Dự luật mới về EB-5 có những thay đổi gì?

Vào cuối tuần qua, các thành viên Quốc hội Mỹ đã soạn thảo một dự luật mới nhằm tái cấu trúc chương trình đầu tư định cư theo diện EB-5. Nếu được áp dụng, dự luật này sẽ thay đổi mạnh mẽ nội dung và quy định của chương trình. Sau đây là một số thay đổi đáng lưu ý trong bản dự thảo dài 55 trang này:

  • Các Trung tâm Vùng sẽ được cấp quyền hoạt động hợp pháp trong vòng 06 năm, cho đến năm 2023. Thay đổi này được đánh giá sẽ mang lại sự bình ổn trong dài hạn hơn cho chương trình, thay vì những lần gia hạn hiệu lực ngắn hạn trong suốt những năm qua.
  • Tăng yêu cầu đầu tư tối thiếu từ 500.000 USD vào vùng khuyến khích đầu tư (TEA) và 1.000.000 USD vào các khu vực khác lần lượt lên mức 925.000 USD và 1.025.000 USD.
  • Xóa bỏ quy định hiện hành về vùng khuyến khích đầu tư và thay thế bằng các khái niệm mới như vùng nông thôn, vùng đô thị ưu tiên, các vùng lãnh thổ Mỹ, khu vực hợp nhất quân sự và quỹ quản trị đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ. Theo ước tính, với quy định mới này, chỉ khoảng 1/5 các dự án EB-5 hiện tại đáp ứng đủ điều kiện theo mức đầu tư mới 925.000 USD, đồng nghĩa với việc phần lớn dự án EB-5 sẽ có yêu cầu đầu tư tối thiểu là 1.025.000 USD.
  • Tăng yêu cầu về việc làm tạo ra bởi mỗi suất đầu tư từ 10 như hiện nay lên 12 việc làm với các dự án có mức đầu tư là 1.025.000 USD và đối với các dự án ở mức đầu tư 925.000 USD, mỗi nhà đầu tư chỉ cần tạo ra 9 việc làm.
  • Đề xuất hạn mức visa EB-5 mỗi năm bao gồm: 1.450 visa nếu đầu tư vào dự án tại vùng nông thôn, 1.450 visa cho vùng đô thị ưu tiên và 200 visa cho các suất đầu tư vào hạng mục cơ sở hạ tầng có liên quan đến các dự án EB-5.
  • Áp dụng 04 tháng trì hoãn kể từ ngày dự luật có hiệu lực để Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) điều chỉnh, cập nhật và công bố quy định mới. Trong thời gian này, các hồ sơ mới sẽ không được tiếp nhận. Tuy nhiên, các hồ sơ đã nộp trước ngày dự luật có hiệu lực vẫn tiếp tục được xử lý bình thường.
  • Áp dụng những quy định mới đối với Trung tâm Vùng về việc thẩm định dự án. Chẳng hạn như Trung tâm Vùng, bằng tất cả khả năng của mình, có trách nhiệm xác minh rằng dự án tuân theo đầy đủ các quy định về Luật chứng khoán Mỹ và các bên liên quan tuân thủ chặt chẽ các quy định được đưa ra.
  • Áp dụng mức phí quản lý mới là 10.000 USD đối với Trung tâm Vùng có ít hơn 20 nhà đầu tư và trên 20 nhà đầu tư, mức phí sẽ là 20.000 USD.

Quốc hội Mỹ nhiều khả năng sẽ thông qua dự luật này như một phần nội dung của bản ngân sách chi tiêu của Chính phủ trước ngày 23/03 tới đây. Các nhà đầu tư quan tâm hiện đang được khuyến khích nộp hồ sơ trước thời hạn này, thời điểm mà chương trình EB-5 có thể sẽ được tái cấu trúc toàn diện và dài hạn hơn.

Westlife Immigration sẽ tiếp tục cập nhật các tin tức mới nhất về Chương trình EB-5 trong thời gian tới. Các nhà đầu tư quan tâm đến định cư, xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây:

Westlife Immigration

Hotline: 0911 024 114
Email: jane.ng@westlife.vn
Địa chỉ: Tầng 9, 68 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM
www.dinhcutoancau.vn

0911 024 114