cách thường trú nhân thì tư cách này sẽ bị chấm dứt. Dưới đây là một vài điểm mà nhà đầu tư phải biết.

Duy trì thẻ xanh trong trường hợp vắng mặt kéo dài tại Hoa Kỳ

Sau khi nhà đầu tư được cấp thị thực định cư và nhận được tư cách thường trú nhân hợp pháp tại Hoa Kỳ, nhà đầu tư phải duy trì tư cách này. Một trong những hành vi vi phạm tư cách Thẻ xanh là việc ở ngoài Hoa Kỳ trong thời gian kéo dài. Nếu Quý vị ở ngoài Hoa Kỳ quá lâu, Sở Di trú có thể hủy bỏ Thẻ xanh của Quý vị với cáo buộc rằng quý vị đã “từ bỏ” việc chọn Hoa Kỳ là nơi thường trú của mình.

 • AN TOÀN: Sống ngoài Hoa Kỳ  từ 6 tháng trở xuống mỗi năm (tức là có mặt trực tiếp tại Hoa Kỳ 180 ngày trở lên):
  • Nếu Quý vị sinh sống tại Hoa Kỳ và duy trì các ràng buộc chặt chẽ với Hoa Kỳ (theo nội dung giải thích bên dưới), Quý vị có thể được ở ngoài Hoa Kỳ từ 6 tháng trở xuống một cách hợp lý mà không khiến Sở Di trú cáo buộc về việc từ bỏ tư cách thường trú nhân.
 • NGUY HIỂM: Sống ngoài Hoa Kỳ từ 7-11 tháng mỗi năm:
  • Nếu Quý vị có sinh sống tại Hoa Kỳ và duy trì các ràng buộc chặt chẽ với Hoa Kỳ (theo nội dung giải thích bên dưới), nhưng Quý vị ở ngoài Hoa Kỳ từ 7 đến 11 tháng, Sở di trú sẽ lo ngại rằng Quý vị đã từ bỏ tư cách thường trú nhân của mình. Hãy chuẩn bị để chứng minh cho Sở Di trú về các ràng buộc chặt chẽ của Quý vị, rằng Quý vị vẫn giữ ý định định cư, cũng như lý do vì sao Quý vị chưa từ bỏ tư cách thường trú nhân.
 • BỊ TỪ CHỐI: Sống ngoài Hoa Kỳ 12 tháng một năm:
  • Nếu Quý vị sống ngoài Hoa Kỳ trong thời gian liên tiếp từ 12 tháng trở lên, khi đó Sở Di trú sẽ tự động cáo buộc rằng Quý vị đã từ bỏ Hoa Kỳ. Trừ trường hợp Quý vị có “giấy phép tái nhập cảnh”, nếu không, Quý vị không có cơ hội để giải trình với các viên chức về các ràng buộc của mình và xem như Quý vị đã mất Thẻ xanh.

Chứng minh các ràng buộc với Hoa Kỳ để ngăn chặn cáo buộc từ bỏ tư cách thường trú nhân trong trường hợp vắng mặt kéo dài tại Hoa Kỳ

Mặc dù chỉ duy nhất việc vắng mặt kéo dài tại Hoa Kỳ thì không phải là cơ sở để thu hồi thẻ thường trú nhân, nhưng đây lại là yếu tố quan trọng đối với Sở Di trú. Có nhiều biện pháp mà Quý vị có thể thực hiện để chứng minh ý định duy trì tư cách thường trú nhân tại Hoa Kỳ và bảo vệ tốt hơn trước các cáo buộc của Sở Di trú về việc từ bỏ tư cách thường trú nhân sau khi trở về từ một đợt vắng mặt kéo dài. Ví dụ:

