Canada gia hạn chương trình AIPP

Những thay đổi lớn cũng sẽ được công bố đối với chương trình thường trú nhân đang dần trở nên phổ biến này.

Canada sẽ gia hạn chương trình định cư AIPP đến tháng 12 năm 2021 trong nỗ lực duy trì động lực của chương trình, chính phủ liên bang cho hay.

Ra mắt vào năm 2017 trong ba năm đầu tiên, (AIPP) được mở ra để giải quyết tình trạng thiếu lao động ở các tỉnh Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island và Newfoundland và Labrador.

Thí điểm cho phép người sử dụng lao động được chỉ định ở các tỉnh đó thuê lao động nước ngoài đủ điều kiện và sinh viên tốt nghiệp quốc tế của các trường đại học và cao đẳng trong khu vực Atlantic Canada.

Theo số liệu thống kê của Cơ quan Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC), 1.896 người sử dụng lao động ở khu vực Atlantic Canada đã thực hiện 3.729 lời mời làm việc thông qua AIP kể từ khi ra mắt vào năm 2017 và 2.535 đương đơn và gia đình của họ đã được chấp thuận cho thường trú.

Nhu cầu về AIP năm ngoái đã khiến IRCC tăng cường phân bổ hàng năm quota mới vào Canada thông qua thí điểm thêm 500 người.

Thí điểm Nhập cư Đại Tây Dương là nền tảng của Chiến lược Tăng trưởng Đại Tây Dương, một sáng kiến ​​chung của liên bang – tỉnh bang, tập trung vào phát triển kinh tế ở khu vực Đại Tây Dương Canada.

Bộ trưởng Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada, Ahmed Hussen, cho biết việc gia hạn chương trình sẽ giúp Chính phủ Canada và các tỉnh Đại Tây Dương có thêm thời gian để thử nghiệm các phương pháp khác nhau và đánh giá các tác động trung và dài hạn của chương trình đối với khu vực.

Từ năm 2017, thí điểm nhập cư Đại Tây Dương đã rất thành công trong việc thu hút những người nhập cư lành nghề đến khu vực Đại Tây Dương Canada, theo ông H Heenen. IRCC và các tỉnh Đại Tây Dương đã làm việc cật lực và sẽ tiếp tục làm như vậy để đảm bảo AIPP có thể giải quyết các thách thức lao động và nhân khẩu học đặc thù của khu vực.

IRCC cũng giới thiệu các thay đổi chương trình chiến lược sau đây cho AIP:

  • Sinh viên tốt nghiệp quốc tế sẽ có 24 tháng sau khi tốt nghiệp để đăng ký AIP.

IRCC cho biết thay đổi này sẽ tăng số lượng sinh viên tốt nghiệp quốc tế đủ điều kiện có thể tham gia AIP và cho họ thời gian họ cần để hoàn thành quy trình đăng ký PR.

  • Sử dụng lao động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sẽ có thể thuê các y tá được đào tạo quốc tế để làm nhân viên chăm sóc chăm sóc tại nhà và chăm sóc tại nhà để lấp chỗ trống.
  • Các tỉnh Đại Tây Dương sẽ có những điều hành mới mới để tập trung không gian AIP của họ vào nhu cầu thị trường lao động theo yêu cầu. Thay đổi này sẽ dẫn đến sự giám sát tốt hơn của chương trình và giúp các tỉnh nâng cao năng lực hơn để quản lý các chủ lao động được chỉ định.

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 năm 2019, IRCC sẽ yêu cầu ứng viên đáp ứng các yêu cầu về ngôn ngữ, giáo dục và kinh nghiệm làm việc của AIP trước khi được chấp thuận cấp giấy phép làm việc.

Một lợi thế chính của AIP là các chủ lao động được chỉ định không phải trải qua quá trình đạt được Đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA) đối với các công việc được chứng thực theo chương trình thí điểm.

Để đủ điều kiện, người lao động nước ngoài phải có lời mời làm việc toàn thời gian từ một chủ lao động được chỉ định và có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian (hoặc bán thời gian) trong một nghề nghiệp được chỉ định Loại kỹ năng 0, Cấp độ kỹ năng A hoặc Kỹ năng B theo Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia (NOC) của Canada.