Canada – British Columbia mời 302 ứng viên trong đợt rút thăm PNP mới

British Columbia hiện đã mời gần 6.000 ứng cử viên nhập cư nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh trong năm nay. British Columbia đã mời 302 ứng cử viên nhập cư nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh cho thường trú nhân Canada trong một buổi rút thăm được tổ chức vào ngày 18 tháng 8.

Các lời mời được đưa ra trong đợt rút thăm này đã được trao cho các ứng viên đăng ký trong danh mục Skilled Workers (Người lao động có tay nghề cao) và International Graduates (Sinh viên tốt nghiệp quốc tế) của chương trình Skills Immigration (Nhập cư Kỹ năng – SI) và chương trình Express Entry BC (EEBC) của British Columbia. Các ứng cử viên trong danh mục Skills Immigration (Nhập cư Kỹ năng): Entry level (Trình độ đầu vào) và Semi-skilled Workers (Công nhân bán kỹ năng) cũng được mời.

Các danh mục BC PNP Express Entry được mở cho các ứng viên có hồ sơ trong hệ thống Express Entry của liên bang. Hệ thống liên bang quản lý nhóm ứng viên cho ba trong số các chương trình nhập cư kinh tế chính của Canada – Chương trình Federal Skilled Worker Program (Công nhân lành nghề Liên bang), Chương trình Federal Skilled Trades Program (Thương nhân có tay nghề Liên bang) và Canadian Experience Class (Nhóm Kinh nghiệm Canada).

Danh mục SI dành cho lao động có tay nghề cao và bán lành nghề, những nghề đang có nhu cầu cao ở tỉnh B.C.

Yêu cầu về điểm số tối thiểu trong đợt bốc thăm này dao động từ 76 đến 98 cho năm danh mục EEBC và SI có liên quan.

Điểm tối thiểu được phân bổ như sau:

  • SI – Skilled Worker (Công nhân lành nghề): 96
  • SI – International Graduate (Sinh viên tốt nghiệp quốc tế): 98
  • SI – Entry Level and Semi-Skilled (Trình độ đầu vào và Bán kỹ năng): 76
  • EEBC – Skilled Worker (Công nhân lành nghề): 96
  • EEBC – International Graduate (Sinh viên tốt nghiệp quốc tế): 98

Để nhận được lời mời thông qua EEBC, các ứng viên phải đăng ký theo cả hệ thống Express Entry của liên bang và Hệ thống đăng ký nhập cư theo kỹ năng của B.C. (SIRS).

Express Entry là hệ thống quản lý ứng dụng của chính phủ liên bang. Các ứng viên Express Entry được cộng điểm dựa trên các yếu tố về vốn con người như tuổi tác, kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn và trình độ ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

Các ứng cử viên Express Entry có đề cử cấp tỉnh sẽ nhận được thêm 600 điểm vào điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) của họ.

Ứng viên Skills Immigration (Nhập cư Kỹ năng) chỉ cần đăng ký với SIRS.

Cho đến nay, B.C đã tổ chức ba đợt rút thăm vào tháng 8, bao gồm cả đợt rút thăm Tech Pilot (Chương trình thí điểm công nghệ) được tổ chức vào ngày 11 tháng 8.

Các cuộc rút thăm Tech Pilot được tổ chức hàng tuần và các ứng viên cũng được chấm điểm dựa trên các yếu tố như trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và trình độ ngôn ngữ như một phần của quá trình đăng ký.

Được triển khai năm 2017, Tech Pilot giải quyết nhu cầu lao động trong lĩnh vực công nghệ của British Columbia mà địa phương không thể đáp ứng được. Mục tiêu của nó là đảm bảo lĩnh vực công nghệ của B.C. có khả năng tiếp cận những tài năng để tiếp tục phát triển.

Ứng viên Tech Pilot được miễn yêu cầu cung cấp việc làm toàn thời gian, vĩnh viễn áp dụng cho hầu hết các loại nhập cư theo BC PNP. Tuy nhiên, họ phải chứng minh có một lời mời làm việc có thời hạn ít nhất một năm và còn lại ít nhất 120 ngày theo lịch tại thời điểm họ nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh.

British Columbia đã thông báo rằng Chương trình thí điểm công nghệ sẽ được kéo dài đến tháng 6 năm 2021.