Canada công bố chương trình định cư thí điểm mới với thời gian 5 năm (RNIP)

Chính phủ Canada đã công bố một chương trình mới thí điểm nhập cư kinh tế 5 năm sẽ giúp các cộng đồng nông thôn và miền bắc ở Ontario, Tây Canada, ba vùng lãnh thổ thu hút và giữ chân những người lao động nước ngoài có tay nghề cao.

Chương trình thí điểm RNIP (Rural Northern Immigration Pilot) xây dựng dựa trên Chương trình thí điểm nhập cư Đại Tây Dương ra mắt năm 2017 và sẽ tạo điều kiện cho thường trú nhân lao động nước ngoài ở nhiều cấp độ kỹ năng khác nhau trong các cộng đồng đủ điều kiện ở các tỉnh và vùng lãnh thổ sau:

  • Ontario
  • Manitoba
  • Sê-ri
  • Alberta
  • British Columbia
  • Yukon
  • Vùng lãnh thổ Tây Bắc
  • Nunavut

Bộ Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) cho biết các cộng đồng đủ điều kiện có thể là một thành phố có dân số 50.000 hoặc ít hơn nằm cách trung tâm của một khu vực đô thị từ 100.000 người trở lên, hoặc một thành phố có tới 200.000 người đủ điều kiện là vùng xa xôi (theo tiêu chuẩn của chính phủ).

Giống như Thí điểm Nhập cư Đại Tây Dương (AIPP), Thí điểm RNIP mới sẽ hoạt động cùng với Chương trình Đề cử Tỉnh bang Canada.

AIPP do chủ sử dụng lao động làm việc với các doanh nghiệp ở các tỉnh Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island và Newfoundland và Labrador của Canada để thuê nhân công nước ngoài cho các vị trí mà họ trú ẩn có thể lấp đầy tại địa phương.

Năm 2018, AIPP cho phép bốn tỉnh tham gia xác nhận 2.500 công nhân nước ngoài và sinh viên quốc tế để được thường trú. IRCC đã không chỉ định hạn ngạch cho chương trình thí điểm mới.

Bằng cách tạo ra một chương trình thí điểm nhập cư nhắm vào các cộng đồng nông thôn và miền bắc, chúng tôi mong muốn đảm bảo rằng lợi ích của việc nhập cư được chia sẻ trên toàn quốc, Bộ trưởng Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch của Canada, Ahmed Hussen, cho biết trong buổi công bố chương trình thí điểm vào ngày 24 tháng 1.

Bernadette Jordan, Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nông thôn Canada, cho biết phương pháp tiếp cận dựa vào cộng đồng của Pilot là điều cần thiết.

Thí điểm sẽ hỗ trợ sự phát triển kinh tế của các cộng đồng nhỏ hơn bằng cách thử nghiệm các phương pháp tiếp cận dựa vào cộng đồng mới để giải quyết nhu cầu thị trường lao động đa dạng của họ.

Các cộng đồng (thị trấn, khu dân cư) có thể nộp hồ sơ tham gia chương trình cho đến hết ngày 1 tháng 3 năm 2019

IRCC hiện đang nhận các hồ sơ từ các cộng đồng đủ điều kiện ở các tỉnh và vùng lãnh thổ được xác định muốn tham gia thí điểm.

IRCC cho biết các cộng đồng quan tâm phải làm việc với một tổ chức phát triển kinh tế địa phương để nộp đơn cho thấy họ đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện thí điểm và cách nhập cư sẽ thúc đẩy các ưu tiên phát triển kinh tế địa phương.

Trong số các tiêu chí khác, các cộng đồng được chọn tham gia thí điểm Nông thôn và Miền Bắc sẽ phải chứng minh rằng họ có cơ hội việc làm và sẽ tham gia tích cực vào việc kết hợp các ứng cử viên nhập cư với công việc.

IRCC cho biết cộng đồng địa phương và tổ chức phát triển kinh tế sẽ chịu trách nhiệm tuyển dụng và đánh giá các ứng cử viên nhập cư dựa trên nhu cầu kinh tế địa phương và cơ hội việc làm, và khuyến nghị các ứng cử viên được chọn để thường trú.

Các hồ sơ hoàn chỉnh dự kiến ​​phải nộp vào ngày theo deadline 1 tháng 3 năm 2019 và các cộng đồng được chọn tham gia thí điểm sẽ được công bố vào mùa xuân.

Thông tin về quá trình nhập cư cho lao động nước ngoài thông qua Thí điểm nhập cư nông thôn và miền Bắc sẽ được công bố sau năm 2019.

Source: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/rural-northern-immigration-pilot-about.html