Chính sách hồ sơ định cư Canada mới nhất

Chính sách hồ sơ định cư Canada mới được áp dụng vào năm 2018

Nếu bạn đang lên kế hoạch để nộp hồ sơ định cư Canada xin Thường Trú Nhân Canada vào năm 2018, bạn phải biết và hiểu những cập nhật thay đổi mới nhất về những yêu cầu của hồ sơ định cư Canada sẽ được áp dụng vào năm 2018. Chính phủ Canada đã có một số thay đổi chính sách mới về chương trình định cư trong một vài tháng gần đây.

Sau đây sẽ là một số thay đổi trong hồ sơ định cư Canada được phê duyệt bởi Sở Di Trú Canada IRCC, những chính sách này sẽ là những tác động quan trọng lên hồ sơ định cư Canada nhằm xin Thường Trú Nhân của bạn trong năm 2018.

Nâng độ tuổi con phụ thuộc lên 22

Sở Di Trú Canada IRCC đã tăng độ tuổi tối đa dành cho con phụ thuộc từ dưới 19 lên dưới 22 vào ngày 24/10/2017. Đương đơn chính có thể đính kèm hồ sơ của các con của họ dưới 22 tuổi vào đơn xin di dân sang Canada.

Xóa bỏ điều kiện của Thường Trú Nhân

Chính phủ Canada đã xóa bỏ điều kiện thường trú để ràng buộc vợ/ chồng hoặc người phối ngẫu (người chung sống) tại Canada phải chung sống với nhau ít nhất 2 năm.

Những thay đổi mới trong hệ thống Express Entry khi định cư Canada

Hệ thống Express Entry liên bang là hệ thống tính điểm phổ biến trong hệ thống xét điểm hồ sơ định cư Canada. Chính phủ Canada đã thay đổi về cách tính điểm trong hệ thống Express Entry kể từ ngày 6 tháng 6 năm 2017 giúp cho hồ sơ định cư Canada ngày càng trở nên dễ dàng hơn.

  •  Đương đơn được tính thêm điểm bổ sung tối đa 30 điểm cho người có khả năng nói tiếng Pháp.
  •  Những đương đơn trong diện Express Entry có anh chị em ruột ở Canada có thể nhận được 15 điểm bổ sung theo hệ thống xếp hạng toàn diện CRS.
  •  Đăng ký tại Ngân hàng việc làm Canada (Job Bank) không còn bắt buộc.

ho-so-dinh-cu-canada

Điều kiện xin Thường Trú Nhân Định Cư Canada 

Express Entry là con đường nhập cư tốt nhất để xin Thường Trú Nhân tại Canada.

Nó xét điểm theo hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS).

Những tiêu chí sau đây sẽ được dùng để đánh giá điểm trong hệ thống hồ sơ định cư Canada:

  •  Độ tuổi
  •  Trình độ học vấn
  •  Trình độ thành thạo ngôn ngữ
  •  Kinh nghiệm làm việc
  •  Yếu tố vợ/ chồng
  •  Đề cử từ tỉnh bang

Độ tuổi

Bạn có thể đạt được điểm tối đa nếu nằm trong độ tuổi nhập cư ưu tiên từ 18 đến 30 tuổi. Mặc dù, bạn vẫn có thể xin được Thường Trú Nhân khi quá độ tuổi đó, tuy nhiên, điểm của bạn sẽ bị giảm, và yêu cầu các yếu tố khác cao hơn để đảm bảo số điểm xếp hạng tốt.

Trình độ học vấn

Nếu bạn học sau đại học, điểm số của bạn sẽ cao hơn. Trình độ học vấn càng cao thì điểm số đạt được càng cao.

Bằng cấp phải là bằng tại các trường ở Canada được chính phủ công nhận. Bằng cấp học tại nước ngoài phải được đánh giá và hợp lệ tại các tổ chức được chính phủ công nhận.

Trình độ thành thạo ngôn ngữ

Đây là yêu tố sẽ giúp bạn đạt được số điểm tốt hơn trong hồ sơ. Bạn có thể làm bài kiểm tra kỹ năng ngôn ngữ, ví dụ như IELTS hoặc tương đương. Trình độ thành thạo ngôn ngữ tương đương CLB 9 hoặc hơn sẽ giúp bạn đạt được điểm số cao hơn trong thang điểm thành thạo ngôn ngữ

Ngoài ra, bạn có thể đạt điểm tối đa nếu có thể nói cả 2 ngôn ngữ (tiếng Anh và tiếng Pháp). Mỗi ngôn ngữ được đánh giá theo 4 kỹ năng; Nghe, Nói, Đọc, Viết.

Kinh nghiệm làm việc

Nếu bạn không vội, bạn có thể đợi vài năm để cộng thêm tổng số năm kinh nghiệm vào hồ sơ. Kinh nghiệm làm việc 3 năm trở lên sẽ giúp bạn đạt được điểm số CRS tốt hơn trong hệ thống Express Entry.

Lưu ý: Kinh nghiệm tại Canada phải thuộc các ngành nghề được liệt kê trong danh sách NOC loại O, A hoặc B. Thời gian kinh nghiệm có được trong lúc tham gia học toàn thời gian tại Canada sẽ không được tính khi xét điểm từ kinh nghiệm.

Yếu tố vợ/ chồng

Vợ/ chồng xin cùng theo hồ sơ định cư được đánh giá dựa vào 3 phần: Trình độ, Ngôn ngữ và Kinh nghiệm tại Canada.

Đề cử từ tỉnh bang

Bạn cũng có thể được điểm bổ sung thông qua một chương trình đề cử tỉnh bang của Canada. Nếu bạn có thể nhận được đề cử từ tỉnh bang cho thẻ Thường Trú Nhân Canada, bạn sẽ nhận thêm 600 điểm CRS trong Express Entry, điều này gần như chắc chắn đảm bảo cho bạn thư mới nộp hồ sơ xin cấp Thường Trú Nhân Canada cho bạn từ Sở Di Trú Canada IRCC

 Liên hệ với chúng tôi để nhận được sự tư vấn kịp thời từ chuyên viên định cư Canada nếu bạn đang phân vân, lựa chọn chương trình định cư Canada là con đường định cư cho tương lai cả gia đình.