Hầu hết người dân Canada ủng hộ con đường nhập cư lâu dài cho người lao động nước ngoài tạm thời

Đa số người dân Canada đồng ý rằng những người nhập cư tạm thời là rất cần thiết đối với lĩnh vực nông nghiệp.

Theo một cuộc khảo sát mới, phần lớn người Canada muốn thấy những người lao động tạm thời trong lĩnh vực nông nghiệp trở thành thường trú nhân.

Nanos Research, một công ty nghiên cứu thị trường và dư luận đã tổ chức một cuộc khảo sát ngẫu nhiên với 1.039 người Canada trên 18 tuổi từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2020.

Kết quả cho thấy cứ 10 người Canada thì có hơn 8 người ủng hộ chương trình nhập cư lâu dài cho người lao động nước ngoài tạm thời ở Canada. Hỗ trợ mạnh nhất ở các tỉnh Đại Tây Dương và yếu nhất ở các tỉnh Prairie.

Đa số người dân Canada đồng ý rằng lao động nước ngoài tạm thời là cần thiết cho ngành nông nghiệp của Canada và họ phải được hưởng các quyền lợi và sự bảo vệ như bất kỳ người lao động nào khác.

Hơn 8/10 người Canada cũng nói rằng các chương trình liên bang như Chương trình Công nhân Nước ngoài Tạm thời (Temporary Foreign Worker Program) và Chương trình Công nhân Nông nghiệp Thời vụ (Seasonal Agricultural Worker Program) có tác động tích cực đến ngành nông nghiệp Canada.

Khoảng 97% người tham gia đồng ý rằng ngành nông nghiệp là một ngành đóng góp quan trọng cho nền kinh tế của Canada.

Những người tham gia được tuyển chọn ngẫu nhiên qua điện thoại sử dụng các đại lý trực tiếp và thực hiện một cuộc khảo sát trực tuyến. Biên độ sai sót cho cuộc khảo sát này là cộng hoặc trừ 3,1%.

Nghiên cứu do Thượng nghị sĩ Ratna Omidvar và Thượng nghị sĩ Robert Black ủy quyền.

Bộ trưởng Di trú gợi ý về nhiều con đường hơn cho những người tạm trú

Bộ trưởng Bộ Di trú của Canada, Marco Mendicino, đã đề cập với giới truyền thông rằng chính phủ liên bang đang tìm cách cung cấp cho cư dân tạm thời nhiều con đường hơn để thường trú.

Mendicino đã gợi ý rằng chúng sẽ tập trung vào những người lao động đang đóng góp vào các bộ phận thiết yếu của nền kinh tế. Đặc biệt là những người làm việc trong các ngành nghề như bác sĩ, y tá, dược sĩ và công nhân cấp dưỡng, những nơi có nhu cầu lớn về lực lượng lao động.

Các biện pháp an toàn do virus corona, chẳng hạn như hạn chế đi lại, đã làm giảm lượng người nhập cư vào Canada. Do đó, chính phủ liên bang đang tăng mục tiêu nhập cư lên hơn 401.000 thường trú nhân mới vào năm nay và lên đến 1,2 triệu trong ba năm tới.

Canada đã có một con đường trở thành thường trú nhân cho một số công nhân nông nghiệp thông qua Thí điểm Nhập cư Nông sản-Thực phẩm (Agri-Food Immigration Pilot). Chương trình thí điểm này dành cho những người đang làm việc trong lĩnh vực chế biến thịt, sản xuất nấm và nhà kính cũng như các ngành chăn nuôi gia súc. Chương trình này được mở cho đến ngày 14 tháng 5 năm 2023.

0911 024 114