Canada tìm cách tăng cường nhập cư và du lịch ở Thunder Bay

Canada đang thúc đẩy các thành phố tự trị và cộng đồng bản địa ở Bắc Ontario phục hồi kinh tế sau đại dịch thông qua các khoản đầu tư chính.

Thu hút người nhập cư mới là một trong những ưu tiên chính của khoản đầu tư mới trị giá 1 triệu đô la Mỹ của chính phủ Canada vào Bắc Ontario.

Patty Hajdu và Marcus Powlowski, là Thành viên Quốc hội cho khu vực Thunder Bay đã công bố khoản đầu tư hàng triệu đô la cho khu vực Thunder Bay-Superior North vào ngày 7 tháng 4. Khoản tài trợ này nhằm giúp các thành phố và cộng đồng bản địa phát triển kinh tế và tạo ra công ăn việc làm cho người dân địa phương cũng như những người mới đến.

Chính phủ đang tìm cách đạt được những mục tiêu này thông qua một số con đường. Một trong số đó bao gồm việc thu hút người nhập cư đến vùng Thunder Bay-Superior North bằng cách kết hợp những người lao động có tay nghề cao với những gì người sử dụng lao động cần.

Ông Hajdu cho biết: “Thông báo này sẽ nâng cao du lịch và đẩy nhanh hơn nữa phát triển kinh tế cộng đồng và tăng trưởng kinh doanh tại quê nhà Tây Bắc Ontario,“ Chính phủ của chúng tôi tập trung vào đa dạng hóa kinh tế và nhập cư sẽ hỗ trợ sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ, bền vững và tạo ra việc làm cho các gia đình trên khắp Thunder Bay-Superior North. ”

Canada đang đầu tư khoảng 490.500 đô la Mỹ vào Ủy ban Phát triển Kinh tế Cộng đồng Thunder Bay để hỗ trợ Thí điểm Nhập cư Nông thôn  và Miền Bắc của Canada (RNIP). Điều này sẽ giúp các nhà tuyển dụng trong khu vực hiểu rõ hơn về các con đường nhập cư hiện có để họ có thể đáp ứng nhu cầu lao động của mình. Ngoài ra, các quỹ này sẽ giúp thúc đẩy việc làm cho những người mới đến và cung cấp đào tạo đa dạng cho người sử dụng lao động.

Canada tìm cách tăng cường nhập cư và du lịch ở Thunder Bay

Thí điểm Nhập cư Nông thôn và Miền Bắc (RNIP) là gì?

RNIP là một chương trình nhập cư dựa vào cộng đồng nhằm giúp các thành phố tự quản tham gia thu hút và giữ chân người lao động nước ngoài. Các cộng đồng RNIP đi đầu trong việc thu hút những người mới đến và kết hợp họ với các nhà tuyển dụng tiềm năng trong các khu vực tương ứng của họ.

Thunder Bay là một trong 11 cộng đồng tham gia, bao gồm:

  • North Bay, Ontario;
  • Sudbury, Ontario;
  • Timmins, Ontario;
  • Sault Ste. Marie, Ontario;
  • Brandon, Manitoba;
  • Altona / Rhineland, Manitoba;
  • Moose Jaw, Saskatchewan;
  • Claresholm, Alberta;
  • Vernon, British Columbia; và
  • West Kootenay, British Columbia.

Nếu ứng viên quan tâm đến việc nhập cư vào Canada thông qua RNIP, ứng viên sẽ phải đáp ứng các yêu cầu của liên bang Canada cũng như các yêu cầu của cộng đồng mong muốn.

Đối với các yêu cầu của liên bang, ứng viên phải có sự giới thiệu từ một trong các cộng đồng. Ứng viên cũng sẽ cần phải chứng minh có kinh nghiệm hoặc mối quan hệ với cộng đồng chẳng hạn như nhận được lời mời làm việc và ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc đủ điều kiện hoặc chứng chỉ sau trung học từ một tổ chức địa phương. Ứng viên cũng phải đáp ứng các yêu cầu về ngôn ngữ và có đủ tiền để hỗ trợ bản thân và gia đình khi định cư.

0911 024 114