Canada – chương trình đề cử tỉnh bang Nova Scotia (NSNP) mời công nhân ngành ô tô

Nova Scotia đã mời các ứng cử viên nhập cư là công nhân trong ngành ô tô có hồ sơ trong hệ thống Express Entry nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh vào ngày 24 tháng 9.

Chương trình đề cử Nova Scotia (NSNP) đã đưa ra tiêu chí về tính đủ điều kiện của chương trình bốc thăm cho các ứng viên Express Entry nhưng không cho biết có bao nhiêu lời mời đã được gửi.

Các ứng viên cần có nghề chính thuộc một trong hai mã Phân loại nghề nghiệp quốc gia (NOC) sau:

  • Sửa chữa thân xe cơ giới (NOC 7322)
  • Kỹ thuật viên dịch vụ ô tô, thợ sửa xe tải, xe buýt và thợ sửa chữa cơ khí (NOC 7321).

Các ứng cử viên được mời lần này cần phải đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Có hai năm kinh nghiệm bán thời gian, toàn thời gian hoặc tương đương trở lên trong những công việc này trong vòng năm năm trước khi nộp đơn.
  • Có điểm chuẩn ngôn ngữ Canada ít nhất CLB 5 trong tất cả các kỹ năng hoặc bằng quốc tế tiếng Anh, tiếng Pháp tương đương. Ứng viên phải gửi kèm bản sao các bài kiểm tra ngôn ngữ cùng với đơn xin đề cử của tỉnh.
  • Hoàn thành chương trình học từ hai năm trở lên tại một cơ sở đào tạo sau trung học, chẳng hạn như trường đại học, cao đẳng hoặc trường thương mại.
  • Bằng chứng về trình độ học vấn phải bao gồm Báo cáo đánh giá chứng chỉ giáo dục do một tổ chức được Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) chỉ định nếu chứng chỉ giáo dục có được bên ngoài Canada.

Các ứng cử viên được mời có thời hạn cho đến ngày 24 tháng 10 để gửi đơn xin đề cử của tỉnh bang cho thường trú nhân Canada.

Luồng Ưu tiên thị trường lao động của Nova Scotia (Nova Scotia’s Labour Market Priorities Stream) mời các ứng viên nhập cư dựa trên nhu cầu thị trường lao động của tỉnh. Đây là chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) đầu tiên rút ra khỏi Nova Scotia kể từ tháng 5, khi tỉnh bang mời các y tá có hồ sơ trong nhóm Express Entry.

Các ứng viên Express Entry được mời

Để được xem xét đề cử cấp tỉnh từ Nova Scotia thông qua luồng Ưu tiên thị trường lao động, trước tiên các ứng viên cần có hồ sơ trong hệ thống Express Entry.

Giờ đây, Nova Scotia đã phát hành thư mời, còn được gọi là Thư quan tâm (Letters of Interest), các ứng viên được mời hiện có 60 ngày theo lịch để hoàn thành đơn xin đề cử cấp tỉnh.

Nếu các ứng viên nhận được đề cử tỉnh bang từ Nova Scotia, họ sẽ tự động được thưởng thêm 600 điểm CRS, điều này sẽ đảm bảo hiệu quả rằng ứng viên sẽ nhận được Lời mời nộp đơn (ITA) trong một đợt rút thăm Express Entry tiếp theo.

0911 024 114