Cập nhật : Chương trình EB-5 được gia hạn thêm 2 tuần

Chương trình EB-5 sẽ được kéo dài thêm hai tuần nữa cho đến ngày 22 tháng 12 năm 2017

Số tiền đầu tư tối thiểu dự kiến sẽ lên đến 1.025.000 USD (và 925.000 USD cho khu vực Vùng Khuyến Khích Đầu tư – TEA). Vào ngày 2 tháng 12 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban đặc trách chi tiêu của Hạ viện, Chủ tịch Rodney Frelinghuysen đã đưa ra đề xuất lập pháp kéo dài chương trình EB-5 đến ngày 22 tháng 12 năm 2017. Dự kiến dự luật này sẽ được thông qua và chương trình EB-5 sẽ kéo dài thêm hai tuần cho đến ngày 22 tháng 12 năm 2017. Mặc dù không thể chắc chắn, nhưng có lẽ Dự luật cuối cùng có thể sẽ được giới thiệu trong tuần tới và có thể được thông qua.

 

Luật EB-5 sẽ hết hạn vào ngày 8 tháng 12 năm 2017. Mặc dù chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra vào thời điểm này thì hầu như chắc chắn USCIS có thể tăng số tiền đầu tư tối thiểu.

Vì lý do này, Westlife mạnh mẽ đề nghị nên đầu tư ngay bây giờ trong khi số tiền đầu tư vẫn còn 500.000 USD.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ chuyên viên tư vấn Westlife qua hotline : 0911.024.114

0911 024 114