Đường đi của tiền đầu tư EB-5: Phức tạp quá!

Chuyển các khoản tiền lớn ra khỏi một quốc gia cho một khoản đầu tư EB-5 không phải là một quá trình đơn giản, nhưng nó càng trở nên phức tạp do các tiêu chuẩn bất hợp lý và thay đổi tiêu chuẩn về bằng chứng của USCIS.

Vào đầu năm 2017, và lần đầu tiên, USCIS bắt đầu phát hành Yêu cầu Bằng chứng (Request for Evidence – RFE) cho các nhà đầu tư EB-5 ở Trung Quốc, những người đã sử dụng bên thứ 3 chuyển đổi tiền để đầu tư vốn vào một doanh nghiệp thương mại mới của Mỹ (“NCE”) ở Hoa Kỳ.

Công dân Trung Quốc được phép chuyển tối đa 50.000 USD / người / năm do hạn chế của chính phủ. Trong khi có tin đồn rằng giới hạn này sẽ giảm xuống còn 7.500 USD, những tin đồn này đã được tạm dừng gần đây khi chính phủ Trung Quốc xác nhận không có những thay đổi như vậy và cho thấy những tin đồn đó là kết quả của việc hiểu nhầm các quy định không liên quan, theo tin tức từ Trung Quốc.

Do những hạn chế trong việc chuyển tiền ra khỏi Trung Quốc, các nhà đầu tư thường dựa vào hai lựa chọn để chuyển đổi đồng nhân dân tệ (“RMB”) sang Đô la Mỹ và chuyển sang Hoa Kỳ: phương pháp nhờ bạn bè, gia đình và cách tiếp cận qua đơn vị trung gian duy nhất. Tùy chọn đầu tiên là dựa vào gia đình và bạn bè, qua đó nhà đầu tư chuyển tiền của RMB cho 12 hoặc 13 gia đình và bạn bè. Đổi lại, những cá nhân này đổi các khoản tiền này sang USD và chuyển sang tài khoản của nhà đầu tư. Mặc dù phương pháp này đơn giản nhất, nó đòi hỏi một số lượng đáng kể tài liệu và sự phối hợp lẫn nhau. Theo đó, phải mất vài tuần hoặc vài tháng để chuyển các nguồn tiền đầu tư EB-5 ra khỏi Trung Quốc và vào NCE.

Thay vào đó, các nhà đầu tư ngày càng tin tưởng vào lựa chọn thứ hai, đó là trao đổi tiền tệ qua 1 đơn vị trung gian đơn lẻ. Theo đó tiền của RMB được chuyển từ tài khoản của nhà đầu tư ở Trung Quốc sang tài khoản của bên thứ ba, cũng ở Trung Quốc. Đổi lại, bên thứ ba chuyển 500.000 USD từ một tài khoản ở nước ngoài, thường được đặt tại Hồng Kông vào tài khoản USD của nhà đầu tư.

Tuy nhiên, sau nhiều năm phê duyệt các trường hợp sử dụng phương pháp tiếp cận qua đơn vị trung gian này, vào đầu năm 2017, USCIS bắt đầu đặt câu hỏi liệu việc sử dụng bên thứ ba như là một chuyển đổi giá trị đã gây ra một sự phá vỡ trong đường đi của khoản tiền đầu tư. Do đó, USCIS nại rằng, không đủ để nhà đầu tư chứng minh nguồn thu nhập hợp pháp của mình và bây giờ phải ghi nhận lại nguồn vốn hợp pháp của đồng USD do bên thứ ba cung cấp.

Việc đặt câu hỏi về sự hợp pháp của vốn trao đổi của nhà đầu tư không chỉ sai, mà nó còn là một sự khởi phát quyết liệt từ chính sách của USCIS đã được thiết lập tốt và không phải thông báo trước cho các bên liên quan.

Đường đi của khoản tiền do nhà đầu tư lựa chọn giống như hệ thống chuyển tiền không chính thức được gọi là Hawala, thường được sử dụng ở các quốc gia nơi các nhà đầu tư phải đối mặt với những rào cản lớn trong việc chuyển tiền ra nước ngoài. Trên thực tế, với sự kiểm soát chặt chẽ về việc chuyển tiền ra nước ngoài, người ta có thể cho rằng các nhà đầu tư EB-5 từ Iran, kể cả những người mà đơn của họ đã được chấp thuận bởi USCIS, đã thường xuyên sử dụng Hệ thống Hawala.

Đặt câu hỏi về phương thức chuyển đổi tiền tệ mà các nhà đầu tư Trung Quốc thường sử dụng trong khi chấp nhận các nhà đầu tư Iran sử dụng phương pháp tương tự như Hawala không chỉ tạo ra một tiêu chuẩn kép thực tế trong xử lý đơn, mà còn có những hậu quả tai hại về lâu dài và hiệu quả của chương trình thị thực di dân liên quan đến đầu tư.

Với sự thay đổi chính sách gần đây của USCIS trong phương pháp tiếp cận qua đơn vị trung gian đơn lẻ, cần phải đổi mới việc chuyển nhượng hợp pháp quỹ EB-5 cho NCE. Một trong những lựa chọn có thể là xây dựng phương pháp mà các quỹ RMB vẫn ở Trung Quốc đại lục, nhưng đồng đô la Mỹ đầu tư vào NCE vẫn được coi là nguồn vốn hợp pháp. Thách thức là đảm bảo rằng phương pháp này phù hợp với các yêu cầu của USCIS mà chúng tôi cho là có thể thực hiện được với một số quy trình lập kế hoạch cẩn thận và tài liệu hợp tác với các chuyên gia trong ngành.

Theo Klasko Immigration Law Partners, LLP

0911 024 114