Chương trình đề cử tỉnh bang mới của Brunswick đã tạm thời đóng chương trình diện doanh nhân.

Chương trình đề cử tỉnh bang mới của Brunswick đã tạm thời đóng chương trình diện doanh nhân.

Các chương trình được đề cử cấp tỉnh của New Brunswick cho diện doanh nhân đóng cửa từ ngày 17 tháng 10 năm 2018. Các ứng viên quan tâm sẵn sàng đăng ký diện doanh nhân New Brunswick. Thông tin về việc mở lại chương trình sẽ sớm được thông báo trong thời gian tới.

Diện doanh nhân New Brunswick được tạo ra nhằm thu hút các doanh nhân nhập cư có kinh nghiệm và các nhà quản lý cấp cao muốn sở hữu và chủ động quản lý hoạt động kinh doanh của riêng mình trong tỉnh.

Chương trình thu hút những người kinh doanh sẵn sàng đến và định cư kinh doanh của họ trên địa bàn tỉnh vĩnh viễn.

Chương trình đề cử của tỉnh New Brunswick – Diện doanh nhân

Để nộp hồ sơ diện doanh nhân New Brunswick, bước đầu tiên là nộp thư bày tỏ EOI online cho Bộ Giáo dục, Đào tạo và Lao động của Bộ Giáo dục Trung học New Brunswick.

Sau khi bộ phận xem xét đơn đăng ký và đánh giá nó dựa trên các yêu cầu về tính đủ điều kiện, điểm số được chỉ định dựa trên một số yếu tố. Ứng cử viên được xếp hạng cao nhất được mời nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh theo chương trình đề cử bang.

Chương trình đề cử cấp tỉnh (PNP) cho phép người nộp đơn đến và định cư tại tỉnh cụ thể của Canada thường xuyên. Mỗi tỉnh đều có các yêu cầu về tính đủ điều kiện riêng. Để biết được tỉnh nào phù hợp nhất với bạn, hãy điền vào mẫu đánh giá miễn phí và liên hệ với các chuyên gia visa và nhập cư của Westlife Immigration.

0911 024 114