Chương trình Trung Tâm Vùng EB-5 dự kiến được kéo dài đến ngày 7 tháng 12 năm 2018

IIUSA ra thông báo vận động- ngày 13 tháng 9 năm 2018

Ngày 13 tháng 9 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban đặc trách chi tiêu của Hạ viện, Chủ tịch Rodney Frelinghuysen (R-NJ) đã đưa ra đề xuất lập pháp với Dự thảo Nghị quyết kéo dài gói tài trợ cho chương trình EB-5 đến ngày 7 tháng 12 năm 2018 sau khi hết hạn vào ngày 30 tháng 9 này.

Một khi Hạ viện thông qua, Dự thảo Nghị quyết sẽ được đưa đến Thương viện để xem xét và sau đó được trình lên Tổng thống để ký thành luật.

Mọi chi tiết liên quan đến chương trình định cư EB-5, xin vui lòng liên hệ chuyên viên tư vấn Westlife Immigration

0911 024 114