 • Nộp báo cáo thuế cho Sở Thuế Hoa Kỳ: Một trong những yếu tố quan trọng nhất để giữ tư tách thường trú nhân là nộp báo cáo thuế Hoa Kỳ hàng năm. Do luật thuế quốc tế, thường Quý vị không phải nộp thuế cho chính phủ Hoa Kỳ, nhưng việc không nộp tờ khai thuế gần như luôn được xem là dấu hiệu cho thấy tư cách thường trú nhân hợp pháp đã bị từ bỏ.
 • Duy trì các hoạt động tại ngân hàng Hoa Kỳ: Quý vị nên duy trì một tài khoản ngân hàng và các thẻ tín dụng tại Hoa Kỳ. Các tài khoản này nên được sử dụng nhiều nhất có thể.
 • Xin được Giấy phép lái xe Hoa Kỳ: Quý vị cũng nên tiếp tục gia hạn giấy phép lái xe Hoa Kỳ của mình.
 • Duy trì một Căn hộ hoặc Căn Nhà: Nếu Quý vị có bà con họ hàng gần đang sống ở Hoa Kỳ, như vợ/chồng hoặc con cái của Quý vị, thì Quý vị cũng nên đứng tên trên hợp đồng thuê căn hộ hoặc giấy chứng nhận sở hữu nhà hoặc chung cư. Địa chỉ này nên là địa chỉ cư trú hợp pháp của Quý vị trên thực tế.

Giấy phép tái nhập cảnh: Hãy xin giấy phép tái nhập cảnh trước khi ra khỏi Hoa Kỳ nếu Quý vị sẽ vắng mặt hơn một  năm. Giấy phép tái nhập cảnh thường được cấp với thời hạn không quá hai năm và là công nhận của Sở Di trú rằng người đó không có ý định từ bỏ tư cách thường trú nhân cho dù người đó vắng mặt kéo dài tại Hoa Kỳ.

Chuẩn bị cho đợt vắng mặt kéo dài tại Hoa Kỳ 

Điều quan trọng là, nếu Quý vị trở về Hoa Kỳ sau môt đợt vắng mặt kéo dài, Quý vị nên chuẩn bị các tài liệu chứng minh ý định duy trì tư cách thường trú nhân Hoa Kỳ –  trong trường hợp viên chức di trú tại sân bay đặt câu hỏi. “Chuẩn bị” có nghĩa là mang theo sẵn trong hành lý một bìa hồ sơ bao gồm bản sao của các tài liệu quan trọng để chứng minh các ràng buộc của Quý vị với Hoa Kỳ như các tờ khai thuế Hoa Kỳ, giấy tờ hợp đồng thuê căn hộ, giấy chứng nhận sở hữu bất động sản tại Hoa Kỳ, bản sao kê hoạt động của tài khoản ngân hàng tại Hoa Kỳ, thư từ liên quan từ công ty mà bạn đang làm việc, và thư từ giải thích mục đích của việc vắng mặt kéo dài.

Nhiều người nước ngoài tin rằng chỉ cần đến Hoa Kỳ một lần mỗi năm thì sẽ duy trì được tình trạng Thẻ xanh. Điều này không đúng. Mặc dù thường trú nhân chỉ cần xuất trình Thẻ xanh cho Sở Di trú để tái nhập cảnh vào Hoa Kỳ sau khi vắng mặt tại Hoa Kỳ dưới  một  năm, nhưng việc này không đủ để chứng minh “ý định” của Quý vị trong việc duy trì tư cách thường trú nhân tại Hoa Kỳ. Do đó, chóng tôi đề nghị Quý vị thực hiện các biện pháp bổ sung để duy trì tư cách của mình và chứng minh các ràng buộc của mình đối với Hoa Kỳ thông qua tài liệu.

Thư này chỉ cung cấp các thông tin tổng quát. Nhà đầu tư muốn sống tại ngoài Hoa Kỳ dưới 180 ngày hoặc muốn được gia hạn thời gian ở ngoài Hoa Kỳ nên tham vấn trực tiếp với luật sư di trú trước khi rời khỏi Hoa Kỳ, để thảo luận về trường hợp cụ thể của mình và cách thức tốt nhất để bảo vệ tư cách Thẻ xanh của mình.

0911 024 114