Canada trao cơ hội thứ hai cho những người nộp đơn PNP bị mất việc làm do Virus Corona

Các tỉnh bang và vùng lãnh thổ của Canada có thời hạn đến ngày 17 tháng 11 để yêu cầu tạm dừng các đơn xin PNP trên giấy nếu ứng viên không còn lời mời làm việc hợp lệ.

Một số ứng viên của Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) bị mất việc làm do virus corona sẽ được gia hạn cho đến năm 2021 để kiếm một công việc mới và không bị mất đề cử.

Trong khoảng thời gian từ ngày 17 tháng 9 đến ngày 17 tháng 11, các khu vực pháp lý của tỉnh bang và vùng lãnh thổ có thể yêu cầu tạm dừng các đơn xin PNP trên giấy nếu ứng viên bị mất lời mời làm việc do COVID-19. Các đơn đăng ký đủ điều kiện phải được nhận trước ngày 18 tháng 3 năm 2020.

Canada sẽ giữ các đơn đăng ký này cho đến ngày 17 tháng 3 năm 2021 hoặc cho đến khi ứng viên nhận được lời mời làm việc mới và xác nhận từ tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ rằng họ vẫn ủng hộ đề cử, tùy theo điều kiện nào đến trước.

Các tỉnh bang và vùng lãnh thổ có trách nhiệm tư vấn cho người nộp đơn rằng Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) sẽ tạm dừng đơn đăng ký PNP của họ.

IRCC sẽ liên hệ với người nộp đơn qua email để cung cấp hướng dẫn về cách nộp tài liệu bổ sung sau khi tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ đã gửi yêu cầu. Người nộp đơn nên yêu cầu giữ đơn của họ thông qua tỉnh bang đang hỗ trợ đề cử của họ. Những người cố gắng liên hệ với IRCC để yêu cầu tạm dừng đơn đăng ký của họ sẽ được chuyển hướng đến tỉnh bang hoặc lãnh thổ được đề cử.

Chương trình đề cử cấp tỉnh

Hầu hết mọi tỉnh bang của Canada đều có PNP cung cấp con đường dẫn đến thường trú nhân.

Trang web của IRCC cho biết PNP chủ yếu dành cho những người:

  • Có kỹ năng, trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc để đóng góp vào nền kinh tế của một tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ cụ thể;
  • Mong muốn được sống ở tỉnh này; và
  • Mong muốn trở thành thường trú nhân của Canada.

Mỗi tỉnh bang và vùng lãnh thổ có các chương trình PNP riêng. Các chương trình nhập cư độc đáo này nhắm mục tiêu đến sinh viên mới tốt nghiệp, doanh nhân, công nhân lành nghề trong các ngành nghề cụ thể hoặc công nhân bán kỹ năng. Mỗi chương trình PNP có những yêu cầu riêng.

Có hai cách để đăng ký thường trú theo PNP:

  • Quy trình dựa trên giấy bao gồm nộp đơn đăng ký thực và các tài liệu hỗ trợ.
  • Thông qua Express Entry, một hệ thống ứng dụng trực tuyến.

Mỗi cách đăng ký sẽ phụ thuộc vào chương trình PNP mà bạn đang đăng ký.

Biện pháp mới này sẽ cho phép các tỉnh bang giữ lại một số người nhập cư mà họ đã đề cử thường trú đến Canada. Thông thường, người nhận PNP phải giữ lại lời mời làm việc của họ trong toàn bộ quá trình nộp đơn. Đây là một trong những biện pháp tạm thời khác của IRCC để hạn chế tác động của đại dịch đối với nhập cư Canada.

Khoảng một triệu người ở Canada bị mất việc làm trong tháng 3. Báo cáo mới nhất của Thống kê Canada cho thấy rằng Canada đang chứng kiến ​​một số phục hồi kinh tế, nhưng thị trường lao động vẫn chưa ngang bằng với mức trước đại dịch virus corona. Số người nhập cư trong tháng 7 cũng giảm 30% so với cùng thời điểm năm ngoái.

Biện pháp mới cho thấy Canada đang thực hiện các bước để tiếp tục chào đón người nhập cư, bất chấp những thách thức do virus corona gây ra. Nhập cư được đánh giá là chìa khóa cho sự phục hồi kinh tế của Canada và đóng một vai trò quan trọng trong thị trường lao động dài hạn và sự gia tăng dân số của đất nước.