Express entry: Canada mời 4.200 ứng viên nhập cư

Canada hiện đã cấp hơn 78.350 ITA cho các ứng viên Express Entry vào năm 2020.

Canada đã tổ chức lễ rút thăm Express Entry mới vào ngày 30 tháng 9.

Các ứng cử viên của chương trình Công nhân lành nghề liên bang (Federal Skilled Worker) là một trong những ứng cử viên thành công của lần rút thăm thứ ba liên tiếp.

Điểm tối thiểu của Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) trong vòng mời mới nhất này là 471 điểm, giảm 1 điểm so với lần rút thăm trước đó của tất cả chương trình, được tổ chức vào ngày 16 tháng 9.

Số lượng lớn Thư mời nộp đơn (Invitation To Apply – ITA) được ban hành trong ngày 30 tháng 9 là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy Canada vẫn cam kết chào đón mức nhập cư cao vào năm 2021 và hơn thế nữa.

Cho đến nay, Canada đã gửi 78.350 ITA vào năm 2020, cao hơn nhiều so với 69.420 được phát hành cùng thời điểm vào năm 2017, một năm phá kỷ lục khác của Express Entry.


Lần rút thăm mới nhất thực hiện theo quy tắc tie-breaking, thời điểm được tính là ngày 2 tháng 3 năm 2020 lúc 12:37:25 UTC. Điều này có nghĩa là tất cả các ứng viên có điểm CRS từ 471 trở lên đã gửi hồ sơ của họ trước ngày và giờ này sẽ nhận được ITA trong vòng mời này.

Vòng mời mới nhất là đợt rút thăm Express Entry lần thứ 164 của Canada do Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) tổ chức. Đây cũng là lần rút thăm thứ 31 trong năm và lần rút thăm thứ 5 của tất cả các chương trình được tổ chức kể từ khi Canada ngừng tạm thời vào ngày 18 tháng 3.

Mặc dù phần lớn các đợt rút thăm của Express Entry thường liên quan đến các ứng viên từ cả ba chương trình, kể từ khi bắt đầu đại dịch và việc áp dụng các hạn chế đi lại, IRCC bắt đầu đưa ra các ngoại lệ cho quy tắc này. Giữa tháng 3 và đầu tháng 7, IRCC đã xen kẽ giữa các đợt rút thăm của chương trình CEC và PNP, số lượng ITA từ hai đợt rút thăm này cộng lại lên tới 3.900 lời mời.